W ubiegły weekend rozpoczęły się coroczne spotkania mikołajkowe w naszej Gminie.

21 grudnia br. w Urzędzie Gminy w Fredropolu odbyło się spotkanie opłatkowe w którym uczestniczyli:

W Zespole Szkół we Fredropolu uruchomiono stołówkę. W miesiącu listopadzie po raz pierwszy uczniowie szkoły mieli możliwość zjedzenia podczas przerwy śródlekcyjnej ciepłego posiłku. Chętnych nie zabrakło.

Blisko 120 uczniów korzysta z ciepłego posiłku w ramach programu dożywiania dzieci w szkole.

W dniu 15.10.2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Kniażycach odbyły się warsztaty kulinarne promujące zdrowe odżywianie się i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności...

W związku z Uchwałą Nr IV/64/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich w województwie podkarpackim Wójt Gminy Fredropol informuje , że skreślona została miejscowość  RYBOTYCZE jako położona w terenach podgórskich i górskich. W związku z powyższym zostaną wydane decyzje zmieniające wymiar podatku za rok 2015  - nie będzie stosowana ulga górska.