29 maja 2018 w Kalwarii Pacławskiej odbyła się tegoroczna edycja Gminnego Dnia Dziecka, która przyciągnęła ok. 400 dzieci z terenu Gminy Fredropol.  Uroczystości  rozpoczęto Mszą Świętą sprawowaną w intencji dzieci i młodzieży. Otwarcia imprezy dokonał Wójt Gminy Fredropol, Pan Mariusz Śnieżek oraz Gwardian Klasztoru o. Krzysztof Hura.
Wszyscy chętni mogli uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach i konkurencjach sportowych m.in.: w zawodach  piłki nożnej Dziewcząt i Chłopców o puchary Wójta i Gwardiana. Zawodnicy wzięli udział w konkursie przyrodniczym organizowanym przez Nadleśnictwo Bircza, oraz w konkursie plastycznym zwieńczonym wręczeniem okolicznościowych nagród i dyplomów.
Na wszystkie  pozostałe  dzieci czekały gry, zajęcia i zabawy sportowe, m. in.: wizyta na tarasie widokowym, czy też przejażdżka kucykiem. Piękna pogoda i mnóstwo atrakcji zapewniły wszystkim uczestnikom wspaniałą zabawę i niezapomniane wspomnienia.
Dla wszystkich uczestników imprezy przygotowano smaczny poczęstunek.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację i przebieg uroczystości.


W dniu 30 maja w siedzibie Urzędu Gminy Fredropol odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratunkowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Jednostki OSP z Fredropola, Huwnik, Kupiatycz, Kniażyc i Rybotycz otrzymały profesjonalne Zestawy Ratownictwa Medycznego PSP R-1 w raz z kompletną deską ortopedyczną IRON DUCK i opatrunkami WATER JEL.
Uroczystego przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Fredropol, Pan Mariusz Śnieżek na ręce Komendanta Gminnego OSP Pana Aleksandra Dzimiry i przedstawicieli poszczególnych jednostek OSP. Jednostki OSP Kupiatycze i OSP Fredropol ponadto otrzymały nowoczesne defibrylatory do natychmiastowego użytku w momencie bezpośredniego zagrożenia życia człowieka.
Wójt  w przemówieniu zwrócił uwagę na zalety i profesjonalizm nowego wyposażenia z życzeniem aby było używane zawsze gdy zaistnieje bezpośrednia potrzeba ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy. Pan Mariusz Śnieżek zadeklarował wszelką możliwą pomoc  w doposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Fredropol.  
Przekazany sprzęt został pozyskany w ramach Projektu „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Fredropol” realizowanego na postawie umowy nr DSRiN-I-7211-190/18 z dnia 15.03.2018 r.  Wartość przedsięwzięcia opiewała na kwotę 32 093,12 zł z czego wkład własny Gminy wyniósł  320,93 zł. Całość projektu „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości".

8 kwietnia br w nowo wybudowanej hali sportowej w Huwnikach odbyło się Gminne Święto Kobiet. Na zaproszenie Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka w uroczystości wzięło udział ponad trzysta Pań z całej Gminy.
„Chciałbym dzisiaj złożyć wszystkim Paniom w Naszej Gminie najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności" – powiedział Pan Wójt rozpoczynając uroczyste świętowanie, jednocześnie Wójt podziękował wszystkim Paniom za ich aktywność społeczną i współpracę na rzecz naszej Gminy. Gościem specjalnym spotkania był Pan Piotr Pilch – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, który nie krył podziwu dla nowej hali sportowej w której odbywało się spotkanie oraz rozmachu organizacyjnego tegorocznego spotkania. Ks. Kazimierz Jurczak w swoim wystąpieniu podkreślił doniosłą rolę kobiet w naszym życiu, dziękując za ich codzienny trud. W spotkaniu uczestniczyli również radni rady Gminy Fredropol z Przewodniczącym Józefem Kożuchem. Wszystkie Panie zostały obdarowane przez Pana Wójta pięknymi różami i słodyczami. Rozdano również mnóstwo prezentów ufundowanych przez sponsorów min. bony podarunkowe do sklepu Boutique Bielizny Pani Edyty Bobko, Kolejne wspaniałe nagrody ufundowali m.in. Centrum Wellness Przemyśl - Magdalena Duda, Avon Cosmetics – Monika Dzik, Yves Rocher Przemyśl, oraz przemyskie salony fryzjerskie, centra urody czy też kawiarnie. Sponsorami imprezy byli również Delikatesy „Piotruś Pan” , Pan Tomasz Szybiak oraz Alior Bank.

Nowością tegorocznej zabawy była „metamorfoza” kandydatek wykonana przez „Pin Up Girls” Przemyśl razem z „Studio Figura”.

Program artystyczny zaprezentował Zespołu Pieśni i Tańca Przemyśl, były to Tańce dworskie i hiszpańskie.

Miłym akcentem spotkania było wystąpienie Pani Alicji Kożuch – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kniażyc, która dziękując Panu Wójtowi za zorganizowanie tego i poprzednich spotkań podkreśliła, że jesteśmy jedną z niewielu Gminy, w której od lat w ten właśnie sposób honoruje się i docenia kobiety.

Spotkanie zakończyło się wspaniałą zabawą przy muzyce Zespołu ZIZI.

Pan Wójt Mariusz Śnieżek składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej wspaniałej imprezy.

W dniu 15 marca 2018 roku Wójt Gminy Fredropol Mariusz Śnieżek oraz Skarbnik Gminy Jan Podbilski podpisali umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na realizację zadań w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach podpisanej umowy Gmina Fredropol otrzymała dotację w wysokości 37 204,20 która powiększona o środki własne Gminy zostanie przeznaczona na zakup sprzętu ratowniczego tj. toreb ratowniczych i defibrylatorów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakupiony sprzęt pozwoli wyposażonym jednostkom na szybkie podjęcie działań ratujących życie i zdrowie wszystkim pokrzywdzonym w miejscu zaistnienia zdarzenia. Zakup i przekazanie sprzętu jednostkom OSP planowane jest na miesiąc kwiecień br.

Dotacja została przyznana przez Ministerstwo Sprawiedliwości na wniosek Wójta Gminy Fredropol Mariusza Śnieżka.

Informacja dla rolników w zakresie waloryzacji rent i emerytur od 1 marca 2018 r.