21 grudnia br. w Urzędzie Gminy w Fredropolu odbyło się spotkanie opłatkowe w którym uczestniczyli:

  • Wójt Gminy Mariusz Śnieżek,
  • Z-ca Wójta Małgorzata Chomycz – Śmigielska,
  • Sekretarz Gminy Leszek Urban,
  • Gwardian Klasztoru oo Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej Piotr Reizner,
  • Ojciec ekonom Przemysław Janik,
  • ks. Kazimierz Jurczak,
  • radni Powiatu Przemyskiego Ryszard Gołębiowski i Krzysztof Kołodziejczyk,
  • Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach Pani Zofia Ważna – Lisowiec
  • Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch oraz radni i sołtysi.

Jasełka przygotowały dzieci z Zespołu Szkół w Huwnikach pod opieką Z-cy Dyrektora Pani Agnieszki Misiewicz.

Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015
Spotkanie opłatkowe 2015