# Title Version Download Description Size Hits

Obwieszczenia Wójta Gminy Fredropol

Obwieszczene o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa stacji transformatorowej słupowej - Huwniki 7.pdf Download
Open
2015-07-31 633.17 kb 321
Obwieszczene o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa stacji transformatorowej słupowej - Huwniki 7.pdf Download
Open
2015-08-11 594.40 kb 312
Obwieszczene o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji - Wymiana przewodów i stanowisk słupowych linii napowietrznej, obręb Sólca, Sierakośce Download
Open
2015-08-12 664.19 kb 293
Obwieszczene o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji - Wymiana przewodów i stanowisk słupowych linii napowietrznej, obręb Sólca, Sierakośce Download
Open
2015-09-11 613.99 kb 284
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji z dnia 21 grudnia 2015 Download
Open
2015-12-21 - rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej, przebudowa czterech stanowisk słupowych (obręb Posada Rybotycka, obręb Trójca). 223.01 kb 254
Obwieszczenie o wpłynieciu wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji z dnia 25 listopada 2015 Download
Open
2015-11-25 - rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej, przebudowa czterech stanowisk słupowych (obręb Posada Rybotycka, obręb Trójca). 281.57 kb 356
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 11.03.2016 o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania omyłki w decyzji L. dz. 6733.13.2015 z dnia 15.01.2016 r Download
Open
2016-03-11 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 11.03.2016 o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania omyłki w decyzji L. dz. 6733.13.2015 z dnia 15.01.2016 r. 245.57 kb 294
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 15.01.2016 r. o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji Download
Open
2016-03-11 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 15.01.2016 r. o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji - rozbiórka 2 odcinków linii napowietrznej, przebudowa 4 stanowisk słupowych - Posada Rybotycka, obręb Trójca (gm. Ustrzyki Dolne) 244.92 kb 196
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol o wszczęciu post. adm. - Przebudowa drogi gminnej Huwniki - Nowosiółki Dydyńskie Download
Open
2016-04-13 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 12.04.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Huwniki - Nowosiółki Dydyńskie" 380.12 kb 326
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 30 czerwca 2016 r Download
Open
2016-06-30 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie budowy wieży obserwacyjnej. 252.53 kb 229
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27 Lipca 2016 Download
Open
2016-07-27 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27 Lipca 2016 r. w sprawie budowy wieży obserwacyjnej na terenie części działki nr ew. 520/1 obręb Kalwaria Pacławska 226.02 kb 198
Obwieszczenie Wojta Gminy Fredropol z dnia 28 Lipca 2016 r. Download
Open
2016-07-28 - Obwieszczenie Wojta Gminy Fredropol z dnia 28.07.2016 r. o wydaniu decyzji o umorzenie postępowania w sprawie zagospodarowania placu przy kościele Klasztoru Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych 129.84 kb 175
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 29 lipca 2016 Download
Open
2016-08-01-Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 29 lipca 2016 w sprawie inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Huwniki - Nowosiółki Dydyńskie" 308.69 kb 190
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 22.08.2016 Download
Open
2016-08-22 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 22.08.2016 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji w sprawie budowy wieży obserwacyjnej w obrębie Kalwaria Pacławska 198.38 kb 182
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 21.09.2016 Download
Open
2016-09-21 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 21.09.2016 r. w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach 528.96 kb 162
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 13.12.2016 r. Download
Open
2016-12-13 - Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa 87.33 kb 133
Załącznik nr 1 do obwieszczenia Wójta Gminy Fredropol z dnia 13.12.2016 r. Download
Open
Załącznik 1 do obwieszczenia z dnia 13.12.2016 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fredropol 2.53 mb 440
Załącznik nr 2 do obwieszczenia Wójta Gminy Fredropol z dnia 13.12.2016 r. Download
Open
Załącznik 2 do obwieszczenia z dnia 13.12.2016 - FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 28.67 kb 199
Obwieszczenie wójta Gminy Fredropol z dnia 14.12.2016 r Download
Open
2016-12-14 - Obwieszczenie wójta Gminy Fredropol z dnia 14.12.2016 r. o odstąpieniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 263.80 kb 134
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 23.12.2016 r. Download
Open
2016-12-23 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 23.12.2016 r. w sprawie rozbudowy Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej i biurowo administracyjnej 282.64 kb 128
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 29.12.2016 r Download
Open
2016-12-29 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 29.12.2016 r. w sprawie przebudowy drogi gminnej Młodowice-Sierakośce. 329.92 kb 125
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 24.01.2017 r. Download
Open
