W dniu dzisiejszym (20.12.2019 r.) w Hali Sportowej w Huwnikach odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe. Na zaproszenie Wójta Gminy Fredropol Mariusza Śnieżka wzięli w nim udział samorządowcy – radni Rady Gminy, sołtysi, , ks. Kazimierz Jurczak , ks. Szczepan Bemben, ks. P. Michno, o. Edward Staniukiewicz z Klasztoru OO Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, Sekretarz Gminy Leszek Urban, Skarbnik Gminy Jan Podbilski, kierownicy jednostek Urz edu Gminy, Pani Agnieszka Misiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Huwnikach, Pani Beata Rojek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Fredropolu, Pani Edyta Szczygieł – Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Fredropolu,Pan Henryk Hnat - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kniażycach, Pani Zofia Ważna – Lisowiec – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach , przedstawiciele służb mundurowych kpt. Jerzy Witko i kpt. Bogumił Ochenduszka z placówek SG w Huwnikach i Hermanowicach . Po raz pierwszy w spotkaniu opłatkowym uczestniczyła delegacja z partnerskiego miasta Rudki na Ukrainie na czele z Burmistrzem Iwanem Łozińskim. Tradycyjne jasełka oraz koncert kolęd przygotowały dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Huwnikach.
opłatek 2019 - 02
opłatek 2019 - 03
opłatek 2019 - 04
opłatek 2019 - 05
opłatek 2019 - 06
opłatek 2019 - 07
opłatek 2019 - 08
opłatek 2019 - 09
opłatek 2019 - 10
opłatek 2019 - 11
opłatek 2019 - 12
opłatek 2019 - 13
opłatek 2019 - 14
opłatek 2019 - 15
opłatek 2019 - 16
opłatek 2019 - 17
opłatek 2019 - 18
opłatek 2019 - 19
opłatek 2019 - 20
opłatek 2019 - 21
opłatek 2019 - 22
opłatek 2019 - 23
opłatek 2019 - 24
opłatek 2019 - 25
opłatek 2019 - 26
opłatek 2019 - 27
opłatek 2019 - 28
opłatek 2019 - 29
opłatek 2019 - 30
opłatek 2019 - 31
opłatek 2019 - 32
opłatek 2019 - 33
opłatek 2019 - 34
opłatek 2019 - 35
opłatek 2019 - 36
opłatek 2019 - 37
opłatek 2019 - 38
opłatek 2019 - 39
opłatek 2019 - 40
opłatek 2019 - 41
opłatek 2019 - 42
opłatek 2019 - 43
opłatek 2019 - 44
opłatek 2019 - 45
opłatek 2019 - 46
opłatek 2019 - 47
opłatek 2019 - 48
opłatek 2019 - 49
opłatek 2019 - 50
opłatek 2019 - 51