20 kwietnia 2017 roku po raz pierwszy został  rozstrzygnięty prestiżowy Ogólnopolski  Konkurs "Wzorowa Gmina" na terenie Województwa Podkarpackiego, organizowany przez Wydawnictwo EUROPA PRESS MEDIA, pod honorowym patronatem Marszałka Pana Władysława Ortyla oraz Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego Pana Józefa Jodłowskiego- starosty rzeszowskiego.
    Celem konkursu było nagrodzenie wieloletniego wysiłku, pracy i zaangażowania na rzecz samorządu i zmiany jego oblicza poprzez sukcesywną poprawę infrastruktury i jakości życia mieszkańców.
    Gmina Fredropol oraz osoba Pana Wójta Mariusza Śnieżka zostały nominowane  przez Marszałka Województwa Podkarpackiego do grona 12 gmin z terenu Podkarpacia, a następnie poddane ocenie Kapituły Konkursu, składającej się z przedstawicieli władz naszego województwa i niezależnych ekspertów.
     Kapituła oceniała osiągnięcia Gminy Fredropol i Wójta Pana Mariusza Śnieżka na przestrzeni ostatnich 6 lat na podstawie regulaminowej ankiety konkursu. Wynik tej oceny jest dla nas wyjątkowy. Gmina Fredropol otrzymała tytuł "Wzorowa Gmina" dołączając tym samym do grona najlepiej zarządzanych i wykorzystujących możliwości inwestycyjne gmin w Województwie Podkarpackim a Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek otrzymał statuetkę "Lider Inwestycji" za przygotowanie i zrealizowanie bardzo dużej ilości inwestycji w następujących  obszarach:
1. infrastruktury drogowej,
2. wodno-kanalizacyjnej,
3. zagospodarowania i poprawy przestrzeni publicznej,
4. oświaty i sportu.
Tytuł "Wzorowa Gmina" to symbol sukcesu  Gminy Fredropol w wykorzystaniu środków finansowych z Unii Europejskiej i programów krajowych służących realizacji wielu inwestycji gminnych, pokazujący imponujący rozwój Naszej Gminy, który dokonał się w ostatnich latach.
    Wręczenia statuetki w imieniu Patronów Konkursu dokonali Pan Michał Łazarów – doradca starosty rzeszowskiego oraz  Dyrektor Konkursu Pan  Artur Świtoń. Przyznany tytuł jest wyróżnieniem a tym samym podziękowaniem za wyjątkowo sumienną pracę na rzecz rozwoju gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców.
"To dla nas ogromny sukces i niezwykłe wyróżnienie. Jesteśmy dumni, że Gmina Fredropol została dostrzeżona i tak wysoko oceniona przez władze Województwa Podkarpackiego jak również niezależnych ekspertów. Przyznana nagroda motywuje nas do dalszej pracy i poszerzania możliwości rozwojowych Gminy Fredropol" powiedział Pan Wójt odbierając statuetke.

Wójt Gminy Fredropol informuje, że została uruchomiona nowa edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z EFPNP – Podprogram 2017.
Program ten obowiązuje w okresie od sierpień 2017 r.  do czerwiec 2018 r.
Osoby, które wypełniły bądź wypełnią wymagane  przepisami prawa dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i zostaną zakwalifikowane do tego rodzaju pomocy, będą mogły pobrać od października 2017 r. artykuły spożywcze w magazynie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, w następujące dni tygodnia: od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:30 – 13:30.

W dniu 3 września 2017 r. w Medyce odbyły się Dożynki Powiatowe. Uczestniczyła w nich również delegacja z Gminy Fredropol na czele z Wójtem Gminy Panem Mariuszem Śnieżkiem, Sekretarzem Gminy Panem Leszkiem Urbanem i Przewodniczącym Rady Gminy Fredropol Panem Józefem Kożuchem. Wieniec dożynkowy z Gminy Fredropol, przygotowały przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rybotycz otrzymał Wójt Mariusz Śnieżek.

Wójt Gminy Fredropol ogłasza nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2017/2018. Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie  do 15 września 2017 r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fredropolu, pok. 4 (I piętro. Dla słuchaczy kolegiów służb społecznych termin składania wniosków mija 15 października 2017 r.
Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie (dochód z miesiąca sierpnia 2017 r.); dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 288 zł/ha przeliczeniowego.
 Wnioski można pobrać:
•    w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu, pok. Nr 4, I piętro;
•    na stronie internetowej Urzędu (Sekcja GOPS - Stypendia i Zasiłki Szkolne)
Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Fredropol odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty  - rozdz. 8a,  art. 90 (t.j.: Dz. U. z 2016 r. Nr 1943 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/305/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fredropol.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem  telefonu  (16) 671-98-94 lub w pokoju Nr 4 (I piętro) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną przez Proboszcza  parafii Rybotycze – księdza Kazimierza Jurczaka, ojca, o. Gwardiana z Kalwarii Pacławskiej Krzysztofa Hurę oraz księży proboszczów z parafii Sierakośce – księdza Bogdana Blamę, parafii Hermanowice – księdza Radosława Maziarza, parafii Grochowce ks. Zbigniewa Szewczyka.

Po Mszy Świętej korowód pięknie uwitych wieńców przez delegacje z Rybotycz Młodowic, Makowej,, Fredropola, Sierakośc, Kniażyc, Nowych Sadów i Osiedla Młodowice prowadzony przez gospodarza i organizatora dożynek Pana Mariusza Śnieżka Wójta Gminy Fredropol przeszedł na plac obok szkoły.