W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Fredropol odbyło się posiedzenie XXXIX Sesji Rady Gminy.  Radni m.in. zapoznali się ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, opiniami komisji stałych Rady Gminy Fredropol w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok oraz uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fredropol. Zarówno opinie komisji stałych Rady Gminy jak również  uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie oceniły wykonanie budżetu w 2016 roku i rekomendowały Radzie Gminy podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Fredropol Panu Mariuszowi Śnieżkowi.
Tak też się stało. Rada Gminy Fredropol w głosowaniu jawnym 13  głosami udzieliła absolutorium Panu Wójtowi Mariuszowi Śnieżkowi.
    Wójt Gminy podziękował wszystkim radnym, sołtysom, mieszkańcom Gminy Fredropol oraz pracownikom Urzędu Gminy za wspólną pracę na rzecz wspólnoty samorządowej Gminy Fredropol podkreślając, że dobra, rzetelna i uczciwa współpraca wszystkich tych osób pozwoliła gminie dalej rozwijać się i osiągać sukcesy. Przypomniał również, że wyrazem a jednocześnie dowodem na dokonujący się rozwój gminy jest otrzymana przez Gminę Fredropol statuetka Lidera Inwestycji oraz certyfikat "Wzorowa Gmina" nadane decyzją Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu "Wzorowa Gmina"organizowanego przez Wydawnictwo EUROPA PRESS MEDIA.
    Radny Pan Stanisław Turczyński w imieniu Rady Gminy Fredropol oraz mieszkańców złożył na ręce Wójta Mariusza Śnieżka serdeczne podziękowania za wytężoną pracę oraz bardzo dobre, sumienne  zarządzanie i gospodarowanie Gminą Fredropol.

16 czerwca 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fredropolu odbyło się wręczenie nagród w związku z rozstrzygnięciem konkursu na „Najlepszego czytelnika biblioteki roku 2016/2017".

Celem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do korzystania z zasobów biblioteki, promocja czytelnictwa oraz utrwalenie nawyku obcowania z książką.


Konkurs rozstrzygnięto na podstawie aktywności czytelniczej w Gminnej Bibliotece w Fredropolu oraz filiach bibliotecznych w Huwnikach, Rybotyczach i Sierakoścach.

Nagrody i dyplomy wręczył wójt gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek.

Laureaci konkursu to:

Grupa wiekowa do 9 lat Grupa wiekowa do 13 lat

Gminna Biblioteka w Fredropolu

1. Podbilska Laura -54 wol. 1.Romanowska Roksana - 68wol.

Filia Biblioteczna w Huwnikach

1. Bachurska Gabriela- 76 wol. 1.Podbilska Kaja -60 wol.

Filia Biblioteczna w Rybotyczach

1. Knott Maciej -55 wol. 1. Jeweczko Witold -95 wol.

Filia Biblioteczna w Sierakoścach

1. Haręza Michał -40 wol. 1.Tomankiewicz Martyna -84wol.

Gminna Biblioteka Publiczna wyróżnia czytelników:

1.Skóra Paulina -52 wol.

2.Trybała Gabriela -34 wol.

3. Gościńska Nikola -31wol.

4. Hamryszczak Oskar-27wol.

5.Kądziołka Natalia - 75wol.

6. Burak Zuzanna -44 wol.

7.Karczmarz Julia -42wol.

8.Urban Marcelina -25 wol.

9.Młynarska Kinga – 52 wol.

10.Młynarski Michał - 33 wol.

11.Wajda Martyna - 51 wol.

12. Iskańska Amelia -60 wol.

W Zespole Szkół we Fredropolu w ostatnim czasie miała miejsce Gminna Olimpiada dla Malucha.
Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek wsparł ten projekt. Za okazaną pomoc otrzymał od Dyrekcji, nauczycieli i Uczniów Szkoły Podstawowej im. A. Fredry we Fredropolu piękne podziękowania.

2 czerwca na Kalwarii Pacławskiej wspólnie z Gwardianem Kalwarii o. Krzysztofem Hurą Gmina Fredropol zorganizowała Gminny Dzień Dziecka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji  dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Gminy Fredropol.
Dla uczestników uroczystości przygotowano wiele atrakcyjnych zajęć.
Oprócz gier zespołowych i zabaw dzieci mogły wziąć udział w konkursie plastycznym a także konkursie przyrodniczym, który został przygotowany i przeprowadzony przez Nadleśnictwo Bircza.
Ogromną atrakcją były pokazy sprzętu zorganizowane przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Państwową Straż Pożarną, Policję i Polski Czerwony Krzyż.
Nie zabrakło również słodyczy i poczęstunku dla młodych uczestników Gminnego Dnia Dziecka.
Piękna, słoneczna pogoda i wspaniały kalwaryjski krajobraz dodały uroczystości niezapomniany klimat.

Gminna Biblioteka Publiczna w Fredropolu ogłasza Konkurs na Najlepszego Czytelnika Roku...