Obwieszczenia Wójta Gminy Fredropol

# Title Version Description Size Hits Download
Obwieszczene o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa stacji transformatorowej słupowej - Huwniki 7.pdf 2015-07-31 633.17 kb 399 Download Preview
Obwieszczene o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa stacji transformatorowej słupowej - Huwniki 7.pdf 2015-08-11 594.40 kb 387 Download Preview
Obwieszczene o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji - Wymiana przewodów i stanowisk słupowych linii napowietrznej, obręb Sólca, Sierakośce 2015-08-12 664.19 kb 369 Download Preview
Obwieszczene o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji - Wymiana przewodów i stanowisk słupowych linii napowietrznej, obręb Sólca, Sierakośce 2015-09-11 613.99 kb 353 Download Preview
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji z dnia 21 grudnia 2015 2015-12-21 - rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej, przebudowa czterech stanowisk słupowych (obręb Posada Rybotycka, obręb Trójca). 223.01 kb 284 Download Preview
Obwieszczenie o wpłynieciu wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji z dnia 25 listopada 2015 2015-11-25 - rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej, przebudowa czterech stanowisk słupowych (obręb Posada Rybotycka, obręb Trójca). 281.57 kb 422 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 11.03.2016 o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania omyłki w decyzji L. dz. 6733.13.2015 z dnia 15.01.2016 r 2016-03-11 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 11.03.2016 o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania omyłki w decyzji L. dz. 6733.13.2015 z dnia 15.01.2016 r. 245.57 kb 365 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 15.01.2016 r. o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji 2016-03-11 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 15.01.2016 r. o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji - rozbiórka 2 odcinków linii napowietrznej, przebudowa 4 stanowisk słupowych - Posada Rybotycka, obręb Trójca (gm. Ustrzyki Dolne) 244.92 kb 227 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol o wszczęciu post. adm. - Przebudowa drogi gminnej Huwniki - Nowosiółki Dydyńskie 2016-04-13 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 12.04.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Huwniki - Nowosiółki Dydyńskie" 380.12 kb 391 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 30 czerwca 2016 r 2016-06-30 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie budowy wieży obserwacyjnej. 252.53 kb 262 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27 Lipca 2016 2016-07-27 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27 Lipca 2016 r. w sprawie budowy wieży obserwacyjnej na terenie części działki nr ew. 520/1 obręb Kalwaria Pacławska 226.02 kb 227 Download Preview
Obwieszczenie Wojta Gminy Fredropol z dnia 28 Lipca 2016 r. 2016-07-28 - Obwieszczenie Wojta Gminy Fredropol z dnia 28.07.2016 r. o wydaniu decyzji o umorzenie postępowania w sprawie zagospodarowania placu przy kościele Klasztoru Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych 129.84 kb 206 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 29 lipca 2016 2016-08-01-Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 29 lipca 2016 w sprawie inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Huwniki - Nowosiółki Dydyńskie" 308.69 kb 221 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 22.08.2016 2016-08-22 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 22.08.2016 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji w sprawie budowy wieży obserwacyjnej w obrębie Kalwaria Pacławska 198.38 kb 213 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 21.09.2016 2016-09-21 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 21.09.2016 r. w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach 528.96 kb 198 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 13.12.2016 r. 2016-12-13 - Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa 87.33 kb 163 Download Preview
Załącznik nr 1 do obwieszczenia Wójta Gminy Fredropol z dnia 13.12.2016 r. Załącznik 1 do obwieszczenia z dnia 13.12.2016 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fredropol 2.53 mb 528 Download Preview
Załącznik nr 2 do obwieszczenia Wójta Gminy Fredropol z dnia 13.12.2016 r. Załącznik 2 do obwieszczenia z dnia 13.12.2016 - FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 28.67 kb 265 Download Preview
Obwieszczenie wójta Gminy Fredropol z dnia 14.12.2016 r 2016-12-14 - Obwieszczenie wójta Gminy Fredropol z dnia 14.12.2016 r. o odstąpieniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 263.80 kb 162 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 23.12.2016 r. 2016-12-23 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 23.12.2016 r. w sprawie rozbudowy Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej i biurowo administracyjnej 282.64 kb 160 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 29.12.2016 r 2016-12-29 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 29.12.2016 r. w sprawie przebudowy drogi gminnej Młodowice-Sierakośce. 329.92 kb 159 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 24.01.2017 r. 2017-01-24 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 24.01.2017 r. w sprawie przedsięwzięcia "Przebudowy drogi gminnej Młodowice-Sierakośce..." 228.68 kb 151 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 01.02.2017 r 2017-02-01 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 01.02.2017 r. w sprawie przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach" 233.84 kb 151 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 07.02.2017r. 2017-02-07 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 07.02.2017r. w sprawie przedsięwzięcia "Rozbudowa istniejącego Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo-administracyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami wewnętrznymi..." 