Zakończyły się tegoroczne spotkania z Mikołajem. Mikołaj odwiedził wszystkie miejscowości naszej Gminy przekazując dzieciom paczki ufundowane przez Urząd Gminy. Łącznie rozdanych zostało 780 paczek. Spotkaniom towarzyszyły występy przygotowane przez dzieci, zabawy, poczęstunek.