W miesiącu czerwcu oddano do użytku dwa place parkingowe. Nazwa zadania ,,Remont (przebudowa) nawierzchni placów przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy i boisku sportowym ,,Orlik”.
W sumie ułożono 1083,24 m2 kostki brukowej betonowej przy Zespole Szkół we Fredropolu i boisku sportowym oraz 546,27 m2 przy budynku Urzędu Gminy (GOPS, GZUW, ZOSiP).


Zadanie zostało zrealizowane w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania ,, Odnowa i Rozwój Wsi’’.

Dofinansowanie wynosi 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Place Parkingowe remont
Place Parkingowe remont
Place Parkingowe remont
Place Parkingowe remont
Place Parkingowe remont
Place Parkingowe remont
Place Parkingowe remont
Place Parkingowe remont
Place Parkingowe remont
Place Parkingowe remont
Place Parkingowe remont
Place Parkingowe remont
Place Parkingowe remont
Place Parkingowe remont
Place Parkingowe remont
Place Parkingowe remont
Place Parkingowe remont
Place Parkingowe remont