W dniu 3 września 2017 r. w Medyce odbyły się Dożynki Powiatowe. Uczestniczyła w nich również delegacja z Gminy Fredropol na czele z Wójtem Gminy Panem Mariuszem Śnieżkiem, Sekretarzem Gminy Panem Leszkiem Urbanem i Przewodniczącym Rady Gminy Fredropol Panem Józefem Kożuchem. Wieniec dożynkowy z Gminy Fredropol, przygotowały przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rybotycz otrzymał Wójt Mariusz Śnieżek.

Wójt Gminy Fredropol ogłasza nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2017/2018. Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie  do 15 września 2017 r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fredropolu, pok. 4 (I piętro. Dla słuchaczy kolegiów służb społecznych termin składania wniosków mija 15 października 2017 r.
Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie (dochód z miesiąca sierpnia 2017 r.); dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 288 zł/ha przeliczeniowego.
 Wnioski można pobrać:
•    w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu, pok. Nr 4, I piętro;
•    na stronie internetowej Urzędu (Sekcja GOPS - Stypendia i Zasiłki Szkolne)
Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Fredropol odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty  - rozdz. 8a,  art. 90 (t.j.: Dz. U. z 2016 r. Nr 1943 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/305/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fredropol.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem  telefonu  (16) 671-98-94 lub w pokoju Nr 4 (I piętro) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną przez Proboszcza  parafii Rybotycze – księdza Kazimierza Jurczaka, ojca, o. Gwardiana z Kalwarii Pacławskiej Krzysztofa Hurę oraz księży proboszczów z parafii Sierakośce – księdza Bogdana Blamę, parafii Hermanowice – księdza Radosława Maziarza, parafii Grochowce ks. Zbigniewa Szewczyka.

Po Mszy Świętej korowód pięknie uwitych wieńców przez delegacje z Rybotycz Młodowic, Makowej,, Fredropola, Sierakośc, Kniażyc, Nowych Sadów i Osiedla Młodowice prowadzony przez gospodarza i organizatora dożynek Pana Mariusza Śnieżka Wójta Gminy Fredropol przeszedł na plac obok szkoły.  

W dniu 6 sierpnia 2017 roku na Stadionie Sportowym w Fredropolu świętowaliśmy Dni Gminy Fredropol. W otwierającym dzień Turnieju Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Wójta Gminy Fredropol zagrały drużny z Fredropola, Huwnik oraz dwie drużyny z Ukrainy ( Rudki i Sokolniki). Po bardzo emocjonujących meczach zwycięzcą turnieju została drużyna z Rudek wyprzedzając Huwniki, Sokolniki i Fredropol. Wszyscy młodzi piłkarze otrzymali puchary, dyplomy, medale oraz prezenty ufundowane przez Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka.

Głównym wydarzeniem dnia był Międzynarodowy Mecz Towarzyski Samorządowców Polska – Ukraina. Samorządowcy z Fredropola okazali się bardzo gościnni i ulegli gościom z Ukrainy 4:8.

Imprezę uświetnili swoimi występami Kabarat Odzyskane Talenty oraz młodzież w Fredropola. Pełen atrakcji dzień zakończył się wspaniałą zabawą z Zespołem VENEA.

Dziękujemy wszystkim osobom które włączyły się w organizację imprezy tj. Kołu Gospodyń Wiejskich z Fredropola, młodzieży, Klubowi Sportowemu Unia Fredropol, Panu Janowi Lekowskiemu. Szczególne podziękowania dla Pani Radnej Renaty Lekowskiej.

04 sierpnia br Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek otrzymał od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka  za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart promesę finansową na kwotę 1 090 000  złotych.


Promesa, po pozytywnej weryfikacji wniosku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, została przyznana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych stanowią ogromne wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacje te w 80% pokrywają koszty odbudowy zniszczonych przez żywioł odcinków dróg i infrastruktury mostowej. Z własnych środków samorząd pokrywa tylko 20% wartości całej inwestycji. Promesa dotyczy  drogi Młodowice – Sierakośce wraz z przebudową przepustów.
Po otrzymaniu promesy Gmina podjęła działania przygotowujące do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji oraz podpisania stosownych umów.Całość zadania musi być wykonana i rozliczona do końca 2017 roku.


Za udzielone wsparcie finansowe serdecznie dziękujemy Panu Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszowi Błaszczakowi  oraz  Pani Wojewodzie Ewie Leniart