Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 113
Jednogłośnie, wynikiem głosowania 14:0 Rada Gminy Fredropol udzieliła absolutorium za 2019 rok Wójtowi Gminy Panu Mariuszowi Śnieżkowi. Również jednogłośnie Rada Gminy udzieliła Wójtowi wotum zaufania za przedstawiony Raport o stanie Gminy za 2019 rok. Gratulujemy!
Absolutorium 2020 - 09
Absolutorium 2020 - 01
Absolutorium 2020 - 02
Absolutorium 2020 - 03
Absolutorium 2020 - 04
Absolutorium 2020 - 05
Absolutorium 2020 - 06
Absolutorium 2020 - 07
Absolutorium 2020 - 08