W miniony weekend, 14 i 15 stycznia w świetlicach wiejskich Gminy Fredropol odbyły się spotkania mikołajkowe. Tradycyjnie dzieci z terenu Gminy Fredropol otrzymały paczki mikołajkowe ufundowane przez Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka. W tym roku paczki trafiły do  750 dzieci urodzonych od 01.01.2004 do 31.12.2016 r.
We wszystkich miejscowościach na terenie naszej Gminy oprócz spotkań ze św. Mikołajem przygotowano dla dzieci poczęstunek, występy oraz inne atrakcje.
28 stycznia św. Mikołaj odwiedzi jeszcze dzieci z Kniażyc oraz Darowic-Koniuszek.

Gmina Fredropol przystępuje do opracowania wniosku o dofinansowanie do OZE dla mieszkańców Gminy Fredropol

Nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie prowadzony jest w celu opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie powietrznych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia Działanie 3.1. Rozwój OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

W projekcie mogą brać udział osoby fizyczne posiadające prawo własności budynku mieszkalnego położonego na terenie Gminy Fredropol i prawo do dysponowania zgłoszoną nieruchomością w okresie realizacji i trwałości projektu.

Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub gospodarczej, w tym agroturystyki - przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 20.01.2017 ROKU.

Projekt będzie obejmował  swoim zakresem:

 

- Zakup  i  montaż  powietrznych  pomp  ciepła  do  przygotowania  ciepłej  wody użytkowej

- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.

 

Wykonane instalacje przez okres trwałości projektu (5 lat od zakończenia projektu) stanowić będą własność Gminy Fredropol i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom nieruchomości. Po upływie okresu trwałości projektu zostaną przekazane na własność właścicielom nieruchomości. W przypadku współwłasności wszyscy właściciele muszą wyrazić zgodę na udział w projekcie i użyczenie nieruchomości na jego cele.

Dzisiaj w sali sesyjnej Urzędu Gminy Fredropol Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek spotkał się z Radnymi Gminy, Duchowieństwem, Sołtysami, kierownikami jednostek organizacyjnych, dyrektorami szkół, przedstawicielami służb mundurowych, aby tradycyjnie przełamać się opłatkiem i złożyć  świąteczne życzenia.
Na początek Wójt Pan Mariusz Śnieżek złożył wszystkim zebranym oraz za pośrednictwem Radnych i Sołtysów również Mieszkańcom Gminy Fredropol życzenia zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia, wiele miłości i życzliwości, wzajemnego szacunku oraz spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku.
Młodzież z Zespołu Szkół w Huwnikach przedstawiła barwne, pełne humoru, ale też wzruszeń jasełka.
Ojciec Krzysztof Hura Gwardian Kalwarii Pacławskiej poświęcił opłatki, odmówił modlitwę i przekazał zgromadzonym słowa życzeń.
Świąteczną uroczystość zakończyło i wspólne kolędowanie przy dźwiękach harmonii.

13 grudnia zakończyły się organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Fredropolu warsztaty Bożonarodzeniowe.
Mieszkańcy bardzo chętnie uczestnicząc w spotkaniach przygotowywali stroiki świąteczne, bombki, ozdobne kokardy.  Bez wątpienia warsztaty wprowadziły wszystkich uczestników w świąteczny klimat a samodzielnie przygotowane ozdoby bożonarodzeniowe wspaniale dekorują wnętrza domów, nadając coraz większe poczucie szybko zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy za udział w warsztatach i niezapomniane wspomnienia a szczególnie Pani Barbarze Telewa za poprowadzenie i instruktarz warsztatów.