remonty dróg w Gminie Fredropol

Gmina Fredropol została beneficjentem ogłoszonego przez Wojewodę Podkarpackiego "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020".
Nasz wniosek został oceniony pozytywnie i decyzją Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2016 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację dwóch odcinków dróg:

1. Przebudowę drogi gminnej nr 116105R Młodowice Sierakośce działka nr 202, 203, 361 w Młodowicach- kwota dofinansowania 163 982,00
2. Remont drogi gminnej nr 116106R Młodowice Kłokowice – kwota dofinansowania 119 970,00

W sumie Gmina Fredropol otrzymała 283 952 złote.
W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Inwestycja zostanie zrealizowana i rozliczona do końca 2016 roku.

IV Festiwal Smaków Wyszehradzkich w Gminie Fredropol

W ostatnią niedzielę 10 lipca w Huwnikach odbył się IV Festiwal Smaków Wyszehradzkich w Gminie Fredropol.
Na zaproszenie Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka w festiwalu wzięły udział delegacje z zaprzyjaźnionych z Fredropolem gmin ze Słowacji – Ohradzany i Lubisa, Węgier - Pusztadobos oraz Ukrainy – Sokolnyki a także wielu zaproszonych gości z powiatu i województwa.
Tradycyjnie każda gmina partnerska miała okazję pokazać swój dorobek artystyczny, kulinarny i kulturalny.
    W części artystycznej zaprezentowały się: Wesoła Lubisa z Lubisy, Kazmer Tamas i Attilla Dani z Pusztadobos, Zespół "Karpatia" z Turka-Dobromil, Trio Bandurzystek oraz Ostach Stahiw i Bogdan Daniluk z Sokolnyk oraz Kabaret Odzyskane Talenty z Fredropola.
    Nie zabrakło też pysznych potraw i przekąsek z Węgier, Słowacji, Ukrainy i oczywiście Gminy Fredropol. Jak zwykle Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, tym razem z Młodowic stanęły na wysokości zadania i bardzo smacznie zaprezentowały dorobek kulinarny Naszej Gminy.
    Najmłodsi uczestnicy festiwalu bawili sie z teatrem ATR BYSTRZAK z Sanoka.
Główną atrakcją wieczoru był koncert zespołu After Party oraz zabawa taneczna poprowadzona przez zespół ZiZi. Festiwal zakończył się wspaniałym pokazem sztucznych ogni.
 Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek pragnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przygotowanie festiwalu zarówno pod względem artystycznym jak również kulinarnym.

    Gmina Fredropol decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego -  Uchwała nr 188/3843/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. otrzymała dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej w Huwnikach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.
Całkowity koszt projektu to 1 789 886,37 złotych. Dofinansowanie unijne to kwota  980 754,73 złotych. Dodatkowo na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia br. otrzymaliśmy 800 tysięcy złotych w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego.
W ramach realizowanego projektu zostanie  dobudowana  sala gimnastyczna do budynku gimnazjum w Huwnikach oraz wyposażone pracownie matematyczno-przyrodnicze w sprzęt ICT oraz materiały dydaktyczne.

22 czerwca 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fredropolu odbyło się wręczenie nagród w związku z rozstrzygnięciem konkursu na „Najlepszego czytelnika biblioteki roku szkolnego 2015/2016".
 Celem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do korzystania z zasobów biblioteki, promocja czytelnictwa oraz utrwalenie nawyku obcowania z książką.