W dniu 22 listopada odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Gminy Fredropol. Sesję prowadził radny senior Stanisław Turczyński. Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie a następnie wybrali ze swego grona Przewodniczącego Rady Gminy, którym jednogłośnie został Józef Gierczak. W obecności licznie zgromadzonych gości min in. o. Krzysztofa Hury – Gwardiana Klasztoru oo Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, ks. K. Jurczaka, dyrektorów szkół, radnych powiatowych, sołtysów ślubowanie złożył również Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek, a tym samym został zaprzysiężony na Wójta Gminy Fredropol na kolejną 5-cio letnią kadencję.

I sesja Rady Gminy Fredropol 2018 - 01
I sesja Rady Gminy Fredropol 2018 - 02
I sesja Rady Gminy Fredropol 2018 - 03
I sesja Rady Gminy Fredropol 2018 - 04
I sesja Rady Gminy Fredropol 2018 - 05
I sesja Rady Gminy Fredropol 2018 - 06
I sesja Rady Gminy Fredropol 2018 - 07
I sesja Rady Gminy Fredropol 2018 - 08
I sesja Rady Gminy Fredropol 2018 - 09
I sesja Rady Gminy Fredropol 2018 - 10
I sesja Rady Gminy Fredropol 2018 - 12
I sesja Rady Gminy Fredropol 2018 - 11