Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Fredropol z dnia 11 marca 2020 r. oraz Zarządzenia Kierownika Biblioteki Gminnej we Fredropolu informujemy, że od dnia dzisiejszego do odwołania zamknięte będą na terenie Gminy Fredropol:

 •   świetlice wiejskie
 •   Biblioteka Gminna we Fredropolu oraz filie w Sierakoścach i Rybotyczach
 •   boisko sportowe Orlik we Fredropolu
 •   hale sportowe
     
    

Z okazji dnia sołtysa składam serdeczne życzenia wszystkim Paniom i Panom sołtysom z terenu Gminy Fredropol.
Życzę zdrowia, wytrwałości i szacunku mieszkańców.
Dziękuję za zaangażowanie w codzienną działalność na rzecz środowiska lokalnego oraz owocną współpracę z samorządem Gminy jak i z mieszkańcami sołectwa.

Wójt Gminy Fredropol
mgr Mariusz Śnieżek

Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego,w związku z przeciwdziałaniem COVID-19:

Spot informacyjny: https://we.tl/t-EXbKJQPrk2

Film jest również dostępny do pobrania:
You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s

W związku z ryzykiem zawleczenia koronawirusa na obszar Polski oraz niebezpieczeństwem rozprzestrzenienia się choroby, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przemyślu
 zalecił na terenie miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego wzmożenie reżimu sanitarnego: w środowisku domowym, placówkach oświatowych, dworcach komunikacji publicznej, w podmiotach realizujących zbiorowy przewóz osób (środkach komunikacji publicznej), galeriach handlowych i innych obiektach handlowych posiadających place zabaw dla dzieci oraz bazarach.

W celu zapobiegania zagrożeniom epidemiologicznym wśród dzieci decydującą rolę odgrywa:

 • ciepła bieżąca woda przy wszystkich urządzeniach sanitarnych,
 • czyste, dezynfekowane urządzenia sanitarne,
 • odpowiednie wyposażenie sanitariatów w śród higieny osobistej tj. mydło
  w dozownikach, ręczniki jednorazowego użytku oraz papier toaletowy w każdej kabinie,
 • wietrzenia sal zabaw i sal lekcyjnych przed i po zajęciach,
 • dobry stan techniczny stolarki okiennej,
 • systematyczne mycie i dezynfekcja zabawek wg harmonogramu,
 • unikanie nadmiernego zagęszczenia w pomieszczeniach do nauki i zabawy,
 • ruch na świeżym powietrzu.

 

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaleca edukację rodziców
i wychowawców w tej kwestii. Materiały na ten temat dostępne są na stronie: http://psseprzemysl.pl.