Wójt Gminy Fredropol informuje, że została uruchomiona nowa edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z EFPNP – Podprogram 2018.

Program ten obowiązuje w okresie od sierpień 2018 r.  do czerwiec 2019 r.

Osoby, które wypełniły bądź wypełnią wymagane  przepisami prawa dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i zostaną zakwalifikowane do tego rodzaju pomocy, będą mogły pobrać od listopada 2018 r. artykuły spożywcze w magazynie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, w następujące dni tygodnia: od poniedziałku do czwartku w godzinach 830 – 1400.

Chętni na kurs: Wózki widłowe i uprawnienia na kombajn z możliwością przeprowadzenia kursu na terenie gminy Fredropol oraz przetłumaczenia certyfikatu na inne języki, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy do Pani Danuty Roman lub telefonicznie na nr telefonu 724 679 560.

Cena:

wózki widłowe - 450 zł

Kombajn - 550 zł