Przełom października i listopada to ostatnie w tym roku dni prac przy realizacji projektu współfinansowanego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 pn. „Urządzenie terenów pod rekreację, wypoczynek, imprezy plenerowe nad rzeką Wiar oraz zagospodarowanie boiska sportowego wraz z otoczeniem w Huwnikach”. Realizacja projektu jest efektem podpisanej przez Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżek umowy o dofinansowanie zadania. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł około 25 000,00 z czego 10 000,00 to dofinansowanie otrzymane PPOW, a pozostała część pochodzi ze środków własnych Gminy Fredropol.

W ramach tegorocznej odsłony programu wykonano podłogę plenerową ze sklejki antypoślizgowej wodoodpornej wraz z stelażem stalowym, która miała swój debiut i służyła mieszkańcom sołectwa Huwniki oraz Gminy Fredropol i przybyłym gościom podczas Festiwalu Wyszehradzkiego, jak również podczas dożynek gminnych. Wykonano również ciągi komunikacyjne z kostki brukowej na boisku sportowym w Huwnikach, przy okazji prac na boisku wykonano również piłkochwyty za bramkami. Wszystkie prace poczynione w bieżącym roku poprawiają znacząco estetykę oraz funkcjonalność boiska sportowego wraz z otoczeniem w Huwnikach.

W dniu 22 listopada odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Gminy Fredropol. Sesję prowadził radny senior Stanisław Turczyński. Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie a następnie wybrali ze swego grona Przewodniczącego Rady Gminy, którym jednogłośnie został Józef Gierczak. W obecności licznie zgromadzonych gości min in. o. Krzysztofa Hury – Gwardiana Klasztoru oo Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, ks. K. Jurczaka, dyrektorów szkół, radnych powiatowych, sołtysów ślubowanie złożył również Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek, a tym samym został zaprzysiężony na Wójta Gminy Fredropol na kolejną 5-cio letnią kadencję.

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!

Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,

Na którym z lochu, co był twą stolicą

Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem”

Te słowa Leopolda Staffa stały się myślą przewodnią gminnych obchodów 100-lecia Niepodległości Polski, które odbyły się 9 listopada w Zespole Szkół w Huwnikach. Organizatorami święta byli: Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek i dyrektor Zespołu Szkół w Huwnikach Pani Agnieszka Misiewicz.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. za Ojczyznę, koncelebrowaną przez ks. Kazimierza Jurczaka, ojca gwardiana Krzysztofa Hurę i ks. Szczepana Bembna. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do hali sportowej na akademię. Gości witali uczniowie Zespołu Szkół w Huwnikach i wręczali biało – czerwone kokardki, symbole naszych barw narodowych.

Podniosłą uroczystość zaszczycili swą obecnością: radni powiatowi Pan Krzysztof Kołodziejczyk i Ryszard Gołębiowski, radni Rady Gminy Fredropol na czele z przewodniczącym Panem Józefem Kożuchem, w imieniu komendanta Palcówki SG w Huwnikach przybył major Leszek Kogut, kierownik GOPS we Fredropolu Pani Bożena Nuckowska, kierownik GBP we Fredropolu Pani Dorota Turczyńska - Hamryszczak, pracownicy Urzędu Gminy we Fredropolu: Pan Leszek Urban – Sekretarz, Pani Aneta Pelc, Pan Ireneusz Solarczyk, pracownicy i pensjonariusze DPS w Huwnikach, Pan Mieczysław Rogowski, Pani Urszula Szybiak przewodnicząca Rady Rodziców, rodzice uczniów i mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów składał się z pieśni patriotycznych i poezji mówiącej o drodze Polski do niepodległości. Uczniowie przypomnieli wydarzenia historyczne, które doprowadziły do utraty niepodległości oraz opowiedzieli o walce Polaków o odzyskanie wolności. Była to swoista lekcja historii, wzruszająca i podniosła. Po akademii uczniowie i zaproszeni goście wspólnie śpiewali piosenki legionowe.

O godzinie 11.11 odśpiewano hymn narodowy w ramach ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej".