04 sierpnia br Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek otrzymał od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart promesę finansową  w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dotyczy ona drogi Młodowice – Sierakośce wraz z przebudową przepustów.
    Niezwłocznie po otrzymaniu promesy Gmina podjęła działania, mające na celu realizację tej inwestycji, ponieważ całość zadania musi być wykonana i rozliczona do końca 2017 roku.
    15 września 2017 roku Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi Młodowice – Sierakośce wraz z przebudową przepustów”. Inwestycję, po wygranym przetargu realizuje Zakład Transportowo-Drogowy Jolanta Oleksów z Krasiczyna i ma ona być wykonana do 30 października 2017 roku.
    Cała wartość inwestycji wyniesie 1 144 963,36 zł, z czego kwota dofinansowania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wynosi 904 851,00 zł, a pozostałe środki to wkład własny Gminy Fredropol.