Szanowni Państwo

Gminna Biblioteka Publiczna w Fredropolu ogłasza konkurs na Najlepszego Czytelnika. Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa oraz zachęcanie, szczególnie dzieci i młodzież, do aktywnego zapoznawania się z dorobkiem naszej kultury i nauki. Czytanie nie tylko uczy, ale również wzbogaca słownictwo, rozwija wyobraźnię, może być wspaniałą pasją dla wielu osób. Warto codziennie  sięgnąć po książkę i choć na chwilę oderwać się od rzeczywistości i przenieść się do świata, jaki tylko sobie możemy wymarzyć.
Zapraszamy serdecznie!
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

W miniony weekend tj. 16-17 kwietnia 2016 na hali sportowej we Fredropolu odbył się Turniej Tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Fredropol. W dwudniowych zmaganiach wzięło udział ponad 20 graczy w wieku od 10 do 60 lat. Dla najmłodszych uczestników Turnieju przygotowano „słodki” poczęstunek.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali z rąk Wójta Mariusza Śnieżka statuetki, medale i dyplomy. Wywalczyli również udział w Turnieju Powiatowym, na którym życzymy sukcesów i wygranych!

12 kwietnia br Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek otrzymał z rąk Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart promesę finansową na kwotę 200 tysięcy złotych.Wniosek o przyznanie dotacji Wójt Gminy skierował do Wojewody Podkarpackiego na początku 2016.

Promesa, po pozytywnej weryfikacji wniosku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, została przyznana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych stanowią ogromne wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacje te w 80% pokrywają koszty odbudowy zniszczonych przez żywioł odcinków dróg i infrastruktury mostowej. Z własnych środków samorząd pokrywa tylko 20% wartości całej inwestycji.
W ramach przyznanego dofinansowania zostanie zrealizowana przebudowa  drogi dz. nr ewid. 388  w Fredropolu kolonia Kormanice w km 0+000+0+995.
Po otrzymaniu promesy Gmina podjęła działania przygotowujące do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji oraz podpisania stosownych umów.Całość zadania musi być wykonana i rozliczona do końca 2016 roku.

W ostatnią niedzielę w Kniażycach odbyło się Gminne Święto Kobiet.
Na zaproszenie Wójta Gminy Mariusza Śnieżka wzięło w nim udział ponad 180 Pań z całej Gminy oraz zaproszeni goście: