2017-01-31 - Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu informuje, że od dnia 01 sierpnia 2016 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o objęcie dzieci dożywianiem w szkole w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020...

 

Komunikat w sprawie opieki nad zwierzętami:

Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu w związku wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.