240.67 kb 160 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 16.02.2017 2016-02-16 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 16.02.2017 w sprawie decyzji dotyczącej przebudowy drogi gminnej Młodowice - Sierakośce 224.72 kb 142 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 23.02.2017 r. 2017-02-23 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 23.02.2017 r. w sprawie przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach" 220.59 kb 144 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 10.03.2017 2017-03-10 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 10.03.2017 w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa 373.98 kb 140 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 03.04.2017 2017-04-03 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 03.04.2017r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach 348.44 kb 127 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.04.2017 2017-04-05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.04.2017 r. w sprawie wymiany przewodów i stanowisk linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej Rybotycze 2 242.12 kb 125 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 07.04.2017 2017-04-07 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 07.04.2017 w sprawie budowy powiązania między liniami napowietrznymi oraz kablowymi 15kV 287.26 kb 116 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 20.04.2017 2017-04-20 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 20.04.2017 w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach 333.83 kb 110 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27.04.2017 r 2017-04-27 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27.04.2017 r. w sprawie budowy stanowiska słupowego stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznej linii kablowej w miejscowości Aksmanice 240.31 kb 119 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 09.05.2017 2017-05-09 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 09.05.2017 r. w sprawie budowy linii napowietrznych oraz kablowych SN 260.58 kb 132 Download Preview
2017-05-10 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 10.05.2017 2017-05-10 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 10.05.2017 r. w sprawie wymiany przewodów i stanowisk linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej Rybotycze 2 210.98 kb 120 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.06.2017 r. 2017-06-05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.06.2017 r. w sprawie Budowy stanowiska słupowego SN słupowej stacji transformatorowej oraz budowy linii kablowej w miejscowości Aksmanice. 206.30 kb 77 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.06.2017 r. 2017-06-05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.06.2017 r. w sprawie Budowy powiązania pomiędzy linią 15kV Bircza-Fredropol, Kalwaria Pacławska 3, Nowe Sady 3 263.77 kb 95 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 14.06.2017 r. 2017-06-14 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 14.06.2017 r. w sprawie wymiany przewodów i stanowisk linii napowietrznej w miejscowości Rybotycze 222.07 kb 83 Download Preview
Obwieszczenie Wójta gminy Fredropol z dnia 20.06.2017 r. 2017-06-20 - Obwieszczenie Wójta gminy Fredropol z dnia 20.06.2017 r. w sprawie Budowy powiązania pomiędzy linią 15kV Bircza-Fredropol, Kalwaria Pacławska 3, Nowe Sady 3 213.75 kb 84 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 23.06.2017 2017-06-23 - Obwieszczenie Wójta gminy Fredropol z dnia 23.06.2017 r. w sprawie Budowy powiązania pomiędzy linią 15kV Bircza-Fredropol, Kalwaria Pacławska 3, Nowe Sady 3 267.58 kb 84 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27.06.2017 r. 2017-06-27 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27.06.2017 r. w sprawie Budowy stanowiska słupowego SN słupowej stacji transformatorowej oraz budowy linii kablowej w miejscowości Aksmanice. 231.72 kb 101 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27.07.2017 r. 2017-07-28 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27.07.2017 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 491.63 kb 68 Download Preview
Obwieszczenie Wójta gminy Fredropol z dnia 02.08.2017 r 2017-08-02 - Obwieszczenie Wójta gminy Fredropol z dnia 02.08.2017 r. w sprawie Budowy powiązania pomiędzy linią 15kV Bircza-Fredropol, Kalwaria Pacławska 3, Nowe Sady 3 322.92 kb 66 Download Preview
Decyzja z dnia 20.07.2017 2017-08-02 - Decyzja w sprawie budowy powiązania pomiędzy linią 15kV Bircza-Fredropol, Kalwaria Pacławska 3, Nowe Sady 3 1.15 mb 71 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 22.09.2017 2017-09-22 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 22.09.2017 w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach 320.90 kb 49 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.10.2017 r. 2017-10-05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.10.2017 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach 356.89 kb 71 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 12.10.2017 r. 2017-10-24 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 12.10.2017 r. w sprawie zagospodarowania centrum Fredropola. 228.88 kb 41 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 03.11.2017 r. 2017-11-03 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 03.11.2017 r. w sprawie zagospodarowania centrum Fredropola poprzez zabudowę przestrzeni publicznej obiektami małej architektury... 211.54 kb 45 Download Preview
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 20.11.2017 r. 2017-11-20 - Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 20.11.2017 o wydaniu decyzji w sprawie zagospodarowania centrum Fredropola poprzez zabudowę przestrzeni publicznej obiektami małej architektury... 232.83 kb 50 Download Preview

