Jednogłośnie, wynikiem głosowania 14:0 Rada Gminy Fredropol udzieliła absolutorium za 2018 rok Wójtowi Gminy Panu Mariuszowi Śnieżkowi. Również jednogłośnie Rada Gminy udzieliła Wójtowi wotum zaufania za przedstawiony Raport o stanie Gminy za 2018 rok. Gratulujemy!
Absolutorium 2019 - 01
Absolutorium 2019 - 02
Absolutorium 2019 - 03
Absolutorium 2019 - 04
Absolutorium 2019 - 08
Absolutorium 2019 - 09
Absolutorium 2019 - 10
Kopia Absolutorium 2019 - 07
Absolutorium 2019 - 12
Absolutorium 2019 - 13
Absolutorium 2019 - 05
Absolutorium 2019 - 06
Absolutorium 2019 - 11