Teren Gminy Fredropol położony jest w zachodniej części Płaskowyżu Sańsko-Dniestrzańskiwego, w wyższej lessowej części Bramy Przemyskiej, zwanej Podgórzem Hermanowickim, u podnórza krawędzi Pogórza Przemyskiego.            

Gmina Fredropol znajduje się pomiędzy dolinami Sanu i Wiaru, w miejscu skrętu łuku karpackiego na południowy wschód. Jest to ostatni ku wschodowi człon pogórzy charakterystyczny dla zewnętrznych Karpat.

Od północy gmina Fredropol sąsiaduje z gminą Przemyśl, od południa z gminą Ustrzyki Dolne, od wschodu z Ukrainą, natomiast od zachodu z gminą Bircza i Krasiczyn.

Gmina położona jest na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, który utworzony został na mocy rozporządzenia wojewody przemyskiego z dnia 16 XII 1991 roku. Powierzchnia Parku wynosi 61862 ha. Najwyższymi wzniesieniami są Suchy Obycz 618 m i Kopystanka 541 m.

Gmina Fredropol zajmuje obszar 15968 ha, czyli 159,68 km2.

Pod koniec 2015 roku gminę Fredropol zamieszkiwało 5618 osób.

Fredropol jest gminą rolniczo - leśną, lasy zajmują obszar 8195 ha, zaś tereny rolnicze obejmują obszar o powierzchni 4460 ha.

Powierzchnia obszarów chronionych prawem na terenie gminy Fredropol wynosi 14.748 ha, w tym 513,4 ha to rezerwaty przyrody, zaś 12.056 ha to parki krajobrazowe.