W niedzielę 8 lipca nad rzeką Wiar w Huwnikach odbył się VI Festiwal Smaków Wyszehradzkich. Na zaproszenie Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka do Huwnik po raz kolejny przyjechały delegacje z zaprzyjaźnionych z Fredropolem gmin: Ohradzany -Słowacja na czele ze Starostką Andreą Klicova, Lubisa-Słowacja ze  Starostą Jozefem Sklencar, reprezentacja z Gminy Sokolnyki na Ukrainie z Wójtem Tarasem Sołymko, Wasyl Iwaszko Wójt Gminy Solanuwatka, gmina Rudki  na czele z Burmistrzem Iwanem Łozińskim oraz nowi partnerzy - Starostka Anna Koščová z delegacją z gminy Zbojne, Starostka Ľudmila Veľasová Obec Hankovce oraz Dr. Strassburger Gyöngyi z delegacją z węgierskiego miasteczka Békésszentandrás.

W uroczystości udział wzięli również zaproszeni goście z powiatu i województwa. Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego reprezentowała Pani Bożena Ryczan – radna Rady Powiatu Przemyskiego, władze wojewódzkie reprezentował Pan Piotr Pilch – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Tradycyjnie każda gmina partnerska miała okazję pokazać swój dorobek artystyczny. W części artystycznej zaprezentowały się: Chór „Sokolnyczany”  z Sokolnik, Zespół „Wesoła Lubisa” z Lubisy Zespół „Krosna” z gminy Hankovce, Zespół „Sosna” z gminy Zbojne oraz Piotr Wołoszyn i Igor Sytynskij z Solanuwatka.
    Delegacje zagraniczne i Gmina Fredropopl zaprezentowały również swój dorobek kulinarny. Na stołach nie zabrakło przysmaków lokalnych z Ohradzan, Rudek, Sokolnik, Solanuwatki i Békésszentandrás. a Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Fredropola i Sierakośćc przygotowały tradycyjny polski poczęstunek.
    Najmłodsi uczestnicy festiwalu bawili się z Akademią małego Geniusza z Sanoka. Główną atrakcją wieczoru były koncerty zespołów Słowiany i Andre oraz zabawa taneczna poprowadzona przez zespół ZiZi. Festiwal zakończył się wspaniałym pokazem sztucznych ogni.
Festiwal Smaków Wyszehradzkich to wspaniała promocja walorów turystycznych i kulinarnych Naszej Gminy, przyciągająca wielu turystów oraz mieszkańców powiatu przemyskiego.
Festiwal odbył się pod Patronatem  Medialnym "Życia Podkarpackiego" .

Wójt Gminy Fredropol  Pan Mariusz Śnieżek pragnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przygotowanie festiwalu.

"DOBRY START" 

W GMINIE FREDROPOL

 

Wzór wniosku i załącznika:              https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

 

Jaka pomoc?

Dobry start ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Komu przysługuje?

Rodzicom, opiekunom faktycznym i prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych, osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

  1. przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia,
  2. przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  3. w przypadku ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
  4. w przypadku ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

