W piątek 17 marca Gminną Bibliotekę Publiczną w Fredropolu odwiedzili uczniowie klasy I Zespołu Szkół we Fredropolu pod opieką Pani Bożeny Osada. Podczas spotkania dzieci odgadywały zagadki o książkach
i bohaterach z bajek, dzieliły się swoimi wrażeniami. Zajęcia te pokazały, że w bibliotece nie tylko można czytać i wypożyczać książki, ale też świetnie się bawić. Przy okazji mali czytelnicy mieli okazję do utrwalenia sobie wiedzy, jak należy dbać o książki, w jaki sposób korzystać z zasobów biblioteki,  a przede wszystkim co należy zrobić, aby zostać czytelnikiem. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć głośnego czytania. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały opowiadania "Wiosenny ogród dobrych słów", w którym usłyszały o tym jak bardzo ważne jest używanie miłych słów. Uśmiechnięci i zadowoleni uczniowie opuszczając  bibliotekę obiecali, że zostaną czytelnikami i będą wypożyczać książki.
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Fredropolu!

Projekt „Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia” o numerze: POWR.02.18.00-00-0036/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Gminę Gać i partnerskie JST: Gmina Bukowsko, Gmina Fredropol, Gmina Zarszyn, Gmina Rokietnica, Gmina Jawornik Polski, Gmina Chorkówka, Gmina Jaśliska, Gmina Zagórz, Gmina Jedlicze, Gmina Wojaszówka oraz Certes Sp. z o.o. – Partner Zarządzający, będącego instytucją świadczącą wysokiej jakości szkolenia jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 11 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzaniu nieruchomościami w okresie 01.09.16 - 28.02.18.

Termin realizacji projektu:
od: 2016.09.01 do: 2018.02.28

Wartość projektu:
Wartość projektu: 2 145 500,00 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 337 272,60 zł

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez:
•    elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości
•    wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
•    podniesienie kompetencji kadr JST (300 os w tym 186K) przez szkolenia z obszarów
       o    a)podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych)
       o    b)zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa)
•    wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję w postaci platformy online w 11 ww. urzędach JST

    13 marca 2017 roku Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek podpisał umowę na budowę sali gimnastycznej przy budynku Gimnazjum w Huwnikach. Inwestycję, po wygranym przetargu, będzie realizować Zakład Usługowy Remontowo- Budowlany Antoni Bar z Przemyśla.
Zadanie realizowane będzie dzięki wsparciu unijnemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Projekt Gminy Fredropol pod nazwą "Wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Fredropol poprzez dobudowę sali gimnastycznej do budynku gimnazjum i wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych w sprzęt ICT, materiały dydaktyczne" uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz otrzymał dofinansowanie. Dodatkowo   Gmina Fredropol na realizację tej inwestycji otrzymała środki finansowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2016. Jest to program realizowany przez Ministra Sportu i Turystyki przy współudziale Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Inwestycja ma zakończyć się 31 stycznia 2018 roku.

    26 lutego w świetlicy wiejskiej w Kniażycach odbyło się Gminne Święto Kobiet. Na zaproszenie Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka w uroczystości wzięło udział prawie dwieście Pań z całej Gminy.
"Za kilka dni przewrócą się kartki kalendarza i będziemy mieć 8 marca Święto Kobiet. Chciałbym już dzisiaj złożyć wszystkim Paniom w Naszej Gminie najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności" – powiedział Pan Wójt rozpoczynając uroczyste świętowanie. Następnie Kabaret Odzyskane Talenty z Fredropola  oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Młodowic zaprezentowały krótkie, ale pełne humoru i zabawy scenki kabaretowe. Publiczność nagrodziła je gromkimi brawami. Tradycyjnie Panie zmagały się również w konkursie Miss Fredropola 2017. Zwyciężczynią i właścicielką korony została Pani Bogusława Duży.
Wszystkie Panie doskonale bawiły się przy dobrej muzyce w wykonaniu Zespołu ZIZI.
    Pan Wójt Mariusz Śnieżek składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie Gminnego Dnia Kobiet a w szczególności Pani Anieli Szpakowskiej i Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Kniażycach, które przygotowały bardzo smaczny poczęstunek.

24 lutego w świetlicy wiejskiej w Huwnikach odbyło się seminarium edukacyjne dotyczące tematu ekonomii społecznej oraz realizacji projektu "NAWIGATOR"-kompleksowego programu wspierania ekonomii społecznej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Fredropol razem z Podkarpackim Regionalnym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości.
Pan Mariusz Śnieżek – Wójt Gminy Fredropol rozpoczynając seminarium powiedział: "ekonomia społeczna odgrywa w dzisiejszych czasach ogromną rolę nie tylko w zakresie polityki społecznej, ale również na współczesnym rynku pracy.Nasza gmina aktywnie uczestniczy w projekcie Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu i z tej współpracy mamy już wymierne efekty. Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu znajdą się podmioty z naszej gminy a może nawet osoby, które chętnie zaangażują się w realizację polityki ekonomii społecznej".


Bardzo ciekawe doświadczenia w pracy społecznej, przy prowadzeniu stowarzyszenia przedstawiła Pani Alicja Kożuch Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kniażyc. Pani Prezes opowiedziała o wielu zrealizowanych projektach i inicjatywach, a przede wszystkim o prowadzeniu Szkoły Podstawowej w Kniażycach.


Kierownik Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Pan Wiesław Marchel wraz ze współpracownikami Panem Sebastianem Litwą i Panem Piotrem Słabym przedstawili założenia projektu "NAWIGATOR"-kompleksowego programu wspierania ekonomii społecznej.


 W załączeniu przedstawiamy Państwu informację o projekcie „NAWIGATOR – Kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” oraz  zasady przyznawania mikrograntów w ramach projektu „Nawigator - kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej”