Gmina Fredropol przystępuje do opracowania wniosku o dofinansowanie do OZE dla mieszkańców Gminy Fredropol

Nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie prowadzony jest w celu opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie powietrznych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia Działanie 3.1. Rozwój OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

W projekcie mogą brać udział osoby fizyczne posiadające prawo własności budynku mieszkalnego położonego na terenie Gminy Fredropol i prawo do dysponowania zgłoszoną nieruchomością w okresie realizacji i trwałości projektu.

Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub gospodarczej, w tym agroturystyki - przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 20.01.2017 ROKU.

Projekt będzie obejmował  swoim zakresem:

 

- Zakup  i  montaż  powietrznych  pomp  ciepła  do  przygotowania  ciepłej  wody użytkowej

- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.

 

Wykonane instalacje przez okres trwałości projektu (5 lat od zakończenia projektu) stanowić będą własność Gminy Fredropol i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom nieruchomości. Po upływie okresu trwałości projektu zostaną przekazane na własność właścicielom nieruchomości. W przypadku współwłasności wszyscy właściciele muszą wyrazić zgodę na udział w projekcie i użyczenie nieruchomości na jego cele.

Dzisiaj w sali sesyjnej Urzędu Gminy Fredropol Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek spotkał się z Radnymi Gminy, Duchowieństwem, Sołtysami, kierownikami jednostek organizacyjnych, dyrektorami szkół, przedstawicielami służb mundurowych, aby tradycyjnie przełamać się opłatkiem i złożyć  świąteczne życzenia.
Na początek Wójt Pan Mariusz Śnieżek złożył wszystkim zebranym oraz za pośrednictwem Radnych i Sołtysów również Mieszkańcom Gminy Fredropol życzenia zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia, wiele miłości i życzliwości, wzajemnego szacunku oraz spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku.
Młodzież z Zespołu Szkół w Huwnikach przedstawiła barwne, pełne humoru, ale też wzruszeń jasełka.
Ojciec Krzysztof Hura Gwardian Kalwarii Pacławskiej poświęcił opłatki, odmówił modlitwę i przekazał zgromadzonym słowa życzeń.
Świąteczną uroczystość zakończyło i wspólne kolędowanie przy dźwiękach harmonii.

13 grudnia zakończyły się organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Fredropolu warsztaty Bożonarodzeniowe.
Mieszkańcy bardzo chętnie uczestnicząc w spotkaniach przygotowywali stroiki świąteczne, bombki, ozdobne kokardy.  Bez wątpienia warsztaty wprowadziły wszystkich uczestników w świąteczny klimat a samodzielnie przygotowane ozdoby bożonarodzeniowe wspaniale dekorują wnętrza domów, nadając coraz większe poczucie szybko zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy za udział w warsztatach i niezapomniane wspomnienia a szczególnie Pani Barbarze Telewa za poprowadzenie i instruktarz warsztatów.

Szanowni Państwo!
W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Fredropol - dokumentu mającego określić działania w sferze społeczeństwa, gospodarki, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej,  zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane w ten sposób dane pozwolą nam uwzględnić Państwa sugestie.
Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

LINK DO ANKIETY

   

Grudzień to dobry miesiąc na podsumowanie kończącego się roku i planowanie na kolejne lata. Budżet Gminy Fredropol za 2016 rok powoli się zamyka . Rozliczane są ostatnie zadania i wydatki. Plany na 2017 rok też zostały już przygotowane. Pan Wójt Mariusz Śnieżek zaprosił Mieszkańców Gminy Fredropol do zapoznania się z tym, co zostało zrobione przez ostatnie dwa lata oraz planami na przyszłość. Spotkania odbyły się w świetlicach wiejskich we wszystkich miejscowościach podczas dwóch pierwszych tygodni grudnia. Uczestniczyli w nich: Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek, Sekretarz Gminy Fredropol Pan Leszek Urban, Radni Gminy Fredropol oraz Sołtysi. Podczas spotkań, licznie przybyli Mieszkańcy, mieli okazję szczegółowo zapoznać się ze zrealizowanymi inwestycjami w Gminie w zakresie infrastruktury, edukacji a także wydarzeń i imprez kulturalnych. Pan Wójt przekazał również informacje o planach i najważniejszych inwestycjach na kolejne dwa lata.
    Warto zaznaczyć, że mieszkańcy Gminy Fredropol z dużym zainteresowaniem i jednocześnie akceptacją odnieśli się do realizowanych zadań i planowanych inwestycji a także wskazali na inne, ważne ich zdaniem działania, mogące poprawić lokalnie infrastrukturę, czy też pomóc w codziennym funkcjonowaniu. Wszystkie spotkania odbyły się w bardzo przyjaznej atmosferze służącej merytorycznej dyskusji i wymianie informacji.
    Pan Wójt Mariusz Śnieżek składa wszystkim Mieszkańcom serdeczne podziękowania za tak liczne uczestnictwo i bardzo dobrą dyskusję podczas spotkań a Państwu Sołtysom i Radnym za pomoc w organizacji zebrań.