Obwodowe Komisje Wyborcze:

OBWIESZCZENIA Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie zarejestrowanych kandydatów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Fredropol w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 roku:

Obwieszczenia Gminnych Komisji Wyborczych

odt

Darowice

Rozmiar: 21.69 kb
Odsłon : 265
Data dodania: 2019-03-29
odt

Gruszowa

Rozmiar: 19.84 kb
Odsłon : 113
Data dodania: 2019-03-29
odt

Huwniki

Rozmiar: 20.14 kb
Odsłon : 209
Data dodania: 2019-03-29
odt

Kalwaria Pacławska

Rozmiar: 18.50 kb
Odsłon : 120
Data dodania: 2019-03-29
odt

Kłokowice

Rozmiar: 20.78 kb
Odsłon : 118
Data dodania: 2019-03-29
odt

Kniażyce

Rozmiar: 20.54 kb
Odsłon : 196
Data dodania: 2019-03-29
odt

Kormanice Fredropol

Rozmiar: 21.92 kb
Odsłon : 234
Data dodania: 2019-03-29
odt

Koniuszki

Rozmiar: 20.31 kb
Odsłon : 139
Data dodania: 2019-03-29
odt

Makowa

Rozmiar: 19.94 kb
Odsłon : 174
Data dodania: 2019-03-29
odt

Kupiatycze

Rozmiar: 21.00 kb
Odsłon : 152
Data dodania: 2019-03-29
odt

Młodowice

Rozmiar: 21.69 kb
Odsłon : 159
Data dodania: 2019-03-29
odt

Młodowice Osiedle

Rozmiar: 20.14 kb
Odsłon : 209
Data dodania: 2019-03-29
odt

Nowe Sady

Rozmiar: 21.68 kb
Odsłon : 141
Data dodania: 2019-03-29
odt

Nowosiółki Dydyńskie

Rozmiar: 20.26 kb
Odsłon : 100
Data dodania: 2019-03-29
odt

Rybotycze

Rozmiar: 20.14 kb
Odsłon : 146
Data dodania: 2019-03-29
odt

Pacław

Rozmiar: 19.69 kb
Odsłon : 78
Data dodania: 2019-03-29
odt

Sierakośce

Rozmiar: 19.93 kb
Odsłon : 124
Data dodania: 2019-03-29
odt

Aksmanice

Rozmiar: 20.46 kb
Odsłon : 164
Data dodania: 2019-03-29
odt

Sólca

Rozmiar: 20.07 kb
Odsłon : 105
Data dodania: 2019-03-29

Zarządzenie w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Wyborczej:

WYBORY SOŁTYSÓW i RAD SOŁECKICH W GMINIE FREDROPOL

NIEDZIELA 07 KWIETNIA 2019 R.

 

Zarządzeniem Wójta Gminy Fredropol Nr 11/2019 z dnia 7 marca 2019 r. - wybory zostały zarządzone na niedzielę 07 kwietnia 2019 r.

Wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Fredropol są równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart do głosowania.

Głosowanie odbędzie się w godzinach od 9.00 do 14.00 w lokalach wyborczych.

Wybory przeprowadzą Gminna Komisja Wyborcza i Obwodowe Komisje Wyborcze powoływane przez Wójta w 3 osobowych składach. W skład każdej komisji wyborczej wchodzi pracownik Urzędu Gminy.

Kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich poszczególnych sołectw mogą zgłaszać mieszkańcy sołectw do Gminnej Komisji Wyborczej w Fredropolu w terminie od 11 do 24 marca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy. (Niedziela 24.03 w godz. 10.00 – 14.00)

Wszystkie informacje dotyczące wyborów oraz druki do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Fredropol www.fredropol.pl

Statuty sołectw dostępne są TUTAJ:

http://www.bip.fredropol.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-208-2578

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

doc

zgloszenie do okw

Rozmiar: 20.99 kb
Odsłon : 284
Data dodania: 2019-03-07
doc

zgłoszenie kandydata na sołtysa

Rozmiar: 32.77 kb
Odsłon : 280
Data dodania: 2019-03-07
doc

zgłoszenie kandytata do rady sołeckiej

Rozmiar: 32.77 kb
Odsłon : 209
Data dodania: 2019-03-07
pdf

Zarządzenie Nr 11_2019 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Fredropol

Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Fredropol
Rozmiar: 71.19 kb
Odsłon : 215
Data dodania: 2019-03-07
pdf

Zarządzenie Nr 13_2019 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Wyborczej w celu przepr. wyborów sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Fredropol
Rozmiar: 59.16 kb
Odsłon : 214
Data dodania: 2019-03-07
pdf

Zarządzenie Nr 12_2019 w sprawie utw. obw. wyb., ich numerach i granicach, wyznaczonych siedzibach OKW w celu przeprow. wyborów sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie utworzenia obwodów wyborczych, ich numerach i granicach, wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Fredropol
Rozmiar: 112.07 kb
Odsłon : 230
Data dodania: 2019-03-07
pdf

Kalendarz wyborczy

Rozmiar: 59.41 kb
Odsłon : 263
Data dodania: 2019-03-07
pdf

Zarządzenie nr 22_2019 Wójta Gminy Fredropol z dnia 28.03.2019 r.

Rozmiar: 25.50 kb
Odsłon : 212
Data dodania: 2019-03-29
odt

Obwodowe Komisje Wyborcze

Rozmiar: 18.18 kb
Odsłon : 205
Data dodania: 2019-04-02

Urząd Gminy Fredropol informuje o możliwości skorzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Fredropolu od dnia 1.03.2019 r., w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  od 16:00 do 19:00.

Grupy zorganizowane w sprawie rezerwacji „Orlika” proszone są o wcześniejszy kontakt  z animatorem pod numerem telefonu  792 124 001.

Urząd Gminy Fredropol poszukuje 5 osób z terenu Gminy na 6 -cio miesięczne płatne staże.
Warunki: osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu, ukończone 29 lat.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekretarzem Gminy do poniedziałku 18.02.2019 roku.
W związku z artykułem który pojawił się na jednym z portali internetowych, postanowiłem podjąć odpowiednie kroki prawne: - zawiadomiłem Prokuraturę Okręgową w Przemyślu o prawdopodobnym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jak sugerują autorzy tego artykułu, - zawiadomiłem Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Rzeszowie, że może dochodzić do zagrożenia bezpieczeństwa Państwa a organy Państwa nie reagują na zawiadomienia, jak twierdzą autorzy tego artykułu.
Mariusz Śnieżek - Wójt Gminy Fredropol.