W dniu 15 marca 2018 roku Wójt Gminy Fredropol Mariusz Śnieżek oraz Skarbnik Gminy Jan Podbilski podpisali umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na realizację zadań w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach podpisanej umowy Gmina Fredropol otrzymała dotację w wysokości 37 204,20 która powiększona o środki własne Gminy zostanie przeznaczona na zakup sprzętu ratowniczego tj. toreb ratowniczych i defibrylatorów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakupiony sprzęt pozwoli wyposażonym jednostkom na szybkie podjęcie działań ratujących życie i zdrowie wszystkim pokrzywdzonym w miejscu zaistnienia zdarzenia. Zakup i przekazanie sprzętu jednostkom OSP planowane jest na miesiąc kwiecień br.

Dotacja została przyznana przez Ministerstwo Sprawiedliwości na wniosek Wójta Gminy Fredropol Mariusza Śnieżka.

Informacja dla rolników w zakresie waloryzacji rent i emerytur od 1 marca 2018 r.

Już po raz siódmy w styczniowe weekendy w świetlicach wiejskich Gminy Fredropol odbyły się spotkania mikołajkowe. Tradycyjnie dzieci z terenu Gminy Fredropol otrzymały paczki mikołajkowe ufundowane przez Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka. W tym roku paczki trafiły do 750 dzieci urodzonych od 01.01.2005 r. do 31.12.2017 r.
We wszystkich miejscowościach na terenie naszej Gminy oprócz spotkań ze św. Mikołajem przygotowano dla dzieci poczęstunek, występy oraz inne atrakcje.

Dziękujemy Paniom świetlicowym, radnym, sołtysom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tych spotkań.


Spotkanie w bibliotece miało na celu przybliżenie tradycji związanych z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia, jak również wprowadzenia uczestników warsztatów w atmosferę magicznych świątecznych chwil, a uczestniczyły w nim dzieci oraz dorośli.

Każdy z uczestników miał okazję spróbować swoich umiejętności w tworzeniu świątecznych ozdób, stroików, bombek i innych dekoracji świątecznych. Uczestnikom warsztatów nie zabrakło zapału do pracy. Wszyscy wrócili do domu z własnoręcznie wykonaną ozdobą.

Szanowni Państwo

    Zakończyliśmy coroczne spotkania z mieszkańcami Gminy Fredropol. Bardzo dziękujemy za państwa liczną obecność na tych spotkaniach w trakcie których wspólnie z radnymi, sołtysami, członkami rad sołeckich mogliśmy przekazać wiele dobrych informacji na temat sukcesów Naszej Gminy, ale również porozmawiać o nurtujących was problemach i sprawach, które jeszcze pozostają do rozwiązania.     Wyrażane przez państwa słowa życzliwości i uznania będą dla nas motywacją do dalszej wytężonej pracy na rzecz Naszej Gminy.
    Dziękujemy Paniom i Panom sołtysom oraz Paniom świetlicowym za pomoc w organizacji tych spotkań.Wójt Gminy Fredropol
Mariusz Śnieżek
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Kożuch