Weryfikacja techniczna budynków pod kątem spełnienia wymogów montażu instalacji


W związku z podjętymi działaniami związanymi ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.” Energia odnawialna dla Gminy Fredropol” w ramach działania 3.1 Czysta Energia w zakresie odnawialnych źródeł energii tj. montażu instalacji fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła, zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Fredropol, przeprowadzona zostanie weryfikacja techniczna budynków pod kątem spełniania wymogów montażu instalacji.

W okresie od 17 do 20 stycznia 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fredropolu prowadzone były zajęcia biblioteczne dla dzieci w wieku szkolnym.
Dzieci miały okazję do zapoznania się oraz omówienia bardzo ciekawych pozycji literatury polskiej: bajek, baśni i wierszy. Oprócz wspólnego czytania i dyskusji dzieci wykonywały ilustracje do przeczytanych utworów, rozwiązywały zagadki, krzyżówki, nie zabrakło też zajęć manualnych, np. lepienia z plasteliny.
Zajęcia były również bardzo dobrą okazją do zapoznania młodych czytelników z historią książki oraz funkcjonowania i znaczenia biblioteki.
Czas spędzony w bibliotece na pewno wzbogacił wiedzę uczestników zajęć i zachęcił do częstszego korzystania z jej zasobów.

 W miniony weekend, 14 i 15 stycznia w świetlicach wiejskich Gminy Fredropol odbyły się spotkania mikołajkowe. Tradycyjnie dzieci z terenu Gminy Fredropol otrzymały paczki mikołajkowe ufundowane przez Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka. W tym roku paczki trafiły do  750 dzieci urodzonych od 01.01.2004 do 31.12.2016 r.
We wszystkich miejscowościach na terenie naszej Gminy oprócz spotkań ze św. Mikołajem przygotowano dla dzieci poczęstunek, występy oraz inne atrakcje.
28 stycznia św. Mikołaj odwiedzi jeszcze dzieci z Kniażyc oraz Darowic-Koniuszek.