W dniu 29 września 2018 r. w Huwnikach odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie „brodu” na rzece Wiar w ciągu drogi Huwniki – Kalwaria Pacławska. Poświęcenia dokonał Metropolita Przemyski abp Adam Szal. W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Fredropol Mariusz Śnieżek, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa podkarpackiego Maciej Lewicki, o Krzysztof Hura Gwardian Klasztoru oo Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, ks. Dziekan Zbigniew Kołodziej, ks. proboszcz Kazimierz Jurczak, Przewodniczący Rady Gminy Fredropol Józef Kożuch, radni, sołtysi oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.


10 września ruszył nabór osób chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach podnoszących umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych.

Projekt jest przeznaczony dla mieszkańców, którzy nie potrafią korzystać z Internetu oraz tych, którzy korzystają z niego w niewielkim stopniu. Szkolenia będą się odbywały w modułach: „Rodzic w internecie", „Mój biznes w sieci", „Moje finanse i transakcje w sieci", „Działam w sieciach społecznościowych", „Kultura w sieci". 

Rekrutacja odbywać się będzie w terminie od 3 października 2018 r. do 31 października 2018 r.     W przypadku wolnych miejsc zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca do zakończenia projektu w sposób ciągły. Formularze zgłoszeniowe będzie można pobrać ze strony, bądź otrzymać w Urzędzie Gminy w sekretariacie, a także w szkołach i przedszkolach na terenie gminy.

Szkolenia odbywać się  będą  w  dni  powszednie  od poniedziałku do piątku (zajęcia raz w tygodniu), w godzinach 14.00-17.00 lub 17.00-20.00 oraz w soboty w godz. 10.00-13.00 lub 13.00-16.00 w dwóch edycjach:

  1. a) 15 października 2018 r. – 30 listopada 2018r.,
  2. b) 1 listopada 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

- w wybranych placówkach Gminy.

Szczegółowe informacje o projekcie:

16 września br. w Rybotyczach przy wojskowej asyście honorowej odbyło się uroczyste poświęcenie i odsłonięcie pomnika upamiętniającego mieszkańców byłej Gminy Rybotycze pomordowanych przez OUN UPA. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej koncelebrowanej przez ks. Dziekana Zbigniewa Kołodzieja i ks. Proboszcza Parafii Rybotycze Kazimierza Jurczaka. Pomnik powstał dzięki inicjatywie rodzin pomordowanych, którzy utworzyli Społeczny Komitet Budowy Pomnika, na czele z Panem Eugeniuszem Bakalus. Na płycie znalazło się ponad 40 nazwisk, ale jak podkreślali pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej nie wszystkie ofiary są znane i zidentyfikowane. W swym emocjonującym wystąpieniu Pan Eugeniusz Bakalus podkreślił, że większość ofiar nie spoczywa na cmentarzach, ale w miejscach nikomu nie znanych, a teraz ich rodziny będą miały symboliczne miejsce upamiętnienia, gdzie będzie można zapalić znicz. Rys historyczny działalności OUN UPA na terenach obecnej Gminy Fredropol przedstawili prof. Andrzej Zapałowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego i dr Artur Brożyniak z Instytutu Pamięci Narodowej.

W uroczystości wzięli udział:

rodziny ofiar

Wójt Gminy Fredropol - Mariusz Śnieżek

Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego dr Irena Kozimala

Józef Kożuch – Przewodniczący Rady Gminy Fredropol

Ryszard Kozak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Fredropol

Leszek Urban – Sekretarz Gminy Fredropol

radni Rady Gminy Fredropol

sołtysi Gminy Fredropol

Ppłk Robert Cwynar – Straż Graniczna

Ppłk Marek Ochenduszko – Państwowa Straż Pożarna

Mjr Rafał Kluz – 5 Batalion Strzelców Podhalańskich

Aspirant Lidia Przybyłowicz- Policja

Mł. Chorąży – Tomasz Cupak – 34 Batalion Obrony Terytorialnej

Stanisław Szarzyński- Światowy Kongres Kresowian

Dziekan -ks. Zbigniew Kołodziej

Proboszcz – ks. Kazimierz Jurczak

Ks. Antoni Moskal

Wojciech Bobowski- Przewodniczący Rady Gminy Bircza

Eugeniusz Bakalus – Przewodniczący Komitetu, oraz członkowie Komitetu

Artur Brożyniak i Grzegorz Leszczyński -IPN Rzeszów

Wojciech Krupa- Stowarzyszenie Motocyklowe „Patria”

Janusz Pawłowski i Sylwia Pawłowska-Pałys- społeczni architekci pomnika

Ewa Karlik i Grzegorz Jakubów – Stowarzyszenie Pomocy Polakom we Lwowie

Małgorzata Dachnowicz  - redaktor naczelny Głosu znad Sanu

Jacek Borzęcki- TVP Rzeszów

Zadwórzański Rajd Rowerowy

oraz mieszkańcy Rybotycz, Gminy Fredropol i licznie przybyli goście

Wójt Gminy Fredropol składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się przygotowania tej wspaniałej uroczystości, w szczególności: Panu Eugeniuszowi Bakalusowi, Panu Jerzemu Rokitowskiemu ze Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, Panu profesorowi Andrzejowi Zapałowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Ryszardowi Kozakowi, Pani sołtys Bogumile Sroka, oraz wszystkim Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Rybotyczach za przygotowanie poczęstunku.

Z radością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Fredropolu zakwalifikowała się do projektu Instytutu Książki„Mała książka – Wielki Człowiek” skierowanego do dzieci w wieku 3( urodzone w 2015 r.) lat i ich rodziców.

Każdy trzylatek, który odwiedzi Gminną Bibliotekę publiczna w Fredropolu lub bibliotekę filialną otrzyma Wyprawkę Czytelniczą a w niej książkę oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. W pakiecie startowym znajdzie się także broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”.

Podczas wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę do bibliotecznej karty, a po uzyskaniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Przy okazji dziecko pozna ciekawe miejsce, jakim jest biblioteka oraz zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

Zapraszamy do odwiedzin Biblioteki Publicznej w Fredropolu a także bibliotek filialnych w Huwnikach, Rybotyczach, Sierakoścach i założenia karty czytelnika!

Szczegóły projektu na stronie internetowej wielki-czlowiek.pl

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną prze ks. Dziekana Zbigniewa Kołodzieja Proboszcza  parafii Rybotycze – księdza Kazimierza Jurczaka, ojca, o. Gwardiana z Kalwarii Pacławskiej Krzysztofa Hurę, proboszcza parafii Sierakośce – księdza Szczepana Bemben, księdza Radosława Maziarza z Hermanowic oraz księdza Piotra Michno z parafii Rybotycze.

Po Mszy Świętej korowód wieńców pięknie uwitych przez delegacje z Rybotycz Młodowic, Fredropola, Sierakośc, prowadzony przez gospodarza i organizatora dożynek Pana Mariusza Śnieżka Wójta Gminy Fredropol przeszedł z kościoła parafialnego na plac obok świetlicy wiejskiej w Sierakoścach.  

Wójt Pan Mariusz Śnieżek złożył rolnikom i wszystkim osobom pracującym na roli serdeczne i pełne wdzięczności słowa podziękowań za żmudną pracę i trud, życząc jednocześnie mieszkańcom Gminy wszelkiej pomyślności i zdrowia. Następnie starostowie dożynek Pani Izabela Młynarska i Klaudiusz Janiszczak przekazali Panu Wójtowi bochen chleba wypieczony z tegorocznych plonów dziękując za pracę na rzecz Gminy...