Zakończono prace remontowe i termomodernizacyjne budynku świetlicy wiejskiej w Kniażycach....

W zakres remontu wchodziły następujące prace:

  •  Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego,
  •  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  •  Docieplenie stropów zewnętrznych,
  •  Docieplenie stropu klatki schodowej,
  •  Docieplenie ścian cokołowych wraz z wykonaniem tynku,
  •  Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ściany fundamentowej poniżej terenu,
  •  Płyta odbojowa i chodnik z kostki brukowej,
  •  Wymiana pokrycia dachowego,
  •  Malowanie pokrycia dachowego,
  •  Remont konstrukcji dachu,
  •  Remont instalacji c.o.
  •  Wymiana grzejników c.o.
  •  Malowanie,
  •  Wykonanie odwodnienia liniowego,
  •  Remont i uzupełnienie kostki brukowej przed wejściem do budynku,
  • Remont i naprawa instalacji odgromowej,

Inwestycja współfinansowana z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
działanie "Odnowa i rozwój wsi"

Przed remontem
Po remoncie
Po remoncie
Po remoncie