W dniu 27 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Gminy we Fredropolu odbyło się spotkanie na temat poprawy dostępności komunikacyjnej obszaru południowo - wschodniego Pogórza Przemyskiego w celu stworzenia warunków poprawiających możliwości rozwoju społeczno – gospodarczego tego obszaru.

Dyskutowana była sprawa przebudowy, też częściowo budowy po nowym śladzie drogi w kierunku: Węzeł autostrady Przemyśl – obwodnica Przemyśla (zachodnia) – Fredropol - Kalwaria Pacławska - Arłamów – Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne pozwoli na powstanie nowego układu komunikacyjnego we wschodniej części Województwa Podkarpackiego i skomunikowanie Bieszczad z Autostradą A4.

Podniesiona została również kwestia podniesienia kategorii tej drogi do rangi drogi wojewódzkiej oraz powstanie infrastruktury towarzyszącej tej drodze jak: parkingi, stacje paliw, punkty widokowe, oznaczenie atrakcji turystycznych.

Uczestnicy spotkania wystosowali w omawianych kwestiach Apel do Władz Samorządowych Województwa Podkarpackiego

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Fredropol – Mariusz Śnieżek, Wójt Gminy Przemyśl – Andrzej Huk, Burmistrz miasta Ustrzyki Dolne – Bartosz Romowicz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu – Janusz Hołyszko, Z-ca Komenda Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej – płk Józef Burchała, Prezes Hotelu Arłamów – Antoni Kubicki .

Samorząd Województwa reprezentowali Wicemarszałkowie, Pani Ewa Draus, Pan Piotr Pilch, oraz Joanna Szozda  - Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych i Transportu Zbiorowego, Paweł Wais - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Urząd Gminy we Fredropolu informuje, że w związku z wystąpieniem obfitych opadów deszczu w dniach 19 – 23.06, 02 – 03.07 i 19.07. 2020 r. i powstałymi w związku z ty podtopieniami zostały sporządzone ekspertyzy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ekspertyzy te dostępne są w załącznikach.

Jednogłośnie, wynikiem głosowania 14:0 Rada Gminy Fredropol udzieliła absolutorium za 2019 rok Wójtowi Gminy Panu Mariuszowi Śnieżkowi. Również jednogłośnie Rada Gminy udzieliła Wójtowi wotum zaufania za przedstawiony Raport o stanie Gminy za 2019 rok. Gratulujemy!

Informacje dla powodzian

pdf

Informacja dla powodzian dotyczącza dezynfekcji

Rozmiar: 578.25 kb
Odsłon : 218
Data dodania: 2020-07-06
pdf

Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rozmiar: 645.99 kb
Odsłon : 191
Data dodania: 2020-07-06
pdf

Informacja o wodzie do picia dla powodzian

Rozmiar: 792.67 kb
Odsłon : 147
Data dodania: 2020-07-06

Podkategorie