W dniu 9 maja 2019 r, w Urzędzie Gminy w Fredropolu odbyło się spotkanie Wójta Gminy Pana Mariusza Śnieżka z nowo wybranymi sołtysami. Spotkanie to zainaugurowało kadencję nowych sołtysów i rad sołeckich na lata 2019 - 2024. Sołtysi otrzymali od Wójta listy gratulacyjne. Rozmawiano również o ważnych sprawach i problemach dotyczących poszczególnych sołectw i całej Gminy.

Sołtysi spotkanie - 01
Sołtysi spotkanie - 02
Sołtysi spotkanie - 03
Sołtysi spotkanie - 04
Sołtysi spotkanie - 05
Sołtysi spotkanie - 06
Sołtysi spotkanie - 07
Sołtysi spotkanie - 08
Sołtysi spotkanie - 11
Sołtysi spotkanie - 12
Sołtysi spotkanie - 13
Sołtysi spotkanie - 14
Sołtysi spotkanie - 17
Sołtysi spotkanie - 18
Sołtysi spotkanie - 19
Sołtysi spotkanie - 20
Sołtysi spotkanie - 15
Sołtysi spotkanie - 16
Sołtysi spotkanie - 09
Sołtysi spotkanie - 10
Sołtysi spotkanie - 21