Tegoroczne Gminne Święto Kobiet odbyło się 12 kwietnia 2015 roku w Kniażycach.

Na zaproszenie Wójta Gminy Mariusza Śnieżka wzięło w nim udział ponad 180 Pań z całej Gminy oraz zaproszeni goście, miedzy innymi:

W dniu 16 marca br. z inicjatywy Wójta Gminy Fredropol Mariusza Śnieżka i delegata Podkarpackiej Izby rolniczej Stefana Moskowicza w Urzędzie Gminy we Fredropolu odbyło się spotkanie poświęcone problemom rolnictwa i szkodom łowieckim.

Wójt Gminy Fredropol informuje rolników, że wzorem lat ubiegłych w Urzędzie Gminy Fredropol, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego uruchomił punkt pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków obszarowych.

25 lutego odbyło się spotkanie Ministra sportu Andrzeja Biernata ,Wójta Gminy Fredropol Mariusza Śnieżek i Posła na Sejm RP Piotra Tomańskiego.

Osoby chętne na kurs wózków widłowych i kombajnów oraz pras wysokiego zgniotu prosimy o kontakt z panią Danutą Roman, tel. 724 679 560.