Akcja "Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia"

Urząd Gminy w Fredropolu informuje, że na 2017 rok została wybrana nowa firma świadcząca usługi odnośnie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. 34-451 Tylmanowa. Os. Rzeka 133, Zakład Zagospodarowania Odpadów 37-552 Młyny 111A – tel. kontaktowy 785 888 111.

Firmą świadczącą usługi odnośnie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez Urząd Gminy Fredropol i położonych na terenie gminy: budynki administracyjne urzędu, świetlice wiejskie, cmentarze, boiska sportowe, przystanki parking na Kalwarii Pacławskiej: TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Odległa 8 - tel. kontaktowy 16/675 15 42Urząd Gminy w Fredropolu informuje również, że opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnymi na 2017 rok pozostają bez zmian, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Fredropolu nr XVI/138/2015 z dnia 27 listopada 2015r.:

Odpady segregowane - 6,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej nieruchomość

Odpady niesegregowane - 8,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej nieruchomość