    10 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół w Huwnikach odbyła się uroczystość poświęcenia i oddania do użytku hali sportowej.  Swoja obecnością zaszczycili ją znamienici goście: pan Andrzej Matusiewicz Poseł na Sejm RP,  pan Maciej Lewicki Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Radni Powiatu Przemyskiego: Krzysztof Kołodziejczyk i Ryszard Gołębiowski, JE ks. biskup Stanisław Jamrozek, duchowni z dekanatu, pani Bernadetta Jasińska Kierownik Oddziału Kuratorium w Przemyślu, pan Jerzy Góralewicz Sekretarz Powiatu Przemyskiego, przedstawiciele służb mundurowych, Radni Gminy Fredropol na czele z Przewodniczącym Józefem Kożuchem, pracownicy Urzędu Gminy Fredropol, licznie zgromadzeni rodzice, mieszkańcy Huwnik i okolicznych miejscowości, uczniowie i pracownicy szkoły.
Gospodarzami imprezy byli: pan Mariusz Śnieżek Wójt Gminy Fredropol i pani Agnieszka Misiewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Huwnikach.
    Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu i ceremonią przecięcia wstęgi, której dokonali: Wójt Gminy, dyrektor szkoły, ks. biskup Stanisław Jamrozek, pan Andrzej Matusiewicz, pan Maciej Lewicki, pan Józef Kożuch i przewodnicząca SU. Następnie ks. biskup poświęcił halę, krzyże do sal lekcyjnych i wygłosił krótkie przemówienie, w którym mówił:" Zadaniem dla nas jest wiele od siebie wymagać, wiele wysiłku włożyć w realizację zamierzonego celu. A kto podejmuje ten wysiłek, będzie zbierał piękne owoce".
    "Marzenia się spełniają" - powiedział rozpoczynając swoje przemówienie Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek. Przedstawił zapoczątkowaną jeszcze w 2009 r. historię budowy sali. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Podkreślił doniosłość tego wydarzenia, ponieważ do szkoły uczęszczają dzieci z różnych okolicznych miejscowości, a więc stanowi ona swego rodzaju centrum społeczne. Na koniec przekazał prezent - koszulkę i piłkę z podpisami reprezentacji Polski w piłce nożnej, co spotkało się z wielkim entuzjazmem uczniów.  
    "W końcu szkoła w Huwnikach stała się szkołą na miarę XXI wieku, posiada piękną pełnowymiarową halę sportową, nowocześnie urządzone i wyposażone w pomoce edukacyjne i sprzęt multimedialny pomieszczenia lekcyjne" - podkreślała pani dyrektor dziękując Wójtowi za wieloletnie starania o pozyskanie środków, zaangażowanie w budowę, za wspieranie szkoły we wszystkich jej działaniach i za „uratowanie” marzeń dzieci o nauce w nowych lepszych warunkach.
Działalność Wójta została także doceniona przez Radę Rodziców.
Zaproszeni goście gratulowali powstania pięknego obiektu i życzyli młodzieży sukcesów sportowych.
    Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Z. Bachurskiej i S. Kłosa. Spotkanie uświetnił pokaz taneczny w wykonaniu szkoły tańca "Chillout" z Przemyśla.
    Ostatnim punktem programu była zabawa z piłką. Bramki bronił pan Wójt, zaproszeni goście usiłowali strzelić gola. I tylko nielicznym to się udało!!!
„CIESZYMY SIĘ, ŻE W KOŃCU MAMY HALĘ, NOWĄ SZKOŁĘ, GODZIWE WARUNKI DO NAUKI I PRACY!!!!!!!!!!  I ta radość trwa nieprzerwanie już od 12 kwietnia, bo właśnie wtedy po raz pierwszy wprowadziliśmy się do naszej "nowej" szkoły. DZIĘKUJEMY!!!!!!!”

 Uczniowie i nauczyciele
Zespołu Szkół w Huwnikach

29 maja 2018 w Kalwarii Pacławskiej odbyła się tegoroczna edycja Gminnego Dnia Dziecka, która przyciągnęła ok. 400 dzieci z terenu Gminy Fredropol.  Uroczystości  rozpoczęto Mszą Świętą sprawowaną w intencji dzieci i młodzieży. Otwarcia imprezy dokonał Wójt Gminy Fredropol, Pan Mariusz Śnieżek oraz Gwardian Klasztoru o. Krzysztof Hura.
Wszyscy chętni mogli uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach i konkurencjach sportowych m.in.: w zawodach  piłki nożnej Dziewcząt i Chłopców o puchary Wójta i Gwardiana. Zawodnicy wzięli udział w konkursie przyrodniczym organizowanym przez Nadleśnictwo Bircza, oraz w konkursie plastycznym zwieńczonym wręczeniem okolicznościowych nagród i dyplomów.
Na wszystkie  pozostałe  dzieci czekały gry, zajęcia i zabawy sportowe, m. in.: wizyta na tarasie widokowym, czy też przejażdżka kucykiem. Piękna pogoda i mnóstwo atrakcji zapewniły wszystkim uczestnikom wspaniałą zabawę i niezapomniane wspomnienia.
Dla wszystkich uczestników imprezy przygotowano smaczny poczęstunek.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację i przebieg uroczystości.