W Zespole Szkół we Fredropolu uruchomiono stołówkę. W miesiącu listopadzie po raz pierwszy uczniowie szkoły mieli możliwość zjedzenia podczas przerwy śródlekcyjnej ciepłego posiłku. Chętnych nie zabrakło.

Blisko 120 uczniów korzysta z ciepłego posiłku w ramach programu dożywiania dzieci w szkole.

W dniu 15.10.2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Kniażycach odbyły się warsztaty kulinarne promujące zdrowe odżywianie się i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności...

W związku z Uchwałą Nr IV/64/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich w województwie podkarpackim Wójt Gminy Fredropol informuje , że skreślona została miejscowość  RYBOTYCZE jako położona w terenach podgórskich i górskich. W związku z powyższym zostaną wydane decyzje zmieniające wymiar podatku za rok 2015  - nie będzie stosowana ulga górska.

W Urzędzie Gminy w Fredropolu odbyło się spotkanie konsultacyjne z pracownikami Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska”.

Głównym celem spotkania było włączenie społeczności lokalnej w proces przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020, w tym analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń Gminy Fredropol, a także określenie celów Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.

W dniu 24 września br. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi Huwniki – Kalwaria Pacławska.