Podziękowania - Panu Bogu za plony, a ludziom za trud. Takie było przesłanie tegorocznych Dożynek Gminnych w Makowej.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną prze ks. Dziekana Zbigniewa Kołodzieja Proboszcza  parafii Rybotycze – księdza Kazimierza Jurczaka, o. Gwardiana z Kalwarii Pacławskiej Krzysztofa Hurę, oraz księży Szczepana Bemben, Radosława Maziarza i Roberta Adamskiego.
Podczas uroczystego Nabożeństwa Dożynkowego został poświęcony nowy ambulans WSPRu który rozpoczyna pracę na terenie tej gminy w miejscu wyczekiwania we Fredropolu.
Po Mszy Świętej korowód pięknie uwitych wieńców przez delegacje z Makowej, Rybotycz, Huwnik, Fredropola, Sierakośc, Klokowic, Kupiatycz,Kniażyc, Nowych Sadów i Darowic prowadzony przez gospodarza i organizatora dożynek Pana Mariusza Śnieżka Wójta Gminy Fredropol przeszedł na plac obok świetlicy w Makowej.  
Wójt Pan Mariusz Śnieżek złożył rolnikom i wszystkim osobom pracującym na roli serdeczne i pełne wdzięczności słowa podziękowań za żmudną pracę i trud, życząc jednocześnie mieszkańcom Gminy wszelkiej pomyślności i zdrowia. Następnie starostowie dożynek Pani Maria Sztok i Mieczysław Rogowski przekazali Panu Wójtowi bochen chleba wypieczony z tegorocznych plonów dziękując za pracę na rzecz gminy.

Chleb ten został podzielony pomiędzy wszystkimi uczestnikami uroczystości.
Prezentacja wieńców rozpoczęła się od delegacji gospodarzy Dożynek -Makowej, która przekazała misternie wypleciony wieniec gospodarzowi Gminy Panu Mariuszowi Śnieżkowi . Wieniec od delegacji Rybotycz odebrał – Sekretarz Gminy Leszek Urban,od Huwnik – przewodniczący Rady Gminy Józef Gierczak, od Sierakośc – sołtys Arkadiusz Kopeć, od Kłokowic – Anna i Józef Łuczak, od Fredropola i Kormanic – sołtys Agnieszka Misiorowska, od Nowych Sadów – Anna i Jarosław Rogowscy, od Darowic – radny Andrzej Latocha, od Kniażyc – sołtys Piotr Ukarma, od Kupiatycz – radny Łukasz Mirowski . Przekazaniom wieńców towarzyszyły pełne humoru, ale też słów wdzięczności i  podziękowań przyśpiewki.
Tegoroczne Dożynki zaszczycili swoją obecnością między innymi, Wicewojewoda Podkarpacki Pani Lucyna Podhalicz, senator Mieczysław Kasprzak, radny powiatowy Krzysztof Kołodziejczyk, dyrektor Wojewódzkiej Stacji pogotowia Ratunkowego Rafał Kijanka oraz goście z Ukrainy – Burmistrze m. Rutki Ivan Łoziński i Burmistrz m. Stary Sambor Igor Truhym.

Po części licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy oraz goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez Chór „Pokolenie” z Nowosiółek Dydyńskich.. Gwiazdą wieczoru był Zespół EXELENT, a muzykę do tańca zapewnił Zespół MAGIC
Najmłodsi miło spędzili czas przy grach i zabawach prowadzonych przez animatorów z grupy Anima Show.

Składamy podziękowania wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się w organizacji Dożynek.
Dożynki 2019 - 10
Dożynki 2019 - 11
Dożynki 2019 - 12
Dożynki 2019 - 13
Dożynki 2019 - 14
Dożynki 2019 - 15
Dożynki 2019 - 16
Dożynki 2019 - 17
Dożynki 2019 - 18
Dożynki 2019 - 19
Dożynki 2019 - 20
Dożynki 2019 - 21
Dożynki 2019 - 22
Dożynki 2019 - 23
Dożynki 2019 - 24
Dożynki 2019 - 25
Dożynki 2019 - 26
Dożynki 2019 - 27
Dożynki 2019 - 28
Dożynki 2019 - 29
Dożynki 2019 - 30
Dożynki 2019 - 31
Dożynki 2019 - 32
Dożynki 2019 - 33
Dożynki 2019 - 34
Dożynki 2019 - 35
Dożynki 2019 - 36
Dożynki 2019 - 37
Dożynki 2019 - 38
Dożynki 2019 - 39
Dożynki 2019 - 40
Dożynki 2019 - 41
Dożynki 2019 - 01
Dożynki 2019 - 02
Dożynki 2019 - 03
Dożynki 2019 - 04
Dożynki 2019 - 05
Dożynki 2019 - 06
Dożynki 2019 - 07
Dożynki 2019 - 08
Dożynki 2019 - 09