Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną prze ks. Dziekana Zbigniewa Kołodzieja Proboszcza  parafii Rybotycze – księdza Kazimierza Jurczaka, ojca, o. Gwardiana z Kalwarii Pacławskiej Krzysztofa Hurę, proboszcza parafii Sierakośce – księdza Szczepana Bemben, księdza Radosława Maziarza z Hermanowic oraz księdza Piotra Michno z parafii Rybotycze.

Po Mszy Świętej korowód wieńców pięknie uwitych przez delegacje z Rybotycz Młodowic, Fredropola, Sierakośc, prowadzony przez gospodarza i organizatora dożynek Pana Mariusza Śnieżka Wójta Gminy Fredropol przeszedł z kościoła parafialnego na plac obok świetlicy wiejskiej w Sierakoścach.  

Wójt Pan Mariusz Śnieżek złożył rolnikom i wszystkim osobom pracującym na roli serdeczne i pełne wdzięczności słowa podziękowań za żmudną pracę i trud, życząc jednocześnie mieszkańcom Gminy wszelkiej pomyślności i zdrowia. Następnie starostowie dożynek Pani Izabela Młynarska i Klaudiusz Janiszczak przekazali Panu Wójtowi bochen chleba wypieczony z tegorocznych plonów dziękując za pracę na rzecz Gminy...

Dożywianie dzieci

OGŁOSZENIE!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu informuje, że wzorem lat ubiegłych finansuje dożywianie dzieci w nowym roku szkolnym 2018/2019 w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Wnioski należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu od 20 sierpnia 2018 r. w godzinach od 7:30 do 14:30 od poniedziałku do piątku...


W niedzielę 8 lipca nad rzeką Wiar w Huwnikach odbył się VI Festiwal Smaków Wyszehradzkich. Na zaproszenie Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka do Huwnik po raz kolejny przyjechały delegacje z zaprzyjaźnionych z Fredropolem gmin: Ohradzany -Słowacja na czele ze Starostką Andreą Klicova, Lubisa-Słowacja ze  Starostą Jozefem Sklencar, reprezentacja z Gminy Sokolnyki na Ukrainie z Wójtem Tarasem Sołymko, Wasyl Iwaszko Wójt Gminy Solanuwatka, gmina Rudki  na czele z Burmistrzem Iwanem Łozińskim oraz nowi partnerzy - Starostka Anna Koščová z delegacją z gminy Zbojne, Starostka Ľudmila Veľasová Obec Hankovce oraz Dr. Strassburger Gyöngyi z delegacją z węgierskiego miasteczka Békésszentandrás.

W uroczystości udział wzięli również zaproszeni goście z powiatu i województwa. Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego reprezentowała Pani Bożena Ryczan – radna Rady Powiatu Przemyskiego, władze wojewódzkie reprezentował Pan Piotr Pilch – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Tradycyjnie każda gmina partnerska miała okazję pokazać swój dorobek artystyczny. W części artystycznej zaprezentowały się: Chór „Sokolnyczany”  z Sokolnik, Zespół „Wesoła Lubisa” z Lubisy Zespół „Krosna” z gminy Hankovce, Zespół „Sosna” z gminy Zbojne oraz Piotr Wołoszyn i Igor Sytynskij z Solanuwatka.
    Delegacje zagraniczne i Gmina Fredropopl zaprezentowały również swój dorobek kulinarny. Na stołach nie zabrakło przysmaków lokalnych z Ohradzan, Rudek, Sokolnik, Solanuwatki i Békésszentandrás. a Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Fredropola i Sierakośćc przygotowały tradycyjny polski poczęstunek.
    Najmłodsi uczestnicy festiwalu bawili się z Akademią małego Geniusza z Sanoka. Główną atrakcją wieczoru były koncerty zespołów Słowiany i Andre oraz zabawa taneczna poprowadzona przez zespół ZiZi. Festiwal zakończył się wspaniałym pokazem sztucznych ogni.
Festiwal Smaków Wyszehradzkich to wspaniała promocja walorów turystycznych i kulinarnych Naszej Gminy, przyciągająca wielu turystów oraz mieszkańców powiatu przemyskiego.
Festiwal odbył się pod Patronatem  Medialnym "Życia Podkarpackiego" .

Wójt Gminy Fredropol  Pan Mariusz Śnieżek pragnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przygotowanie festiwalu.

"DOBRY START" 

W GMINIE FREDROPOL

 

Wzór wniosku i załącznika:              https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

 

Jaka pomoc?

Dobry start ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Komu przysługuje?

Rodzicom, opiekunom faktycznym i prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych, osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

  1. przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia,
  2. przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  3. w przypadku ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
  4. w przypadku ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.