Lokalny Program rewitalizacji dla Gminy Fredropol.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety związanej z planowanym wdrożeniem nowego Systemu w zakresie świadczenia usług publicznych:

  • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Fredropol na lata 2014 - 2020
  • Uchwała Nr LXI_462_2014 Rady Gminy Fredropol za dnia 26-08-2014 w sprawie Zasad i Trybu przeprowadzania Konsultacji Społ.
  • Statut Sołectwa
  • Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Gminie Fredropol