13 marca 2017 roku Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek podpisał umowę na budowę sali gimnastycznej przy budynku Gimnazjum w Huwnikach. Inwestycję, po wygranym przetargu, będzie realizować Zakład Usługowy Remontowo- Budowlany Antoni Bar z Przemyśla.
Zadanie realizowane będzie dzięki wsparciu unijnemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Projekt Gminy Fredropol pod nazwą "Wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Fredropol poprzez dobudowę sali gimnastycznej do budynku gimnazjum i wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych w sprzęt ICT, materiały dydaktyczne" uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz otrzymał dofinansowanie. Dodatkowo   Gmina Fredropol na realizację tej inwestycji otrzymała środki finansowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2016. Jest to program realizowany przez Ministra Sportu i Turystyki przy współudziale Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Inwestycja ma zakończyć się 31 stycznia 2018 roku.

    26 lutego w świetlicy wiejskiej w Kniażycach odbyło się Gminne Święto Kobiet. Na zaproszenie Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka w uroczystości wzięło udział prawie dwieście Pań z całej Gminy.
"Za kilka dni przewrócą się kartki kalendarza i będziemy mieć 8 marca Święto Kobiet. Chciałbym już dzisiaj złożyć wszystkim Paniom w Naszej Gminie najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności" – powiedział Pan Wójt rozpoczynając uroczyste świętowanie. Następnie Kabaret Odzyskane Talenty z Fredropola  oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Młodowic zaprezentowały krótkie, ale pełne humoru i zabawy scenki kabaretowe. Publiczność nagrodziła je gromkimi brawami. Tradycyjnie Panie zmagały się również w konkursie Miss Fredropola 2017. Zwyciężczynią i właścicielką korony została Pani Bogusława Duży.
Wszystkie Panie doskonale bawiły się przy dobrej muzyce w wykonaniu Zespołu ZIZI.
    Pan Wójt Mariusz Śnieżek składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie Gminnego Dnia Kobiet a w szczególności Pani Anieli Szpakowskiej i Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Kniażycach, które przygotowały bardzo smaczny poczęstunek.

24 lutego w świetlicy wiejskiej w Huwnikach odbyło się seminarium edukacyjne dotyczące tematu ekonomii społecznej oraz realizacji projektu "NAWIGATOR"-kompleksowego programu wspierania ekonomii społecznej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Fredropol razem z Podkarpackim Regionalnym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości.
Pan Mariusz Śnieżek – Wójt Gminy Fredropol rozpoczynając seminarium powiedział: "ekonomia społeczna odgrywa w dzisiejszych czasach ogromną rolę nie tylko w zakresie polityki społecznej, ale również na współczesnym rynku pracy.Nasza gmina aktywnie uczestniczy w projekcie Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu i z tej współpracy mamy już wymierne efekty. Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu znajdą się podmioty z naszej gminy a może nawet osoby, które chętnie zaangażują się w realizację polityki ekonomii społecznej".


Bardzo ciekawe doświadczenia w pracy społecznej, przy prowadzeniu stowarzyszenia przedstawiła Pani Alicja Kożuch Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kniażyc. Pani Prezes opowiedziała o wielu zrealizowanych projektach i inicjatywach, a przede wszystkim o prowadzeniu Szkoły Podstawowej w Kniażycach.


Kierownik Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Pan Wiesław Marchel wraz ze współpracownikami Panem Sebastianem Litwą i Panem Piotrem Słabym przedstawili założenia projektu "NAWIGATOR"-kompleksowego programu wspierania ekonomii społecznej.


 W załączeniu przedstawiamy Państwu informację o projekcie „NAWIGATOR – Kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” oraz  zasady przyznawania mikrograntów w ramach projektu „Nawigator - kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej”

Weryfikacja techniczna budynków pod kątem spełnienia wymogów montażu instalacji


W związku z podjętymi działaniami związanymi ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.” Energia odnawialna dla Gminy Fredropol” w ramach działania 3.1 Czysta Energia w zakresie odnawialnych źródeł energii tj. montażu instalacji fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła, zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Fredropol, przeprowadzona zostanie weryfikacja techniczna budynków pod kątem spełniania wymogów montażu instalacji.