Komunikat w sprawie opieki nad zwierzętami:

Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu w związku wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Informujemy, że z dniem 1 września 2014 roku nastąpiła zmiana numeru konta bankowego Urzędu Gminy Fredropol.

Od dnia 1 września 2014 roku prosimy dokonywać płatności na nowy numer konta Urzędu Gminy Fredropol w:

Bank Spółdzielczy w Dynowie
Filia w Fredropolu

Nr konta: 24 9093 1020 2016 0160 0090 0001

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 roku
Dz. U. Nr 92 poz. 880 o ochronie przyrody: