"DOBRY START" 

W GMINIE FREDROPOL

 

Wzór wniosku i załącznika:              https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

 

Jaka pomoc?

Dobry start ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Komu przysługuje?

Rodzicom, opiekunom faktycznym i prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych, osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

  1. przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia,
  2. przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  3. w przypadku ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
  4. w przypadku ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

    10 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół w Huwnikach odbyła się uroczystość poświęcenia i oddania do użytku hali sportowej.  Swoja obecnością zaszczycili ją znamienici goście: pan Andrzej Matusiewicz Poseł na Sejm RP,  pan Maciej Lewicki Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Radni Powiatu Przemyskiego: Krzysztof Kołodziejczyk i Ryszard Gołębiowski, JE ks. biskup Stanisław Jamrozek, duchowni z dekanatu, pani Bernadetta Jasińska Kierownik Oddziału Kuratorium w Przemyślu, pan Jerzy Góralewicz Sekretarz Powiatu Przemyskiego, przedstawiciele służb mundurowych, Radni Gminy Fredropol na czele z Przewodniczącym Józefem Kożuchem, pracownicy Urzędu Gminy Fredropol, licznie zgromadzeni rodzice, mieszkańcy Huwnik i okolicznych miejscowości, uczniowie i pracownicy szkoły.
Gospodarzami imprezy byli: pan Mariusz Śnieżek Wójt Gminy Fredropol i pani Agnieszka Misiewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Huwnikach.
    Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu i ceremonią przecięcia wstęgi, której dokonali: Wójt Gminy, dyrektor szkoły, ks. biskup Stanisław Jamrozek, pan Andrzej Matusiewicz, pan Maciej Lewicki, pan Józef Kożuch i przewodnicząca SU. Następnie ks. biskup poświęcił halę, krzyże do sal lekcyjnych i wygłosił krótkie przemówienie, w którym mówił:" Zadaniem dla nas jest wiele od siebie wymagać, wiele wysiłku włożyć w realizację zamierzonego celu. A kto podejmuje ten wysiłek, będzie zbierał piękne owoce".
    "Marzenia się spełniają" - powiedział rozpoczynając swoje przemówienie Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek. Przedstawił zapoczątkowaną jeszcze w 2009 r. historię budowy sali. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Podkreślił doniosłość tego wydarzenia, ponieważ do szkoły uczęszczają dzieci z różnych okolicznych miejscowości, a więc stanowi ona swego rodzaju centrum społeczne. Na koniec przekazał prezent - koszulkę i piłkę z podpisami reprezentacji Polski w piłce nożnej, co spotkało się z wielkim entuzjazmem uczniów.  
    "W końcu szkoła w Huwnikach stała się szkołą na miarę XXI wieku, posiada piękną pełnowymiarową halę sportową, nowocześnie urządzone i wyposażone w pomoce edukacyjne i sprzęt multimedialny pomieszczenia lekcyjne" - podkreślała pani dyrektor dziękując Wójtowi za wieloletnie starania o pozyskanie środków, zaangażowanie w budowę, za wspieranie szkoły we wszystkich jej działaniach i za „uratowanie” marzeń dzieci o nauce w nowych lepszych warunkach.
Działalność Wójta została także doceniona przez Radę Rodziców.
Zaproszeni goście gratulowali powstania pięknego obiektu i życzyli młodzieży sukcesów sportowych.
    Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Z. Bachurskiej i S. Kłosa. Spotkanie uświetnił pokaz taneczny w wykonaniu szkoły tańca "Chillout" z Przemyśla.
    Ostatnim punktem programu była zabawa z piłką. Bramki bronił pan Wójt, zaproszeni goście usiłowali strzelić gola. I tylko nielicznym to się udało!!!
„CIESZYMY SIĘ, ŻE W KOŃCU MAMY HALĘ, NOWĄ SZKOŁĘ, GODZIWE WARUNKI DO NAUKI I PRACY!!!!!!!!!!  I ta radość trwa nieprzerwanie już od 12 kwietnia, bo właśnie wtedy po raz pierwszy wprowadziliśmy się do naszej "nowej" szkoły. DZIĘKUJEMY!!!!!!!”

 Uczniowie i nauczyciele
Zespołu Szkół w Huwnikach

29 maja 2018 w Kalwarii Pacławskiej odbyła się tegoroczna edycja Gminnego Dnia Dziecka, która przyciągnęła ok. 400 dzieci z terenu Gminy Fredropol.  Uroczystości  rozpoczęto Mszą Świętą sprawowaną w intencji dzieci i młodzieży. Otwarcia imprezy dokonał Wójt Gminy Fredropol, Pan Mariusz Śnieżek oraz Gwardian Klasztoru o. Krzysztof Hura.
Wszyscy chętni mogli uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach i konkurencjach sportowych m.in.: w zawodach  piłki nożnej Dziewcząt i Chłopców o puchary Wójta i Gwardiana. Zawodnicy wzięli udział w konkursie przyrodniczym organizowanym przez Nadleśnictwo Bircza, oraz w konkursie plastycznym zwieńczonym wręczeniem okolicznościowych nagród i dyplomów.
Na wszystkie  pozostałe  dzieci czekały gry, zajęcia i zabawy sportowe, m. in.: wizyta na tarasie widokowym, czy też przejażdżka kucykiem. Piękna pogoda i mnóstwo atrakcji zapewniły wszystkim uczestnikom wspaniałą zabawę i niezapomniane wspomnienia.
Dla wszystkich uczestników imprezy przygotowano smaczny poczęstunek.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację i przebieg uroczystości.


W dniu 30 maja w siedzibie Urzędu Gminy Fredropol odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratunkowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Jednostki OSP z Fredropola, Huwnik, Kupiatycz, Kniażyc i Rybotycz otrzymały profesjonalne Zestawy Ratownictwa Medycznego PSP R-1 w raz z kompletną deską ortopedyczną IRON DUCK i opatrunkami WATER JEL.
Uroczystego przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Fredropol, Pan Mariusz Śnieżek na ręce Komendanta Gminnego OSP Pana Aleksandra Dzimiry i przedstawicieli poszczególnych jednostek OSP. Jednostki OSP Kupiatycze i OSP Fredropol ponadto otrzymały nowoczesne defibrylatory do natychmiastowego użytku w momencie bezpośredniego zagrożenia życia człowieka.
Wójt  w przemówieniu zwrócił uwagę na zalety i profesjonalizm nowego wyposażenia z życzeniem aby było używane zawsze gdy zaistnieje bezpośrednia potrzeba ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy. Pan Mariusz Śnieżek zadeklarował wszelką możliwą pomoc  w doposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Fredropol.  
Przekazany sprzęt został pozyskany w ramach Projektu „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Fredropol” realizowanego na postawie umowy nr DSRiN-I-7211-190/18 z dnia 15.03.2018 r.  Wartość przedsięwzięcia opiewała na kwotę 32 093,12 zł z czego wkład własny Gminy wyniósł  320,93 zł. Całość projektu „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości".

8 kwietnia br w nowo wybudowanej hali sportowej w Huwnikach odbyło się Gminne Święto Kobiet. Na zaproszenie Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka w uroczystości wzięło udział ponad trzysta Pań z całej Gminy.
„Chciałbym dzisiaj złożyć wszystkim Paniom w Naszej Gminie najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności" – powiedział Pan Wójt rozpoczynając uroczyste świętowanie, jednocześnie Wójt podziękował wszystkim Paniom za ich aktywność społeczną i współpracę na rzecz naszej Gminy. Gościem specjalnym spotkania był Pan Piotr Pilch – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, który nie krył podziwu dla nowej hali sportowej w której odbywało się spotkanie oraz rozmachu organizacyjnego tegorocznego spotkania. Ks. Kazimierz Jurczak w swoim wystąpieniu podkreślił doniosłą rolę kobiet w naszym życiu, dziękując za ich codzienny trud. W spotkaniu uczestniczyli również radni rady Gminy Fredropol z Przewodniczącym Józefem Kożuchem. Wszystkie Panie zostały obdarowane przez Pana Wójta pięknymi różami i słodyczami. Rozdano również mnóstwo prezentów ufundowanych przez sponsorów min. bony podarunkowe do sklepu Boutique Bielizny Pani Edyty Bobko, Kolejne wspaniałe nagrody ufundowali m.in. Centrum Wellness Przemyśl - Magdalena Duda, Avon Cosmetics – Monika Dzik, Yves Rocher Przemyśl, oraz przemyskie salony fryzjerskie, centra urody czy też kawiarnie. Sponsorami imprezy byli również Delikatesy „Piotruś Pan” , Pan Tomasz Szybiak oraz Alior Bank.

Nowością tegorocznej zabawy była „metamorfoza” kandydatek wykonana przez „Pin Up Girls” Przemyśl razem z „Studio Figura”.

Program artystyczny zaprezentował Zespołu Pieśni i Tańca Przemyśl, były to Tańce dworskie i hiszpańskie.

Miłym akcentem spotkania było wystąpienie Pani Alicji Kożuch – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kniażyc, która dziękując Panu Wójtowi za zorganizowanie tego i poprzednich spotkań podkreśliła, że jesteśmy jedną z niewielu Gminy, w której od lat w ten właśnie sposób honoruje się i docenia kobiety.

Spotkanie zakończyło się wspaniałą zabawą przy muzyce Zespołu ZIZI.

Pan Wójt Mariusz Śnieżek składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej wspaniałej imprezy.