INFORMACJA NT. POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI - PROGRAM „RODZINA 500+”

Ogłoszenie o sprzedaży drewna.

Ostatni weekend był bardzo pracowity dla św. Mikołaja.

W niedzielę 17 stycznia odbyły się spotkania opłatkowe mieszkańców Huwnik i Rybotycz w których uczestniczył Wójt Gminy Fredropol Mariusz Śnieżek.

W Huwnikach Panie z Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia Kobiet przygotowały „Jasełka”, w Rybotyczach zaś przygotowano wigilię, były miedzy innymi pierogi z sosem grzybowym i ryby w wielu smakach i odmianach.

Mieszkańcy dzielili się opłatkiem, były życzenia i wspólne kolędowanie.