W dniu 6 sierpnia 2017 roku na Stadionie Sportowym w Fredropolu świętowaliśmy Dni Gminy Fredropol. W otwierającym dzień Turnieju Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Wójta Gminy Fredropol zagrały drużny z Fredropola, Huwnik oraz dwie drużyny z Ukrainy ( Rudki i Sokolniki). Po bardzo emocjonujących meczach zwycięzcą turnieju została drużyna z Rudek wyprzedzając Huwniki, Sokolniki i Fredropol. Wszyscy młodzi piłkarze otrzymali puchary, dyplomy, medale oraz prezenty ufundowane przez Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka.

Głównym wydarzeniem dnia był Międzynarodowy Mecz Towarzyski Samorządowców Polska – Ukraina. Samorządowcy z Fredropola okazali się bardzo gościnni i ulegli gościom z Ukrainy 4:8.

Imprezę uświetnili swoimi występami Kabarat Odzyskane Talenty oraz młodzież w Fredropola. Pełen atrakcji dzień zakończył się wspaniałą zabawą z Zespołem VENEA.

Dziękujemy wszystkim osobom które włączyły się w organizację imprezy tj. Kołu Gospodyń Wiejskich z Fredropola, młodzieży, Klubowi Sportowemu Unia Fredropol, Panu Janowi Lekowskiemu. Szczególne podziękowania dla Pani Radnej Renaty Lekowskiej.

04 sierpnia br Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek otrzymał od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka  za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart promesę finansową na kwotę 1 090 000  złotych.


Promesa, po pozytywnej weryfikacji wniosku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, została przyznana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych stanowią ogromne wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacje te w 80% pokrywają koszty odbudowy zniszczonych przez żywioł odcinków dróg i infrastruktury mostowej. Z własnych środków samorząd pokrywa tylko 20% wartości całej inwestycji. Promesa dotyczy  drogi Młodowice – Sierakośce wraz z przebudową przepustów.
Po otrzymaniu promesy Gmina podjęła działania przygotowujące do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji oraz podpisania stosownych umów.Całość zadania musi być wykonana i rozliczona do końca 2017 roku.


Za udzielone wsparcie finansowe serdecznie dziękujemy Panu Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszowi Błaszczakowi  oraz  Pani Wojewodzie Ewie Leniart

Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek otrzymał certyfikat – Laur Społecznego Zaufania. Jest to prestiżowa nagroda, którą są honorowane instytucje i przedsiębiorstwa o najwyższej ocenie klientów, cieszące się niepodważalnym zaufaniem społecznym oraz pozytywnymi opiniami klientów.
Przyznane wyróżnienie podkreśla rzetelność oraz najwyższą jakość oferowanych produktów i świadczonych usług, wysoki standard obsługi klienta a także respektowanie praw konsumenta.
To ogromny zaszczyt i bardzo wysokie wyróżnienie. Cieszymy się niezmiernie, że  Gmina Fredropol na czele  z Panem Wójtem Mariuszem Śnieżkiem znalazła się w tak chlubnym gronie liderów rzetelności odznaczonych prestiżowym Laurem Społecznego Zaufania.