Mimo nie najlepszej aury była to bardzo udana impreza. Wielu znamienitych gości, wiele różnorodnej muzyki i wiele smaków jadła regionalnego. Wśród gości zaproszonych przez gospodarza Festiwalu Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka byli między innymi: Pan Piotr Pilch – członek zarządu województwa podkarpackiego, Krzysztof Kołodziejczyk, Kazimierz Kapłon, Ryszard Gołębiowski - Radni RadyPowiatu Przemyskiego, Radni Rady Gminy Fredropol na czele z Przewodniczącym Józefem Gierczakim, Leszek Urban – Sekretarz Gminy, Jan Podbilski – Skarbnik Gminy, Robert Cwynar Komendant Placówki Straży Granicznej w Huwnikach ,Bogumił Ochenduszka Z-ca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Hermanowicach, Ks. Kazimierz Jurczak, Ks. Szczepan Bemben, Rafał Kijanka – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia ratunkowego w Przemyślu, Artur WILGUCKI redaktor naczelny Życia Podkarpackiego, oraz delegacje z Ukrainy i Słowacji:Pani Tatiana Wołoszyńska w zastępstwie Wójta Gminy Sokilnyki, Pan Vasyl Ivashko Wójt Gminy Solanuvatka, Pan Ivan Łozynski Burmistrz m. Rudki, Pan Jozef Sklencar Starosta Obec Lubisa, Pani Andrea Kličová Starostka Obec Ohradzany, Pani Anna Koščová Starostka Obec Zbojne, Pani Ľudmila Veľasová Starostka Obec Hankovce, Pani Tatiana Terlecka – Przewodnicząca Rady Powiatu Starego Sambora

Bogu na Chwałę Ludziom na Ratunek”

Sentencją wyszywaną na sztandarach Ochotniczych Straży pożarnych Wójt Gminy Fredropol, Pan Mariusz Śnieżek uroczyście otworzył Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, które odbyły się na stadionie w Fredropolu w ubiegłą niedzielę tj.: 30 czerwca 2019 r. Zgromadziły one ponad 500 widzów oraz kibiców pożarniczej rywalizacji. Wystąpiło 6 drużyn z jednostek w Fredropolu, Młodowicach, Kniażycach i Kupiatyczach. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Sekretarz Gminy Pan Leszek Urban.

23 czerwca br. delegacja Gminy Fredropol na czele z Wójtem Panem Mariuszem Śnieżkiem przebywała w partnerskiej Gminie Ľubiša na Słowacji. Spotkanie to było częścią wspólnego Projektu „Piękno, którym chcemy się dzielić – szlakiem Wojaka Szwejka” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Bardzo serdecznie dziękujemy gospodarzom - Panu Staroście Jozefowi Sklenčárowi, radnym oraz wszystkim mieszkańcom Ľubišy za serdeczne i przyjacielskie przyjęcie.
Dziękujemy również Państwu Lucynie i Henrykowi Rudawskim oraz Chórowi „POKOLENIE” za piękne i godne reprezentowanie naszej gminy.
Jednogłośnie, wynikiem głosowania 14:0 Rada Gminy Fredropol udzieliła absolutorium za 2018 rok Wójtowi Gminy Panu Mariuszowi Śnieżkowi. Również jednogłośnie Rada Gminy udzieliła Wójtowi wotum zaufania za przedstawiony Raport o stanie Gminy za 2018 rok. Gratulujemy!

Lepszego otwarcia sezonu imprez plenerowych nie można było sobie wymarzyć. Piękna pogoda, (pomimo ulew dookoła), bardzo bogaty i różnorodny program artystyczny (od folkloru: Zespół Pieśni i Tańca Przemyśl, Chór Pokolenie) poprzez disco polo (New York, Energy Girls) po muzykę góralską ( Zbóje) aż po folkową i taneczna muzykę ukraińskiego zespołu „Hulaj dana”. Do tego mnóstwo atrakcji, dla najmłodszych (animacje, malowanie twarzy, dmuchany plac zabaw) oraz dorosłych. I jeszcze znamienici goście, delegacja partnerskiej Gminy Lubisa (Słowacja) ze Starosta Jozefem Sklenčárem , delegacja Gminy Soljanuwatka (Ukraina) z Wójtem Vasylem Ivaszko oraz gość specjalny Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch. Ale przede wszystkim setki mieszkańców Gminy Fredropol, Przemyśla i całego powiatu. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność i zapraszamy na przyszłe imprezy w naszej Gminie.