Od 1 stycznia 2019 r. nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych będą wynosić 11,00 zł za odpady zbierane w sposób selektywny i 17,00 zł  za odpady niesegregowane. Wzrost opłaty nastąpił w związku ze wzrostem kosztów za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. 34-451 Tylmanowa Os. Rzeka 133, Zakład Zagospodarowania Odpadów 37-552 Młyny 111A.

Informujemy, że w związku ze zmianą stawek opłat, właściciele nieruchomości nie muszą składać nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Każdy z właścicieli nieruchomości otrzyma z Urzędu Gminy zawiadomienie o aktualnej wysokości opłaty, wyliczonej na podstawie posiadanych przez urząd deklaracji i nowych stawek opłat.