Od kilku lat włodarze Gminy Fredropol sukcesywnie dbają o poprawę infrastruktury drogowej, która stanowi priorytet wśród wykonywanych w gminie inwestycji. Świadczy o tym kolejne zakończone zadanie pn. „Przebudowa drogi Młodowice – Sierakośce wraz z przebudową przepustów”.
    W środę 06 grudnia br. w Sierakoścach odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi relacji Młodowice-Sierakośce. W uroczystości wzięli udział: Wicewojewoda Podkarpacki Pan Piotr Pilch, Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek, Sekretarz Gminy Pan Leszek Urban, Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Kożuch, przedstawiciel Wykonawcy inwestycji, Ks. Bogdan Blama - proboszcz Parafii Sierakośce, radni Gminy Fredropol, sołtysi oraz mieszkańcy Sierakośc.

W dniu 25 listopada 2017 roku w Huwnikach odbyła się I Gala Sportu Gminy Fredropol zorganizowana przez Wójta Gminy Pana Mariusza Śnieżka.

  

  W pierwszej połowie 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna, kolejny rok z rzędu, złożyła do Biblioteki Narodowej w Warszawie wniosek na dofinansowanie zadania zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Przyznane środki umożliwiają zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych do bibliotek publicznych.

      22 marca 2017 r. Instytut Książki w Krakowie ogłosił nabór wniosków w ramach programu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”.
Głównym celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.    W ostatnich dniach października dobiegł końca remont pomieszczeń budynku  świetlicy wiejskiej w Huwnikach. Starania o przeprowadzenie remontu zainicjowane zostały 12 maja 2017 r. złożonym do Urzędu Marszałkowskiego wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Nasze zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Huwnikach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” zostało ocenione pozytywnie i zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania, co w sierpniu zaowocowało podpisaniem umowy przez Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżek.