Obwieszczenia Wójta Gminy Fredropol

Rok 2018 Starsze

Informacje Wojewody Podkarpackiego

# Title Version Description Size Hits Download
Informacja Wojewody Podkarpackiegoo wydaniu decyzji z dnia 19 listopada 2015 r. 24-11-2015 - pozwolenie na budowę bystrza na rzece Wiar wraz z ubezpieczeniem lewego brzegu. 143.93 kb 292 Download Preview
Informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.12.2015 r. 04-01-2016 - pozwolenie na budowę Gazociągu Wysokiego Ciśnienia - Hermanowice-Strachocina 253.14 kb 354 Download Preview

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

# Title Version Description Size Hits Download
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2016-05-20 25-05-2016 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2016-05-20 w sprawie końcowego stanowiska dot. budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją 347.86 kb 358 Download Preview
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Środowiska w Rzeszowie z dnia 17.09.2015 21-09-2015 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Środowiska w Rzeszowie z dnia 17.09.2015 w sprawie realizacji przedsięwzięcia Nowe źródło energii jądrowej Jaslovske Bohunice.pdf 825.18 kb 406 Download Preview
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 16-10-2015 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie planowanej budowy słowackiego odcinka gazociągu między Polską a Słowacją 531.50 kb 448 Download Preview
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26.04.2017 r 08-05-2017 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26.04.2017 r. w sprawie przedłużenia licencji na działalność 2 elektrowni jądrowych na Ukrainie. 302.74 kb 188 Download Preview

Zawiadomienia o wydaniu postanowienia

# Title Version Description Size Hits Download
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Sierakośce III. Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Sierakośce III. 227.12 kb 414 Download Preview
Postanowienie o przeprowadzeniu postępowania Zawiadamiamy o wydaniu postanowienia o przeprowadzeniu postępowaniaw sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim. 506.32 kb 532 Download Preview

Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego

# Title Version Description Size Hits Download
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.01.2016 o wydaniu postanowienia z dnia 20.01.2016 27-01-2016 - w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.12.2015 r. 364.79 kb 269 Download Preview
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 31.12.2015 04-01-2016 - o wydaniu decyzji w sprawie Budowy Gazociągu Wysokiego Ciśnienia - Hermanowice-Strachocina 5.63 mb 328 Download Preview
Informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.10.2015 r 23-10-2015 - o wydaniu decyzji w sprawie Budowy Gazociągu Wysokiego Ciśnienia - Hermanowice-Strachocina 252.15 kb 301 Download Preview
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.10.2015 r. 20-10-2015 - o wydaniu decyzji w sprawie Budowy Gazociągu Wysokiego Ciśnienia - Hermanowice-Strachocina 1.01 mb 287 Download Preview
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.09.2015 r. 17-09-2015 - w sprawie wycofania wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego 538.59 kb 288 Download Preview
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.08.2015 r. 27-08-2015 - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - Budowa Gazociągu Wysokiego Ciśnienia - Hermanowice-Strachocina 399.55 kb 270 Download Preview
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 31.01.2017 r 2017-01-31 - W sprawie zmiany decyzji o pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice - Strachocina 202.81 kb 169 Download Preview
Informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 08.02.2017 r. 20.02.2017 - o wydaniu decyzji o odmowie zmiany pozwolenia na budowę dla inwestycji Budowa Gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice-Strachocina 169.46 kb 154 Download Preview
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.02.2017 20.02.2017 - o wydaniu decyzji o odmowie zmiany pozwolenia na budowę dla inwestycji Budowa Gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice-Strachocina 281.09 kb 132 Download Preview
Informacja (Podkdarpacki Urząd Wojewódzki) z dnia 03.03. 2017 r. 2017.03.09 - Informacja w sprawie inwestycji Budowa Gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice-Strachocina 184.51 kb 251 Download Preview
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 09.03.2017 r. 2017-03-09 - Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 09.03.2017 r. w sprawie inwestycji Budowa Gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice-Strachocina 270.85 kb 136 Download Preview

Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa

# Title Version Description Size Hits Download
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2016 r. 2016-01-03 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice - Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą 200.27 kb 168 Download Preview
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31.07.2017 2017-08-07 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31.07.2017 r. w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice - Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą 199.17 kb 70 Download Preview