W dniu 8 maja 2014 roku w Urzędzie Gminy w Fredropolu odbyła się debata społeczna na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Fredropol oraz zjawisk mających negatywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

 W debacie uczestniczyli:

Zakończyły się tegoroczne spotkania z Mikołajem. Mikołaj odwiedził wszystkie miejscowości naszej Gminy przekazując dzieciom paczki ufundowane przez Urząd Gminy. Łącznie rozdanych zostało 780 paczek. Spotkaniom towarzyszyły występy przygotowane przez dzieci, zabawy, poczęstunek.