Gminna Biblioteka Publiczna w Fredropolu podpisała umowę z Instytutem Książki na zakup nowych komputerów do bibliotek. Biblioteka otrzymała dofinansowanie zw ramach programu ,,Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017''. Łączna kwota przeznaczona na zakup 9 komputerów to 27700 zł. Z czego ze środków Instytutu Książki kwota wynosi 23545 zł. Zadanie zrealizowane zostanie do 30 listopada 2017 r.

Szanowni Państwo

Na podstawie informacji przekazanej przez Nadleśnictwo Krasiczyn,o znalezionych śladach niedźwiedzi w lasach na terenie Gminy Fredropol - w szczególności Aksmanice, Kniażyce, Fredropol, Kormanice, zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w wyżej wymienionych okolicach.

W niedzielę 2 lipca nad rzeką Wiar w Huwnikach odbył się V Festiwal Smaków Wyszehradzkich. Na zaproszenie Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka po raz kolejny do Huwnik przyjechały delegacje z zaprzyjaźnionych z Fredropolem gmin: Ohradzany -Słowacja na czele ze Starostką Andreą Klicova, Lubisa-Słowacja ze  Starostą Jozefem Sklencar, reprezentacja z Gminy Sokolnyki na Ukrainie z Wójtem Tarasem Sołymko, Wasyl Iwaszko Wójt Gminy Solanuwatka oraz po raz pierwszy nowa gmina partnerska Rudki  na czele z Burmistrzem Iwanem Łozińskim. W uroczystości udział wzięli również zaproszeni goście z powiatu i województwa.
    Tradycyjnie każda gmina partnerska miała okazję pokazać swój dorobek artystyczny, kulinarny i kulturalny. W części artystycznej zaprezentowały się: Chór – Pokolenie  z zespołem  Pieśni i Tańca Przemyśl, zespół dziecięcy „Zorenad" z tancerzami   Rudkowskiej Szkoły Muzycznej  w Rudkach na Ukrainie, Zespół „Wesoła Lubisa” z Lubisy na Słowacji,  Zespół „ Razom z Nami"- Dobromil oraz Zespół „Zaspił” ze Starego Sambora.
    Delegacje zagraniczne i Gmina Fredropopl zaprezentowały również swój dorobek kulinarny. Na stołach nie zabrakło przysmaków lokalnych z Lubisy, Ohradzan, Rudek, Sokolnik i Solanuwatki a Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Fredropolu przygotowały tradycyjny fredropolski  poczęstunek.                                                   
    Najmłodsi uczestnicy festiwalu bawili się z teatrem ATR BYSTRZAK z Sanoka. Główną atrakcją wieczoru był koncert zespołu Power Play oraz zabawa taneczna poprowadzona przez zespół ZiZi. Festiwal zakończył się wspaniałym pokazem sztucznych ogni. Wzięli w nim udział mieszkańcy Gminy Fredropol oraz nasi sąsiedzi z okolicznych gmin.
Festiwal Smaków Wyszehradzkich to wspaniała promocja walorów turystycznych i kulinarnych Naszej Gminy, przyciągająca wielu turystów oraz mieszkańców powiatu przemyskiego.
Festiwal odbył się pod Honorowym Patronatem  Medialnym "Życia Podkarpackiego" oraz Przemyśl24 News.

Wójt Gminy Fredropol  Pan Mariusz Śnieżek pragnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przygotowanie festiwalu zarówno pod względem artystycznym jak również kulinarnym.

 

Sponsor główny:

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Fredropol odbyło się posiedzenie XXXIX Sesji Rady Gminy.  Radni m.in. zapoznali się ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, opiniami komisji stałych Rady Gminy Fredropol w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok oraz uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fredropol. Zarówno opinie komisji stałych Rady Gminy jak również  uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie oceniły wykonanie budżetu w 2016 roku i rekomendowały Radzie Gminy podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Fredropol Panu Mariuszowi Śnieżkowi.
Tak też się stało. Rada Gminy Fredropol w głosowaniu jawnym 13  głosami udzieliła absolutorium Panu Wójtowi Mariuszowi Śnieżkowi.
    Wójt Gminy podziękował wszystkim radnym, sołtysom, mieszkańcom Gminy Fredropol oraz pracownikom Urzędu Gminy za wspólną pracę na rzecz wspólnoty samorządowej Gminy Fredropol podkreślając, że dobra, rzetelna i uczciwa współpraca wszystkich tych osób pozwoliła gminie dalej rozwijać się i osiągać sukcesy. Przypomniał również, że wyrazem a jednocześnie dowodem na dokonujący się rozwój gminy jest otrzymana przez Gminę Fredropol statuetka Lidera Inwestycji oraz certyfikat "Wzorowa Gmina" nadane decyzją Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu "Wzorowa Gmina"organizowanego przez Wydawnictwo EUROPA PRESS MEDIA.
    Radny Pan Stanisław Turczyński w imieniu Rady Gminy Fredropol oraz mieszkańców złożył na ręce Wójta Mariusza Śnieżka serdeczne podziękowania za wytężoną pracę oraz bardzo dobre, sumienne  zarządzanie i gospodarowanie Gminą Fredropol.