Na terenie  Gminy Fredropol rośnie bardzo niebezpieczna roślina – Barszcz Sosnowskiego. Dotknięcie rośliny może skutkować poparzeniem skóry i wystąpieniem ciężko gojących się ran. Ostrzegamy, aby nie zbliżać się do roślin, gdyż poparzeniu można ulec nawet przechodząc obok rośliny i jej nie dotykając!

Gmina Fredropol początkiem roku 2019 rozpoczęła działania mające na celu skuteczną walkę z tą rośliną. W związku z tym przystąpiono do opracowania inwentaryzacji stanowisk występowania barszczu kaukaskiego  a w ślad za nią opracowano „Program usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Fredropol na lata 2019-2024”. Program ten został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Fredropol Nr XII/70/2019 z dnia 26 lipca 2019r.

Barszcz 

pdf

program

Rozmiar: 13.77 mb
Odsłon : 15
Data dodania: 2019-07-26
pdf

Uchwała

Rozmiar: 357.12 kb
Odsłon : 11
Data dodania: 2019-07-26
pdf

inwentaryzacja

Rozmiar: 16.18 mb
Odsłon : 14
Data dodania: 2019-07-26
docx

Informacja nt. barszczu

Rozmiar: 10.74 kb
Odsłon : 9
Data dodania: 2019-07-26
docx

barszcz ulotka 2

Rozmiar: 1.57 mb
Odsłon : 5
Data dodania: 2019-07-26
docx

barszcz ulotka

Rozmiar: 1.92 mb
Odsłon : 4
Data dodania: 2019-07-26

Urząd Gminy Fredropol informuje, że od dnia 6 września 2019 roku płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na nowy numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia Fredropol

61 9093 1020 2016 0160 0090 0014


Od 1 stycznia 2019 r. nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych będą wynosić 11,00 zł za odpady zbierane w sposób selektywny i 17,00 zł  za odpady niesegregowane. Wzrost opłaty nastąpił w związku ze wzrostem kosztów za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. 34-451 Tylmanowa Os. Rzeka 133, Zakład Zagospodarowania Odpadów 37-552 Młyny 111A.

Informujemy, że w związku ze zmianą stawek opłat, właściciele nieruchomości nie muszą składać nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Każdy z właścicieli nieruchomości otrzyma z Urzędu Gminy zawiadomienie o aktualnej wysokości opłaty, wyliczonej na podstawie posiadanych przez urząd deklaracji i nowych stawek opłat.