2017-01-24 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 24.01.2017 r. w sprawie przedsięwzięcia "Przebudowy drogi gminnej Młodowice-Sierakośce..." 228.68 kb 122
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 01.02.2017 r Download
Open
2017-02-01 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 01.02.2017 r. w sprawie przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach" 233.84 kb 120
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 07.02.2017r. Download
Open
2017-02-07 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 07.02.2017r. w sprawie przedsięwzięcia "Rozbudowa istniejącego Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo-administracyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami wewnętrznymi..." 240.67 kb 129
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 16.02.2017 Download
Open
2016-02-16 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 16.02.2017 w sprawie decyzji dotyczącej przebudowy drogi gminnej Młodowice - Sierakośce 224.72 kb 114
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 23.02.2017 r. Download
Open
2017-02-23 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 23.02.2017 r. w sprawie przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach" 220.59 kb 110
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 10.03.2017 Download
Open
2017-03-10 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 10.03.2017 w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa 373.98 kb 111
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 03.04.2017 Download
Open
2017-04-03 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 03.04.2017r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach 348.44 kb 97
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.04.2017 Download
Open
2017-04-05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.04.2017 r. w sprawie wymiany przewodów i stanowisk linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej Rybotycze 2 242.12 kb 94
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 07.04.2017 Download
Open
2017-04-07 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 07.04.2017 w sprawie budowy powiązania między liniami napowietrznymi oraz kablowymi 15kV 287.26 kb 87
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 20.04.2017 Download
Open
2017-04-20 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 20.04.2017 w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach 333.83 kb 78
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27.04.2017 r Download
Open
2017-04-27 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27.04.2017 r. w sprawie budowy stanowiska słupowego stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznej linii kablowej w miejscowości Aksmanice 240.31 kb 88
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 09.05.2017 Download
Open
2017-05-09 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 09.05.2017 r. w sprawie budowy linii napowietrznych oraz kablowych SN 260.58 kb 96
2017-05-10 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 10.05.2017 Download
Open
2017-05-10 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 10.05.2017 r. w sprawie wymiany przewodów i stanowisk linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej Rybotycze 2 210.98 kb 86
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.06.2017 r. Download
Open
2017-06-05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.06.2017 r. w sprawie Budowy stanowiska słupowego SN słupowej stacji transformatorowej oraz budowy linii kablowej w miejscowości Aksmanice. 206.30 kb 50
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.06.2017 r. Download
Open
2017-06-05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.06.2017 r. w sprawie Budowy powiązania pomiędzy linią 15kV Bircza-Fredropol, Kalwaria Pacławska 3, Nowe Sady 3 263.77 kb 65
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 14.06.2017 r. Download
Open
2017-06-14 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 14.06.2017 r. w sprawie wymiany przewodów i stanowisk linii napowietrznej w miejscowości Rybotycze 222.07 kb 54
Obwieszczenie Wójta gminy Fredropol z dnia 20.06.2017 r. Download
Open
2017-06-20 - Obwieszczenie Wójta gminy Fredropol z dnia 20.06.2017 r. w sprawie Budowy powiązania pomiędzy linią 15kV Bircza-Fredropol, Kalwaria Pacławska 3, Nowe Sady 3 213.75 kb 55
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 23.06.2017 Download
Open
2017-06-23 - Obwieszczenie Wójta gminy Fredropol z dnia 23.06.2017 r. w sprawie Budowy powiązania pomiędzy linią 15kV Bircza-Fredropol, Kalwaria Pacławska 3, Nowe Sady 3 267.58 kb 54
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27.06.2017 r. Download
Open
2017-06-27 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27.06.2017 r. w sprawie Budowy stanowiska słupowego SN słupowej stacji transformatorowej oraz budowy linii kablowej w miejscowości Aksmanice. 231.72 kb 71
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27.07.2017 r. Download
Open
2017-07-28 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27.07.2017 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 491.63 kb 34
Obwieszczenie Wójta gminy Fredropol z dnia 02.08.2017 r Download
Open
2017-08-02 - Obwieszczenie Wójta gminy Fredropol z dnia 02.08.2017 r. w sprawie Budowy powiązania pomiędzy linią 15kV Bircza-Fredropol, Kalwaria Pacławska 3, Nowe Sady 3 322.92 kb 35
Decyzja z dnia 20.07.2017 Download
Open
2017-08-02 - Decyzja w sprawie budowy powiązania pomiędzy linią 15kV Bircza-Fredropol, Kalwaria Pacławska 3, Nowe Sady 3 1.15 mb 40

