Rok 2016 jest dedykowany pamięci i twórczości Henryka Sienkiewicza. Gminna Biblioteka Publiczna w Fredropolu zaprasza do udziału w wakacyjnym konkursie plastycznym "Ilustracja do książki Henryka Sienkiewicza".   Zapraszamy dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych:

  • I: dzieci do lat 6
  • II: klasy I-III
  • III: klasy IV-VI


Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Serdecznie zapraszamy!!!

Wykonawca prac budowlanych t.j. konsorcjum Firm: Lider – PBI Infrastruktura S.A. wraz z Partnerem- PBI WMB Sp. z o. rozpoczęli prace dla wykonania inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej dz. nr 388 w Fredropolu kolonia Kormanice w km 0+000 – 0+995.
W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze polegające na korytowaniu, i wyrównaniu podłoża a także odmulaniu rowów przydrożnych.
Dofinansowanie na inwestycję Gmina Fredropol otrzymała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Promesa pokrywa 80% kosztów przebudowy drogi. Wartość inwestycji po przetargu wyniosła 170 254,28 zł.  

Trwają prace budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2078 relacji Bircza – Huwniki – Granica Państwa w miejscowości Huwniki. W pierwszym etapie zadania zostanie wykonany chodnik na odcinku od kościoła do szkoły podstawowej. Kolejny etap t.j. odcinek od szkoły podstawowej do Huwniki osiedle zostanie wykonany po zakończeniu innych prac na terenie powiatu przemyskiego przez tego wykonawcę.
Inwestycja jest realizowana przez Starostwo Powiatowe przy wsparciu finansowym ze strony Gminy Fredropol w wysokości 50% wartości inwestycji która opiewa na przeszło 180 tysięcy złotych.

Ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej w Rybotyczach w ramach zadania inwestycyjnego: " Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budynkiem technicznym w miejscowości Rybotycze". Wykonawca rozpoczął prace od wykopów fundamentowych oraz wykonanie przyłącza wodociągowego dla oczyszczalni ścieków i budynku technicznego.

Wydatki na przygotowanie inwestycji, w tym na dokumentację projektową, wyniosły do tej pory 75 700 zł. Realizacja tegorocznego etapu inwestycji opiewa na łączną kwotę 1 438 755,09 zł z czego Gmina Fredropol poniesie 709 481,66 zaś pozostałą kwotę  729 273,43 Gmina otrzyma od Agencji Nieruchomości Rolnych.

5 czerwca 2016 roku we Fredropolu odbył się Gminny Dzień Dziecka zorganizowany przez Wójta Gminy Fredropol Mariusza Śnieżka wspólnie z Dyrekcją, Nauczycielami, Rodzicami i Uczniami Zespołu Szkół w Fredropolu. Na początek Pan Wójt złożył życzenia najmłodszym mieszkańcom Naszej Gminy, życząc aby każdy dzień był dla nich świętem, pełnym uśmiechu i radości  a w szkole osiągane były tylko i wyłącznie same sukcesy.
Dla wszystkich uczestników z całej Gminy przygotowano wiele bezpłatnych atrakcji: program artystyczny zaprezentowali Uczniowie Zespołu Szkół we Fredropolu a pokaz tańca wychowankowie  Szkoły  A-Z. Były strzelnice, konkursy i zabawy z atrakcyjnymi nagrodami, pokaz ratownictwa medycznego oraz darmowy dmuchany plac zabaw.Gorącą atmosferę zabawy doskonale chłodziły lody ufundowane przez Wójta Gminy Pana Mariusza Śnieżka.