WYBORY SOŁTYSÓW i RAD SOŁECKICH W GMINIE FREDROPOL

NIEDZIELA 07 KWIETNIA 2019 R.

 

Zarządzeniem Wójta Gminy Fredropol Nr 11/2019 z dnia 7 marca 2019 r. - wybory zostały zarządzone na niedzielę 07 kwietnia 2019 r.

Wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Fredropol są równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart do głosowania.

Głosowanie odbędzie się w godzinach od 9.00 do 14.00 w lokalach wyborczych.

Wybory przeprowadzą Gminna Komisja Wyborcza i Obwodowe Komisje Wyborcze powoływane przez Wójta w 3 osobowych składach. W skład każdej komisji wyborczej wchodzi pracownik Urzędu Gminy.

Kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich poszczególnych sołectw mogą zgłaszać mieszkańcy sołectw do Gminnej Komisji Wyborczej w Fredropolu w terminie od 11 do 24 marca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy. (Niedziela 24.03 w godz. 10.00 – 14.00)

Wszystkie informacje dotyczące wyborów oraz druki do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Fredropol www.fredropol.pl

Statuty sołectw dostępne są TUTAJ:

http://www.bip.fredropol.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-208-2578

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

doc

zgloszenie do okw

Rozmiar: 20.99 kb
Odsłon : 292
Data dodania: 2019-03-07
doc

zgłoszenie kandydata na sołtysa

Rozmiar: 32.77 kb
Odsłon : 285
Data dodania: 2019-03-07
doc

zgłoszenie kandytata do rady sołeckiej

Rozmiar: 32.77 kb
Odsłon : 215
Data dodania: 2019-03-07
pdf

Zarządzenie Nr 11_2019 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Fredropol

Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Fredropol
Rozmiar: 71.19 kb
Odsłon : 225
Data dodania: 2019-03-07
pdf

Zarządzenie Nr 13_2019 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Wyborczej w celu przepr. wyborów sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Fredropol
Rozmiar: 59.16 kb
Odsłon : 218
Data dodania: 2019-03-07
pdf

Zarządzenie Nr 12_2019 w sprawie utw. obw. wyb., ich numerach i granicach, wyznaczonych siedzibach OKW w celu przeprow. wyborów sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie utworzenia obwodów wyborczych, ich numerach i granicach, wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Fredropol
Rozmiar: 112.07 kb
Odsłon : 240
Data dodania: 2019-03-07
pdf

Kalendarz wyborczy

Rozmiar: 59.41 kb
Odsłon : 268
Data dodania: 2019-03-07
pdf

Zarządzenie nr 22_2019 Wójta Gminy Fredropol z dnia 28.03.2019 r.

Rozmiar: 25.50 kb
Odsłon : 218
Data dodania: 2019-03-29
odt

Obwodowe Komisje Wyborcze

Rozmiar: 18.18 kb
Odsłon : 216
Data dodania: 2019-04-02

Urząd Gminy Fredropol informuje o możliwości skorzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Fredropolu od dnia 1.03.2019 r., w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  od 16:00 do 19:00.

Grupy zorganizowane w sprawie rezerwacji „Orlika” proszone są o wcześniejszy kontakt  z animatorem pod numerem telefonu  792 124 001.

Urząd Gminy Fredropol poszukuje 5 osób z terenu Gminy na 6 -cio miesięczne płatne staże.
Warunki: osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu, ukończone 29 lat.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekretarzem Gminy do poniedziałku 18.02.2019 roku.
W związku z artykułem który pojawił się na jednym z portali internetowych, postanowiłem podjąć odpowiednie kroki prawne: - zawiadomiłem Prokuraturę Okręgową w Przemyślu o prawdopodobnym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jak sugerują autorzy tego artykułu, - zawiadomiłem Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Rzeszowie, że może dochodzić do zagrożenia bezpieczeństwa Państwa a organy Państwa nie reagują na zawiadomienia, jak twierdzą autorzy tego artykułu.
Mariusz Śnieżek - Wójt Gminy Fredropol.

W ubiegły weekend św. Mikołaj miał ręce pełne roboty, rozpoczęły się bowiem coroczne spotkania mikołajkowe w naszej Gminie.

Paczki od św. Mikołaja otrzymały dzieci z większości miejscowości, na spotkanie z Mikołajem czekają jeszcze dzieci z Darowic i Kniażyc.

Wszystkie paczki, a jest ich w tym roku 750 zostały ufundowane przez Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka.


Dziękujemy Panom i Paniom sołtysom, radnym, Paniom świetlicowym, Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za pomoc w przygotowaniu tych spotkań.