Przełom października i listopada to ostatnie w tym roku dni prac przy realizacji projektu współfinansowanego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 pn. „Urządzenie terenów pod rekreację, wypoczynek, imprezy plenerowe nad rzeką Wiar oraz zagospodarowanie boiska sportowego wraz z otoczeniem w Huwnikach”. Realizacja projektu jest efektem podpisanej przez Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżek umowy o dofinansowanie zadania. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł około 25 000,00 z czego 10 000,00 to dofinansowanie otrzymane PPOW, a pozostała część pochodzi ze środków własnych Gminy Fredropol.

W ramach tegorocznej odsłony programu wykonano podłogę plenerową ze sklejki antypoślizgowej wodoodpornej wraz z stelażem stalowym, która miała swój debiut i służyła mieszkańcom sołectwa Huwniki oraz Gminy Fredropol i przybyłym gościom podczas Festiwalu Wyszehradzkiego, jak również podczas dożynek gminnych. Wykonano również ciągi komunikacyjne z kostki brukowej na boisku sportowym w Huwnikach, przy okazji prac na boisku wykonano również piłkochwyty za bramkami. Wszystkie prace poczynione w bieżącym roku poprawiają znacząco estetykę oraz funkcjonalność boiska sportowego wraz z otoczeniem w Huwnikach.

Wójt Gminy Fredropol informuje, że została uruchomiona nowa edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z EFPNP – Podprogram 2018.

Program ten obowiązuje w okresie od sierpień 2018 r.  do czerwiec 2019 r.

Osoby, które wypełniły bądź wypełnią wymagane  przepisami prawa dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i zostaną zakwalifikowane do tego rodzaju pomocy, będą mogły pobrać od listopada 2018 r. artykuły spożywcze w magazynie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, w następujące dni tygodnia: od poniedziałku do czwartku w godzinach 830 – 1400.

W dniu 22 listopada odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Gminy Fredropol. Sesję prowadził radny senior Stanisław Turczyński. Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie a następnie wybrali ze swego grona Przewodniczącego Rady Gminy, którym jednogłośnie został Józef Gierczak. W obecności licznie zgromadzonych gości min in. o. Krzysztofa Hury – Gwardiana Klasztoru oo Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, ks. K. Jurczaka, dyrektorów szkół, radnych powiatowych, sołtysów ślubowanie złożył również Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek, a tym samym został zaprzysiężony na Wójta Gminy Fredropol na kolejną 5-cio letnią kadencję.