Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek otrzymał certyfikat – Laur Społecznego Zaufania. Jest to prestiżowa nagroda, którą są honorowane instytucje i przedsiębiorstwa o najwyższej ocenie klientów, cieszące się niepodważalnym zaufaniem społecznym oraz pozytywnymi opiniami klientów.
Przyznane wyróżnienie podkreśla rzetelność oraz najwyższą jakość oferowanych produktów i świadczonych usług, wysoki standard obsługi klienta a także respektowanie praw konsumenta.
To ogromny zaszczyt i bardzo wysokie wyróżnienie. Cieszymy się niezmiernie, że  Gmina Fredropol na czele  z Panem Wójtem Mariuszem Śnieżkiem znalazła się w tak chlubnym gronie liderów rzetelności odznaczonych prestiżowym Laurem Społecznego Zaufania.

Osoby zainteresowane wnioski o zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. okres zasiłkowy, będą mogły składać od dnia 01 sierpnia 2017 r. ,co wynika ze zmian zawartych w ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Podobne udogodnienia jak w świadczeniach wychowawczych obowiązują  w odniesieniu do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o te świadczenia można składać osobiście, listownie lub przez internet. W tym ostatnim przypadku zainteresowani mają do dyspozycji :    

  • ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,
  • elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Wnioski w wersji tradycyjnej udostępnia w swojej siedzibie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu – pokój Nr 3.

Wnioski z możliwością pobrania są umieszczone również na stronie internetowej:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Aby otrzymać świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy dokumenty - w tym oświadczenia - niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.                

Wszelkich dodatkowych informacji udzielać będą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu w godzinach od 800 do 1400, pokój  nr 3 oraz pod numerem telefonu: (16) 671-98-94.

                                                                                             

   Kierownik Bożena Nuckowska

INFORMACJA DLA RODZIN UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 500 ZŁOTYCH NA DZIECKO

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu informuje, iż  1 sierpnia 2017 r. to data, od której rozpoczyna się składnie wniosków o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+” i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze?

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępniane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fredropolu– pokój Nr 4.

Wnioski z możliwością pobrania są umieszczone również na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online.               

  Do wyboru mają:

  • bankowość elektroniczną,
  • PUE ZUS
  • Platformę Usług Elektronicznych ZUS
  • ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Podkreślenia wymaga fakt, że aby otrzymać świadczenia wychowawcze, do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy dokumenty - w tym oświadczenia - niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczenia wychowawczego zawarte są w ustawie     z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r., poz. 195).

                       

Wszelkich dodatkowych informacji udzielać będą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu w godzinach od 800 do 1400 pod numerem telefonu: (16) 671-98-94.

                                                                                             

Kierownik Bożena Nuckowska