INFORMACJA DLA RODZIN UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 500 ZŁOTYCH NA DZIECKO

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu informuje, iż  1 sierpnia 2017 r. to data, od której rozpoczyna się składnie wniosków o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+” i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze?

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępniane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fredropolu– pokój Nr 4.

Wnioski z możliwością pobrania są umieszczone również na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online.               

  Do wyboru mają:

  • bankowość elektroniczną,
  • PUE ZUS
  • Platformę Usług Elektronicznych ZUS
  • ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Podkreślenia wymaga fakt, że aby otrzymać świadczenia wychowawcze, do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy dokumenty - w tym oświadczenia - niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczenia wychowawczego zawarte są w ustawie     z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r., poz. 195).

                       

Wszelkich dodatkowych informacji udzielać będą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu w godzinach od 800 do 1400 pod numerem telefonu: (16) 671-98-94.

                                                                                             

Kierownik Bożena Nuckowska

Gminna Biblioteka Publiczna w Fredropolu podpisała umowę z Instytutem Książki na zakup nowych komputerów do bibliotek. Biblioteka otrzymała dofinansowanie zw ramach programu ,,Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017''. Łączna kwota przeznaczona na zakup 9 komputerów to 27700 zł. Z czego ze środków Instytutu Książki kwota wynosi 23545 zł. Zadanie zrealizowane zostanie do 30 listopada 2017 r.

Szanowni Państwo

Na podstawie informacji przekazanej przez Nadleśnictwo Krasiczyn,o znalezionych śladach niedźwiedzi w lasach na terenie Gminy Fredropol - w szczególności Aksmanice, Kniażyce, Fredropol, Kormanice, zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w wyżej wymienionych okolicach.

W niedzielę 2 lipca nad rzeką Wiar w Huwnikach odbył się V Festiwal Smaków Wyszehradzkich. Na zaproszenie Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka po raz kolejny do Huwnik przyjechały delegacje z zaprzyjaźnionych z Fredropolem gmin: Ohradzany -Słowacja na czele ze Starostką Andreą Klicova, Lubisa-Słowacja ze  Starostą Jozefem Sklencar, reprezentacja z Gminy Sokolnyki na Ukrainie z Wójtem Tarasem Sołymko, Wasyl Iwaszko Wójt Gminy Solanuwatka oraz po raz pierwszy nowa gmina partnerska Rudki  na czele z Burmistrzem Iwanem Łozińskim. W uroczystości udział wzięli również zaproszeni goście z powiatu i województwa.
    Tradycyjnie każda gmina partnerska miała okazję pokazać swój dorobek artystyczny, kulinarny i kulturalny. W części artystycznej zaprezentowały się: Chór – Pokolenie  z zespołem  Pieśni i Tańca Przemyśl, zespół dziecięcy „Zorenad" z tancerzami   Rudkowskiej Szkoły Muzycznej  w Rudkach na Ukrainie, Zespół „Wesoła Lubisa” z Lubisy na Słowacji,  Zespół „ Razom z Nami"- Dobromil oraz Zespół „Zaspił” ze Starego Sambora.
    Delegacje zagraniczne i Gmina Fredropopl zaprezentowały również swój dorobek kulinarny. Na stołach nie zabrakło przysmaków lokalnych z Lubisy, Ohradzan, Rudek, Sokolnik i Solanuwatki a Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Fredropolu przygotowały tradycyjny fredropolski  poczęstunek.                                                   
    Najmłodsi uczestnicy festiwalu bawili się z teatrem ATR BYSTRZAK z Sanoka. Główną atrakcją wieczoru był koncert zespołu Power Play oraz zabawa taneczna poprowadzona przez zespół ZiZi. Festiwal zakończył się wspaniałym pokazem sztucznych ogni. Wzięli w nim udział mieszkańcy Gminy Fredropol oraz nasi sąsiedzi z okolicznych gmin.
Festiwal Smaków Wyszehradzkich to wspaniała promocja walorów turystycznych i kulinarnych Naszej Gminy, przyciągająca wielu turystów oraz mieszkańców powiatu przemyskiego.
Festiwal odbył się pod Honorowym Patronatem  Medialnym "Życia Podkarpackiego" oraz Przemyśl24 News.

Wójt Gminy Fredropol  Pan Mariusz Śnieżek pragnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przygotowanie festiwalu zarówno pod względem artystycznym jak również kulinarnym.

 

Sponsor główny: