24 lutego w świetlicy wiejskiej w Huwnikach odbyło się seminarium edukacyjne dotyczące tematu ekonomii społecznej oraz realizacji projektu "NAWIGATOR"-kompleksowego programu wspierania ekonomii społecznej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Fredropol razem z Podkarpackim Regionalnym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości.
Pan Mariusz Śnieżek – Wójt Gminy Fredropol rozpoczynając seminarium powiedział: "ekonomia społeczna odgrywa w dzisiejszych czasach ogromną rolę nie tylko w zakresie polityki społecznej, ale również na współczesnym rynku pracy.Nasza gmina aktywnie uczestniczy w projekcie Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu i z tej współpracy mamy już wymierne efekty. Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu znajdą się podmioty z naszej gminy a może nawet osoby, które chętnie zaangażują się w realizację polityki ekonomii społecznej".


Bardzo ciekawe doświadczenia w pracy społecznej, przy prowadzeniu stowarzyszenia przedstawiła Pani Alicja Kożuch Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kniażyc. Pani Prezes opowiedziała o wielu zrealizowanych projektach i inicjatywach, a przede wszystkim o prowadzeniu Szkoły Podstawowej w Kniażycach.


Kierownik Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Pan Wiesław Marchel wraz ze współpracownikami Panem Sebastianem Litwą i Panem Piotrem Słabym przedstawili założenia projektu "NAWIGATOR"-kompleksowego programu wspierania ekonomii społecznej.


 W załączeniu przedstawiamy Państwu informację o projekcie „NAWIGATOR – Kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” oraz  zasady przyznawania mikrograntów w ramach projektu „Nawigator - kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej”

Weryfikacja techniczna budynków pod kątem spełnienia wymogów montażu instalacji


W związku z podjętymi działaniami związanymi ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.” Energia odnawialna dla Gminy Fredropol” w ramach działania 3.1 Czysta Energia w zakresie odnawialnych źródeł energii tj. montażu instalacji fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła, zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Fredropol, przeprowadzona zostanie weryfikacja techniczna budynków pod kątem spełniania wymogów montażu instalacji.

W okresie od 17 do 20 stycznia 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fredropolu prowadzone były zajęcia biblioteczne dla dzieci w wieku szkolnym.
Dzieci miały okazję do zapoznania się oraz omówienia bardzo ciekawych pozycji literatury polskiej: bajek, baśni i wierszy. Oprócz wspólnego czytania i dyskusji dzieci wykonywały ilustracje do przeczytanych utworów, rozwiązywały zagadki, krzyżówki, nie zabrakło też zajęć manualnych, np. lepienia z plasteliny.
Zajęcia były również bardzo dobrą okazją do zapoznania młodych czytelników z historią książki oraz funkcjonowania i znaczenia biblioteki.
Czas spędzony w bibliotece na pewno wzbogacił wiedzę uczestników zajęć i zachęcił do częstszego korzystania z jej zasobów.