W dniu 25 listopada 2017 roku w Huwnikach odbyła się I Gala Sportu Gminy Fredropol zorganizowana przez Wójta Gminy Pana Mariusza Śnieżka.

  

  W pierwszej połowie 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna, kolejny rok z rzędu, złożyła do Biblioteki Narodowej w Warszawie wniosek na dofinansowanie zadania zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Przyznane środki umożliwiają zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych do bibliotek publicznych.

      22 marca 2017 r. Instytut Książki w Krakowie ogłosił nabór wniosków w ramach programu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”.
Głównym celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.    W ostatnich dniach października dobiegł końca remont pomieszczeń budynku  świetlicy wiejskiej w Huwnikach. Starania o przeprowadzenie remontu zainicjowane zostały 12 maja 2017 r. złożonym do Urzędu Marszałkowskiego wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Nasze zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Huwnikach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” zostało ocenione pozytywnie i zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania, co w sierpniu zaowocowało podpisaniem umowy przez Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżek.

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy w Fredropolu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej z dyrektorami szkół z terenu Gminy Fredropol. Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek wręczył Państwu Dyrektorom listy gratulacyjne oraz złożył serdeczne podziękowania za profesjonalne, sumienne, rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych oraz zaangażowanie w pracę na rzecz oświaty, wychowania dzieci i młodzieży w Gminie Fredropol.

Za pośrednictwem dyrektorów szkół Pan Wójt Mariusz Śnieżek złożył wszystkim nauczycielom życzenia sukcesów zawodowych i osobistych, twórczych inicjatyw, oraz entuzjazmu z przekazywania wiedzy.