Dzisiaj w sali sesyjnej Urzędu Gminy Fredropol Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek spotkał się z Radnymi Gminy, Duchowieństwem, Sołtysami, kierownikami jednostek organizacyjnych, dyrektorami szkół, przedstawicielami służb mundurowych, aby tradycyjnie przełamać się opłatkiem i złożyć  świąteczne życzenia.
Na początek Wójt Pan Mariusz Śnieżek złożył wszystkim zebranym oraz za pośrednictwem Radnych i Sołtysów również Mieszkańcom Gminy Fredropol życzenia zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia, wiele miłości i życzliwości, wzajemnego szacunku oraz spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku.
Młodzież z Zespołu Szkół w Huwnikach przedstawiła barwne, pełne humoru, ale też wzruszeń jasełka.
Ojciec Krzysztof Hura Gwardian Kalwarii Pacławskiej poświęcił opłatki, odmówił modlitwę i przekazał zgromadzonym słowa życzeń.
Świąteczną uroczystość zakończyło i wspólne kolędowanie przy dźwiękach harmonii.

13 grudnia zakończyły się organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Fredropolu warsztaty Bożonarodzeniowe.
Mieszkańcy bardzo chętnie uczestnicząc w spotkaniach przygotowywali stroiki świąteczne, bombki, ozdobne kokardy.  Bez wątpienia warsztaty wprowadziły wszystkich uczestników w świąteczny klimat a samodzielnie przygotowane ozdoby bożonarodzeniowe wspaniale dekorują wnętrza domów, nadając coraz większe poczucie szybko zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy za udział w warsztatach i niezapomniane wspomnienia a szczególnie Pani Barbarze Telewa za poprowadzenie i instruktarz warsztatów.

Szanowni Państwo!
W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Fredropol - dokumentu mającego określić działania w sferze społeczeństwa, gospodarki, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej,  zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane w ten sposób dane pozwolą nam uwzględnić Państwa sugestie.
Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

LINK DO ANKIETY

   

Grudzień to dobry miesiąc na podsumowanie kończącego się roku i planowanie na kolejne lata. Budżet Gminy Fredropol za 2016 rok powoli się zamyka . Rozliczane są ostatnie zadania i wydatki. Plany na 2017 rok też zostały już przygotowane. Pan Wójt Mariusz Śnieżek zaprosił Mieszkańców Gminy Fredropol do zapoznania się z tym, co zostało zrobione przez ostatnie dwa lata oraz planami na przyszłość. Spotkania odbyły się w świetlicach wiejskich we wszystkich miejscowościach podczas dwóch pierwszych tygodni grudnia. Uczestniczyli w nich: Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek, Sekretarz Gminy Fredropol Pan Leszek Urban, Radni Gminy Fredropol oraz Sołtysi. Podczas spotkań, licznie przybyli Mieszkańcy, mieli okazję szczegółowo zapoznać się ze zrealizowanymi inwestycjami w Gminie w zakresie infrastruktury, edukacji a także wydarzeń i imprez kulturalnych. Pan Wójt przekazał również informacje o planach i najważniejszych inwestycjach na kolejne dwa lata.
    Warto zaznaczyć, że mieszkańcy Gminy Fredropol z dużym zainteresowaniem i jednocześnie akceptacją odnieśli się do realizowanych zadań i planowanych inwestycji a także wskazali na inne, ważne ich zdaniem działania, mogące poprawić lokalnie infrastrukturę, czy też pomóc w codziennym funkcjonowaniu. Wszystkie spotkania odbyły się w bardzo przyjaznej atmosferze służącej merytorycznej dyskusji i wymianie informacji.
    Pan Wójt Mariusz Śnieżek składa wszystkim Mieszkańcom serdeczne podziękowania za tak liczne uczestnictwo i bardzo dobrą dyskusję podczas spotkań a Państwu Sołtysom i Radnym za pomoc w organizacji zebrań.

6 grudnia 2016 roku w Rybotyczach została uroczyście otwarta oczyszczalnia ścieków.  Na początek słowa serdecznych pozdrowień do uczestników uroczystości skierował Marszałek Sejmu RP Pan Marek Kuchciński w liście przekazanym na ręce Pana Wójta Mariusza Śnieżka: "uprzejmie dziękuję za zaproszenie na uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków. Tą drogą pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich zgromadzonych, zaś do osób zaangażowanych w realizację tej, jakże potrzebnej, inwestycji kieruję szczególnie ciepłe słowa oraz wyrazy podziękowania".
    Na zaproszenie Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka w uroczystości udział wzięli Radni Gminy Fredropol, mieszkańcy Rybotycz oraz zaproszeni goście na czele z Zastępcą Dyrektora Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie Panią Jolantą Kazimierczak.
      Środki finansowe na realizację zadania zostały pozyskane właśnie z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 759 695,50 zł złote, wkład finansowy Gminy zamknął się sumą 754 758,64 zł złotych. Dzięki dofinansowaniu został rozbudowany odcinek kanalizacji gminnej na łącznej długości 671 metrów bieżących oraz zmodernizowany budynek oczyszczalni.
Pan Wójt Mariusz Śnieżek podziękował Dyrekcji Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie  za przyznanie dofinansowania oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację inwestycji.
    Podczas uroczystości Pani Dyrektor Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie podkreśliła, że Gmina Fredropol jest wyjątkowo skutecznym beneficjentem programów realizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz złożyła na ręce Pana Wójta Mariusza Śnieżka podziękowania za efektywne i skuteczne zarządzanie gminą, wskazując, że:
"tylko gminy z dobrym menadżerem-gospodarzem tak umiejętnie wykorzystują możliwości realizacji inwestycji na terenach popegeerowskich, jakie stwarza Agencja Nieruchomości Rolnych".
 Proboszcz Parafii Rybotycze ks. Kazimierz Jurczak poświęcił nowy obiekt oczyszczalni a następnie uczestnicy uroczystości mieli okazję do zwiedzania budynku i zapoznania się z jego infrastrukturą techniczną.