Gminie Fredropol udało się uzyskać jeszcze w tym roku dofinansowanie na  przebudowę drogi na dz. Nr ewid. 4/2; 45; 46 w Rybotyczach i Posadzie Rybotyckiej w km 0+ 000+200 oraz 0+205-0+405. Wysokość dotacji to kwota 50 000 złotych.
Dofinansowanie uzyskaliśmy z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Zadanie musi zostać zrealizowane i rozliczone do końca 2016 roku.

Na początku 2016 roku Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek skierował do Wojewody Podkarpackiego wniosek o przyznanie dotacji z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po pozytywnej weryfikacji wniosku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, najpierw została przyznana Gminie Fredropol promesa przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na kwotę 200 tysięcy złotych.  W ramach dofinansowania została zrealizowana przebudowa  drogi dz. nr ewid. 388  w Fredropolu kolonia Kormanice w km 0+000+0+995.
Następnie, w kolejnej transzy środków Minister Spraw Wewnętrznych przyznał Gminie Fredropol promesę na kwotę 60 tysięcy złotych na remont drogi dz. nr ewid. 332 w Kniażycach w km 0+000-0+380.
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację o przydziale kolejnych środków dla Naszej Gminy.
3 listopada br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał promesę na kwotę 50 tysięcy złotych na realizację przebudowy drogi dz. nr ewid. 247 w Kupiatyczach w km 0+000-0+310 wraz z przebudową przepustu.
W sumie od początku 2016 roku  Gmina Fredropol otrzymała z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  310 tysięcy złotych.
Jest to ogromne wsparcie.

Gminna Biblioteka Publiczna we Fredropolu złożyła wniosek do Programu Biblioteki Narodowej " Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Gminna Biblioteka Publiczna we Fredropolu otrzymała dotację w kwocie 3 100 złotych na zakup nowych książek. To duży zastrzyk finansowy, dzięki któremu biblioteka zostanie wyposażona w wiele interesujących pozycji wydawniczych.

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Fredropol odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej z dyrektorami szkół funkcjonujących na terenie Gminy Fredropol. Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek wręczył Państwu Dyrektorom listy gratulacyjne oraz złożył serdeczne podziękowania za profesjonalne, sumienne, rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych oraz ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz oświaty, wychowania dzieci i młodzieży w Gminie Fredropol.

Za pośrednictwem dyrektorów szkół Pan Wójt Mariusz Śnieżek złożył również życzenia zdrowia, szczęścia, satysfakcji z wykonywanej pracy, wielu sukcesów oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, wszystkim nauczycielom pracującym na terenie Gminy Fredropol. W swoim wystąpieniu podkreślił, że praca nauczyciela to swego rodzaju misja, wymagająca wiele cierpliwości, wytrwałości, głębokiej wiedzy i doświadczenia.

Pan Józef Szczepanik, mieszkaniec Huwnik obchodził w ubiegłym tygodniu wyjątkowy jubileusz  stu lat życia.
Z tej okazji 5 października w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Huwnikach odprawiona została Msza Święta w intencji Jubilata, a następnie w świetlicy wiejskiej w Huwnikach odbyło się okolicznościowe przyjęcie.
Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek, wręczając Jubilatowi kosz kwiatów z  listem gratulacyjnym, życzył kolejnych lat życia w zdrowiu oraz gratulował tak zacnych urodzin.
Uroczystość przebiegała  w miłej i wzruszającej atmosferze, były  kwiaty, życzenia, gratulacje, wiele uśmiechów, muzyka i tańce. Nie zabrakło wspomnień i refleksji.
Ten wspaniały jubileusz na długo pozostanie w pamięci Jubilata, Jego Rodziny oraz zaproszonych gości.