Akcja "Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia"

Urząd Gminy w Fredropolu informuje, że na 2017 rok została wybrana nowa firma świadcząca usługi odnośnie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. 34-451 Tylmanowa. Os. Rzeka 133, Zakład Zagospodarowania Odpadów 37-552 Młyny 111A – tel. kontaktowy 785 888 111.

Firmą świadczącą usługi odnośnie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez Urząd Gminy Fredropol i położonych na terenie gminy: budynki administracyjne urzędu, świetlice wiejskie, cmentarze, boiska sportowe, przystanki parking na Kalwarii Pacławskiej: TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Odległa 8 - tel. kontaktowy 16/675 15 42Urząd Gminy w Fredropolu informuje również, że opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnymi na 2017 rok pozostają bez zmian, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Fredropolu nr XVI/138/2015 z dnia 27 listopada 2015r.:

Odpady segregowane - 6,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej nieruchomość

Odpady niesegregowane - 8,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej nieruchomość

1. Stecków Wojciech Usługi Asenizacyjne, ul. . Dekerta 3/2, 37-700 Przemyśl
- tel. 604 245 863

2. „ Szczepcio” Barbara Segiet, Sierakośce 6, 37-734 Fredropol
- tel. 506 268 558, 16 67192 72

3. Zakład Ślusarsko Usługowy i Usługi Asenizacyjne Małek i S-ka S.C., Czesław Małek, Henryk Małek, ul. Słowackiego 7 37-700 Przemyśl
- tel. 505 892 649

4. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
- tel. 32 278 45 31