Informacje Wojewody Podkarpackiego

# Title Version Description Size Hits Download
Informacja Wojewody Podkarpackiegoo wydaniu decyzji z dnia 19 listopada 2015 r. 24-11-2015 - pozwolenie na budowę bystrza na rzece Wiar wraz z ubezpieczeniem lewego brzegu. 143.93 kb 274 Download Preview
Informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.12.2015 r. 04-01-2016 - pozwolenie na budowę Gazociągu Wysokiego Ciśnienia - Hermanowice-Strachocina 253.14 kb 339 Download Preview

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

# Title Version Description Size Hits Download
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2016-05-20 25-05-2016 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2016-05-20 w sprawie końcowego stanowiska dot. budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją 347.86 kb 327 Download Preview
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Środowiska w Rzeszowie z dnia 17.09.2015 21-09-2015 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Środowiska w Rzeszowie z dnia 17.09.2015 w sprawie realizacji przedsięwzięcia Nowe źródło energii jądrowej Jaslovske Bohunice.pdf 825.18 kb 376 Download Preview
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 16-10-2015 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie planowanej budowy słowackiego odcinka gazociągu między Polską a Słowacją 531.50 kb 418 Download Preview
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26.04.2017 r 08-05-2017 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26.04.2017 r. w sprawie przedłużenia licencji na działalność 2 elektrowni jądrowych na Ukrainie. 302.74 kb 158 Download Preview

Zawiadomienia o wydaniu postanowienia

# Title Version Description Size Hits Download
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Sierakośce III. Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Sierakośce III. 227.12 kb 382 Download Preview
Postanowienie o przeprowadzeniu postępowania Zawiadamiamy o wydaniu postanowienia o przeprowadzeniu postępowaniaw sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim. 506.32 kb 492 Download Preview

Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego

# Title Version Description Size Hits Download
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.01.2016 o wydaniu postanowienia z dnia 20.01.2016 27-01-2016 - w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.12.2015 r. 364.79 kb 256 Download Preview
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 31.12.2015 04-01-2016 - o wydaniu decyzji w sprawie Budowy Gazociągu Wysokiego Ciśnienia - Hermanowice-Strachocina 5.63 mb 309 Download Preview
Informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.10.2015 r 23-10-2015 - o wydaniu decyzji w sprawie Budowy Gazociągu Wysokiego Ciśnienia - Hermanowice-Strachocina 252.15 kb 285 Download Preview
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.10.2015 r. 20-10-2015 - o wydaniu decyzji w sprawie Budowy Gazociągu Wysokiego Ciśnienia - Hermanowice-Strachocina 1.01 mb 272 Download Preview
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.09.2015 r. 17-09-2015 - w sprawie wycofania wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego 538.59 kb 274 Download Preview
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.08.2015 r. 27-08-2015 - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - Budowa Gazociągu Wysokiego Ciśnienia - Hermanowice-Strachocina 399.55 kb 252 Download Preview
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 31.01.2017 r 2017-01-31 - W sprawie zmiany decyzji o pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice - Strachocina 202.81 kb 157 Download Preview
Informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 08.02.2017 r. 20.02.2017 - o wydaniu decyzji o odmowie zmiany pozwolenia na budowę dla inwestycji Budowa Gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice-Strachocina 169.46 kb 137 Download Preview
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.02.2017 20.02.2017 - o wydaniu decyzji o odmowie zmiany pozwolenia na budowę dla inwestycji Budowa Gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice-Strachocina 281.09 kb 119 Download Preview
Informacja (Podkdarpacki Urząd Wojewódzki) z dnia 03.03. 2017 r. 2017.03.09 - Informacja w sprawie inwestycji Budowa Gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice-Strachocina 184.51 kb 216 Download Preview
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 09.03.2017 r. 2017-03-09 - Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 09.03.2017 r. w sprawie inwestycji Budowa Gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice-Strachocina 270.85 kb 119 Download Preview

Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa

# Title Version Description Size Hits Download
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2016 r. 2016-01-03 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice - Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą 200.27 kb 155 Download Preview
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31.07.2017 2017-08-07 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31.07.2017 r. w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice - Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą 199.17 kb 56 Download Preview