Urząd Gminy Fredropol informuje o możliwości skorzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Fredropolu od dnia 1.03.2019 r., w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  od 16:00 do 19:00.

Grupy zorganizowane w sprawie rezerwacji „Orlika” proszone są o wcześniejszy kontakt  z animatorem pod numerem telefonu  792 124 001.

Urząd Gminy Fredropol poszukuje 5 osób z terenu Gminy na 6 -cio miesięczne płatne staże.
Warunki: osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu, ukończone 29 lat.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekretarzem Gminy do poniedziałku 18.02.2019 roku.
W związku z artykułem który pojawił się na jednym z portali internetowych, postanowiłem podjąć odpowiednie kroki prawne: - zawiadomiłem Prokuraturę Okręgową w Przemyślu o prawdopodobnym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jak sugerują autorzy tego artykułu, - zawiadomiłem Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Rzeszowie, że może dochodzić do zagrożenia bezpieczeństwa Państwa a organy Państwa nie reagują na zawiadomienia, jak twierdzą autorzy tego artykułu.
Mariusz Śnieżek - Wójt Gminy Fredropol.

W ubiegły weekend św. Mikołaj miał ręce pełne roboty, rozpoczęły się bowiem coroczne spotkania mikołajkowe w naszej Gminie.

Paczki od św. Mikołaja otrzymały dzieci z większości miejscowości, na spotkanie z Mikołajem czekają jeszcze dzieci z Darowic i Kniażyc.

Wszystkie paczki, a jest ich w tym roku 750 zostały ufundowane przez Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka.


Dziękujemy Panom i Paniom sołtysom, radnym, Paniom świetlicowym, Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za pomoc w przygotowaniu tych spotkań.

Biznes.gov.pl to rzetelne źródło aktualnych informacji. Celem portalu jest pomoc przedsiębiorcom i ich pełnomocnikom w realizacji spraw online związanych z prowadzeniem firmy w Polsce i zagranicą. Za pośrednictwem Biznes.gov.pl przedsiębiorcy mogą zrealizować sprawy urzędowe przez Internet. Obecnie udostępniamy 300 usług online oraz 200 spersonalizowanych poradników, które odpowiadają na indywidualne pytania, 1100 opisów usług i ponad 500 artykułów. Na portalu działa również Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, czyli infolinia oraz czat i system obsługi trudnych zapytań będące bezpłatnym wsparciem firm ze strony merytorycznych ekspertów.

Skuteczne działania i pomoc przedsiębiorcom zależą nie tylko od organów centralnych, ale także od pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego dziękujemy za Państwa dotychczasowe zaangażowanie i pracę związaną z pomocą i obsługą spraw przedsiębiorców odwiedzających Państwa urzędy. Jednocześnie przypominamy, że korzystanie z portalu Biznes.gov.pl umożliwia Państwa pracownikom właściwe i skuteczne informowanie przedsiębiorców odwiedzających urząd.
Zachęcamy do codziennego odwiedzania serwisu, komentowania oraz wykorzystywania strony w codziennych kontaktach z przedsiębiorcami.