# Title Version Download Description Size Hits

Informacje Wojewody Podkarpackiego

Informacja Wojewody Podkarpackiegoo wydaniu decyzji z dnia 19 listopada 2015 r. Download
Open
24-11-2015 - pozwolenie na budowę bystrza na rzece Wiar wraz z ubezpieczeniem lewego brzegu. 143.93 kb 240
Informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.12.2015 r. Download
Open
04-01-2016 - pozwolenie na budowę Gazociągu Wysokiego Ciśnienia - Hermanowice-Strachocina 253.14 kb 302

# Title Version Download Description Size Hits

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2016-05-20 Download
Open
25-05-2016 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2016-05-20 w sprawie końcowego stanowiska dot. budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją 347.86 kb 258
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Środowiska w Rzeszowie z dnia 17.09.2015 Download
Open
21-09-2015 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Środowiska w Rzeszowie z dnia 17.09.2015 w sprawie realizacji przedsięwzięcia Nowe źródło energii jądrowej Jaslovske Bohunice.pdf 825.18 kb 311
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Download
Open
16-10-2015 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie planowanej budowy słowackiego odcinka gazociągu między Polską a Słowacją 531.50 kb 351
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26.04.2017 r Download
Open
08-05-2017 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26.04.2017 r. w sprawie przedłużenia licencji na działalność 2 elektrowni jądrowych na Ukrainie. 302.74 kb 92

# Title Version Download Description Size Hits

Zawiadomienia o wydaniu postanowienia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Sierakośce III. Download
Open
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Sierakośce III. 227.12 kb 315
Postanowienie o przeprowadzeniu postępowania Download
Open
Zawiadamiamy o wydaniu postanowienia o przeprowadzeniu postępowaniaw sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim. 506.32 kb 404

# Title Version Download Description Size Hits

Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.01.2016 o wydaniu postanowienia z dnia 20.01.2016 Download
Open
27-01-2016 - w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.12.2015 r. 364.79 kb 224
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 31.12.2015 Download
Open
04-01-2016 - o wydaniu decyzji w sprawie Budowy Gazociągu Wysokiego Ciśnienia - Hermanowice-Strachocina 5.63 mb 278
Informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.10.2015 r Download
Open
23-10-2015 - o wydaniu decyzji w sprawie Budowy Gazociągu Wysokiego Ciśnienia - Hermanowice-Strachocina 252.15 kb 253
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.10.2015 r. Download
Open
20-10-2015 - o wydaniu decyzji w sprawie Budowy Gazociągu Wysokiego Ciśnienia - Hermanowice-Strachocina 1.01 mb 237
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.09.2015 r. Download
Open
17-09-2015 - w sprawie wycofania wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego 538.59 kb 244
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.08.2015 r. Download
Open
27-08-2015 - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - Budowa Gazociągu Wysokiego Ciśnienia - Hermanowice-Strachocina 399.55 kb 222
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 31.01.2017 r Download
Open
2017-01-31 - W sprawie zmiany decyzji o pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice - Strachocina 202.81 kb 125
Informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 08.02.2017 r. Download
Open
20.02.2017 - o wydaniu decyzji o odmowie zmiany pozwolenia na budowę dla inwestycji Budowa Gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice-Strachocina 169.46 kb 106
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.02.2017 Download
Open
20.02.2017 - o wydaniu decyzji o odmowie zmiany pozwolenia na budowę dla inwestycji Budowa Gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice-Strachocina 281.09 kb 95
Informacja (Podkdarpacki Urząd Wojewódzki) z dnia 03.03. 2017 r. Download
Open
2017.03.09 - Informacja w sprawie inwestycji Budowa Gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice-Strachocina 184.51 kb 153
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 09.03.2017 r. Download
Open
2017-03-09 - Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 09.03.2017 r. w sprawie inwestycji Budowa Gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice-Strachocina 270.85 kb 90

# Title Version Download Description Size Hits

Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2016 r. Download
Open
2016-01-03 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice - Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą 200.27 kb 123
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31.07.2017 Download
Open
2017-08-07 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31.07.2017 r. w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice - Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą 199.17 kb 27