W dniu 30 maja w siedzibie Urzędu Gminy Fredropol odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratunkowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Jednostki OSP z Fredropola, Huwnik, Kupiatycz, Kniażyc i Rybotycz otrzymały profesjonalne Zestawy Ratownictwa Medycznego PSP R-1 w raz z kompletną deską ortopedyczną IRON DUCK i opatrunkami WATER JEL.
Uroczystego przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Fredropol, Pan Mariusz Śnieżek na ręce Komendanta Gminnego OSP Pana Aleksandra Dzimiry i przedstawicieli poszczególnych jednostek OSP. Jednostki OSP Kupiatycze i OSP Fredropol ponadto otrzymały nowoczesne defibrylatory do natychmiastowego użytku w momencie bezpośredniego zagrożenia życia człowieka.
Wójt  w przemówieniu zwrócił uwagę na zalety i profesjonalizm nowego wyposażenia z życzeniem aby było używane zawsze gdy zaistnieje bezpośrednia potrzeba ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy. Pan Mariusz Śnieżek zadeklarował wszelką możliwą pomoc  w doposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Fredropol.  
Przekazany sprzęt został pozyskany w ramach Projektu „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Fredropol” realizowanego na postawie umowy nr DSRiN-I-7211-190/18 z dnia 15.03.2018 r.  Wartość przedsięwzięcia opiewała na kwotę 32 093,12 zł z czego wkład własny Gminy wyniósł  320,93 zł. Całość projektu „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości".

8 kwietnia br w nowo wybudowanej hali sportowej w Huwnikach odbyło się Gminne Święto Kobiet. Na zaproszenie Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka w uroczystości wzięło udział ponad trzysta Pań z całej Gminy.
„Chciałbym dzisiaj złożyć wszystkim Paniom w Naszej Gminie najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności" – powiedział Pan Wójt rozpoczynając uroczyste świętowanie, jednocześnie Wójt podziękował wszystkim Paniom za ich aktywność społeczną i współpracę na rzecz naszej Gminy. Gościem specjalnym spotkania był Pan Piotr Pilch – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, który nie krył podziwu dla nowej hali sportowej w której odbywało się spotkanie oraz rozmachu organizacyjnego tegorocznego spotkania. Ks. Kazimierz Jurczak w swoim wystąpieniu podkreślił doniosłą rolę kobiet w naszym życiu, dziękując za ich codzienny trud. W spotkaniu uczestniczyli również radni rady Gminy Fredropol z Przewodniczącym Józefem Kożuchem. Wszystkie Panie zostały obdarowane przez Pana Wójta pięknymi różami i słodyczami. Rozdano również mnóstwo prezentów ufundowanych przez sponsorów min. bony podarunkowe do sklepu Boutique Bielizny Pani Edyty Bobko, Kolejne wspaniałe nagrody ufundowali m.in. Centrum Wellness Przemyśl - Magdalena Duda, Avon Cosmetics – Monika Dzik, Yves Rocher Przemyśl, oraz przemyskie salony fryzjerskie, centra urody czy też kawiarnie. Sponsorami imprezy byli również Delikatesy „Piotruś Pan” , Pan Tomasz Szybiak oraz Alior Bank.

Nowością tegorocznej zabawy była „metamorfoza” kandydatek wykonana przez „Pin Up Girls” Przemyśl razem z „Studio Figura”.

Program artystyczny zaprezentował Zespołu Pieśni i Tańca Przemyśl, były to Tańce dworskie i hiszpańskie.

Miłym akcentem spotkania było wystąpienie Pani Alicji Kożuch – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kniażyc, która dziękując Panu Wójtowi za zorganizowanie tego i poprzednich spotkań podkreśliła, że jesteśmy jedną z niewielu Gminy, w której od lat w ten właśnie sposób honoruje się i docenia kobiety.

Spotkanie zakończyło się wspaniałą zabawą przy muzyce Zespołu ZIZI.

Pan Wójt Mariusz Śnieżek składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej wspaniałej imprezy.

W dniu 15 marca 2018 roku Wójt Gminy Fredropol Mariusz Śnieżek oraz Skarbnik Gminy Jan Podbilski podpisali umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na realizację zadań w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach podpisanej umowy Gmina Fredropol otrzymała dotację w wysokości 37 204,20 która powiększona o środki własne Gminy zostanie przeznaczona na zakup sprzętu ratowniczego tj. toreb ratowniczych i defibrylatorów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakupiony sprzęt pozwoli wyposażonym jednostkom na szybkie podjęcie działań ratujących życie i zdrowie wszystkim pokrzywdzonym w miejscu zaistnienia zdarzenia. Zakup i przekazanie sprzętu jednostkom OSP planowane jest na miesiąc kwiecień br.

Dotacja została przyznana przez Ministerstwo Sprawiedliwości na wniosek Wójta Gminy Fredropol Mariusza Śnieżka.

Informacja dla rolników w zakresie waloryzacji rent i emerytur od 1 marca 2018 r.

Już po raz siódmy w styczniowe weekendy w świetlicach wiejskich Gminy Fredropol odbyły się spotkania mikołajkowe. Tradycyjnie dzieci z terenu Gminy Fredropol otrzymały paczki mikołajkowe ufundowane przez Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka. W tym roku paczki trafiły do 750 dzieci urodzonych od 01.01.2005 r. do 31.12.2017 r.
We wszystkich miejscowościach na terenie naszej Gminy oprócz spotkań ze św. Mikołajem przygotowano dla dzieci poczęstunek, występy oraz inne atrakcje.

Dziękujemy Paniom świetlicowym, radnym, sołtysom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tych spotkań.