W miesiącach wrzesień oraz październik 2019 r. ze względu na zły stan dotychczasowych ogrodzeń prowadzone były prace związane z wymianą starego ogrodzenia na nowe w miejscowości Makowa oraz wymiany przedniej części ogrodzenia w miejscowości Młodowice. W ramach prac wykonano łącznie około 240 mb. ogrodzenia z gotowych elementów metalowych oraz betonowych. Zarówno na jednym jak i na drugim cmentarzu zamontowano nowe bramy wejściowe wraz z furtkami. Wszystkie niezbędne materiały potrzebne do wykonania nowych ogrodzeń zostały zakupione w ramach środków pochodzących z Funduszy Sołeckich poszczególnych miejscowości. Prace przy ogrodzeniu w miejscowości Makowa wykonali społecznie mieszkańcy natomiast ogrodzenie na cmentarzu w Młodowicach wykonywali mieszkańcy wraz z pomocą pracowników z Urzędu Gminy Fredropol.

Makowa - Cmentarz - 01
Makowa - Cmentarz - 02
Makowa - Cmentarz - 03
Makowa - Cmentarz - 04
Makowa - Cmentarz - 05
Makowa - Cmentarz - 06
Makowa - Cmentarz - 07

Młodowice - Cmentarz - 01
Młodowice - Cmentarz - 02
Młodowice - Cmentarz - 03
Młodowice - Cmentarz - 04
Młodowice - Cmentarz - 05
Młodowice - Cmentarz - 06
Młodowice - Cmentarz - 07
Młodowice - Cmentarz - 08
Młodowice - Cmentarz - 09