10 września ruszył nabór osób chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach podnoszących umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych.

Projekt jest przeznaczony dla mieszkańców, którzy nie potrafią korzystać z Internetu oraz tych, którzy korzystają z niego w niewielkim stopniu. Szkolenia będą się odbywały w modułach: „Rodzic w internecie", „Mój biznes w sieci", „Moje finanse i transakcje w sieci", „Działam w sieciach społecznościowych", „Kultura w sieci". 

Rekrutacja odbywać się będzie w terminie od 3 października 2018 r. do 31 października 2018 r.     W przypadku wolnych miejsc zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca do zakończenia projektu w sposób ciągły. Formularze zgłoszeniowe będzie można pobrać ze strony, bądź otrzymać w Urzędzie Gminy w sekretariacie, a także w szkołach i przedszkolach na terenie gminy.

Szkolenia odbywać się  będą  w  dni  powszednie  od poniedziałku do piątku (zajęcia raz w tygodniu), w godzinach 14.00-17.00 lub 17.00-20.00 oraz w soboty w godz. 10.00-13.00 lub 13.00-16.00 w dwóch edycjach:

  1. a) 15 października 2018 r. – 30 listopada 2018r.,
  2. b) 1 listopada 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

- w wybranych placówkach Gminy.

Szczegółowe informacje o projekcie:

16 września br. w Rybotyczach przy wojskowej asyście honorowej odbyło się uroczyste poświęcenie i odsłonięcie pomnika upamiętniającego mieszkańców byłej Gminy Rybotycze pomordowanych przez OUN UPA. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej koncelebrowanej przez ks. Dziekana Zbigniewa Kołodzieja i ks. Proboszcza Parafii Rybotycze Kazimierza Jurczaka. Pomnik powstał dzięki inicjatywie rodzin pomordowanych, którzy utworzyli Społeczny Komitet Budowy Pomnika, na czele z Panem Eugeniuszem Bakalus. Na płycie znalazło się ponad 40 nazwisk, ale jak podkreślali pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej nie wszystkie ofiary są znane i zidentyfikowane. W swym emocjonującym wystąpieniu Pan Eugeniusz Bakalus podkreślił, że większość ofiar nie spoczywa na cmentarzach, ale w miejscach nikomu nie znanych, a teraz ich rodziny będą miały symboliczne miejsce upamiętnienia, gdzie będzie można zapalić znicz. Rys historyczny działalności OUN UPA na terenach obecnej Gminy Fredropol przedstawili prof. Andrzej Zapałowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego i dr Artur Brożyniak z Instytutu Pamięci Narodowej.

W uroczystości wzięli udział:

rodziny ofiar

Wójt Gminy Fredropol - Mariusz Śnieżek

Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego dr Irena Kozimala

Józef Kożuch – Przewodniczący Rady Gminy Fredropol

Ryszard Kozak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Fredropol

Leszek Urban – Sekretarz Gminy Fredropol

radni Rady Gminy Fredropol

sołtysi Gminy Fredropol

Ppłk Robert Cwynar – Straż Graniczna

Ppłk Marek Ochenduszko – Państwowa Straż Pożarna

Mjr Rafał Kluz – 5 Batalion Strzelców Podhalańskich

Aspirant Lidia Przybyłowicz- Policja

Mł. Chorąży – Tomasz Cupak – 34 Batalion Obrony Terytorialnej

Stanisław Szarzyński- Światowy Kongres Kresowian

Dziekan -ks. Zbigniew Kołodziej

Proboszcz – ks. Kazimierz Jurczak

Ks. Antoni Moskal

Wojciech Bobowski- Przewodniczący Rady Gminy Bircza

Eugeniusz Bakalus – Przewodniczący Komitetu, oraz członkowie Komitetu

Artur Brożyniak i Grzegorz Leszczyński -IPN Rzeszów

Wojciech Krupa- Stowarzyszenie Motocyklowe „Patria”

Janusz Pawłowski i Sylwia Pawłowska-Pałys- społeczni architekci pomnika

Ewa Karlik i Grzegorz Jakubów – Stowarzyszenie Pomocy Polakom we Lwowie

Małgorzata Dachnowicz  - redaktor naczelny Głosu znad Sanu

Jacek Borzęcki- TVP Rzeszów

Zadwórzański Rajd Rowerowy

oraz mieszkańcy Rybotycz, Gminy Fredropol i licznie przybyli goście

Wójt Gminy Fredropol składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się przygotowania tej wspaniałej uroczystości, w szczególności: Panu Eugeniuszowi Bakalusowi, Panu Jerzemu Rokitowskiemu ze Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, Panu profesorowi Andrzejowi Zapałowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Ryszardowi Kozakowi, Pani sołtys Bogumile Sroka, oraz wszystkim Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Rybotyczach za przygotowanie poczęstunku.

Z radością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Fredropolu zakwalifikowała się do projektu Instytutu Książki„Mała książka – Wielki Człowiek” skierowanego do dzieci w wieku 3( urodzone w 2015 r.) lat i ich rodziców.

Każdy trzylatek, który odwiedzi Gminną Bibliotekę publiczna w Fredropolu lub bibliotekę filialną otrzyma Wyprawkę Czytelniczą a w niej książkę oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. W pakiecie startowym znajdzie się także broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”.

Podczas wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę do bibliotecznej karty, a po uzyskaniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Przy okazji dziecko pozna ciekawe miejsce, jakim jest biblioteka oraz zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

Zapraszamy do odwiedzin Biblioteki Publicznej w Fredropolu a także bibliotek filialnych w Huwnikach, Rybotyczach, Sierakoścach i założenia karty czytelnika!

Szczegóły projektu na stronie internetowej wielki-czlowiek.pl

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną prze ks. Dziekana Zbigniewa Kołodzieja Proboszcza  parafii Rybotycze – księdza Kazimierza Jurczaka, ojca, o. Gwardiana z Kalwarii Pacławskiej Krzysztofa Hurę, proboszcza parafii Sierakośce – księdza Szczepana Bemben, księdza Radosława Maziarza z Hermanowic oraz księdza Piotra Michno z parafii Rybotycze.

Po Mszy Świętej korowód wieńców pięknie uwitych przez delegacje z Rybotycz Młodowic, Fredropola, Sierakośc, prowadzony przez gospodarza i organizatora dożynek Pana Mariusza Śnieżka Wójta Gminy Fredropol przeszedł z kościoła parafialnego na plac obok świetlicy wiejskiej w Sierakoścach.  

Wójt Pan Mariusz Śnieżek złożył rolnikom i wszystkim osobom pracującym na roli serdeczne i pełne wdzięczności słowa podziękowań za żmudną pracę i trud, życząc jednocześnie mieszkańcom Gminy wszelkiej pomyślności i zdrowia. Następnie starostowie dożynek Pani Izabela Młynarska i Klaudiusz Janiszczak przekazali Panu Wójtowi bochen chleba wypieczony z tegorocznych plonów dziękując za pracę na rzecz Gminy...

Dożywianie dzieci

OGŁOSZENIE!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu informuje, że wzorem lat ubiegłych finansuje dożywianie dzieci w nowym roku szkolnym 2018/2019 w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Wnioski należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu od 20 sierpnia 2018 r. w godzinach od 7:30 do 14:30 od poniedziałku do piątku...