"RODZINA 500+" - gdzie, kiedy i jakie dokumenty należy złożyć!
Od 1 kwietnia 2016 r. rusza rządowy program "RODZINA  500+".
Aby otrzymać świadczenie należy złożyć na odpowiednim fomularzu wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu.

800 100 990 – to infolinia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, pod którą wszyscy zainteresowani mogą dowiedzieć się szczegółowych informacji na temat ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki "Rodzina 500+" udostępnionej pod adresem https://rzeszow.uw.gov.pl/rodzina-500-plus/ na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zapraszamy!

Szanowni Państwo
Rok 2016 jest czasem dużych zmian dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Fredropolu.

INFORMACJA NT. POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI - PROGRAM „RODZINA 500+”

Ogłoszenie o sprzedaży drewna.